Dzieje osadnictwa powiatu augustowskiego - autor: prof. Jerzy Wi¶niewski
Dzieje osadnictwa powiatu sejneńskiego - autor: prof. Jerzy Wi¶niewski
Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII wieku. - autor: prof. Jerzy Wi¶niewski
Powiat grodzienski w XVI wieku. - autor: Jan Jakubowski
Diecezja Wileńska 1744 r.
Popis z 1765 r.