Strona Główna
Decanatus Parochia, Filia (lat) Parafia, filia (pl) Miejscowość
Olvitensis Olvitensis Olwita Olvita
Olvitensis Olvitensis Olwita Rutkiszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Jonaycie
Olvitensis Olvitensis Olwita Szaudoniszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Szyksznie
Olvitensis Olvitensis Olwita Gutkow
Olvitensis Olvitensis Olwita Obszrutele
Olvitensis Olvitensis Olwita Wiłkupie
Olvitensis Olvitensis Olwita Kredźdy
Olvitensis Olvitensis Olwita Skordupiany
Olvitensis Olvitensis Olwita Wayliszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Andrykaynie
Olvitensis Olvitensis Olwita Padzwiedzi
Olvitensis Olvitensis Olwita Szymonaliszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Czyżuny
Olvitensis Olvitensis Olwita Wyszczekaymie
Olvitensis Olvitensis Olwita Podziszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Guzele
Olvitensis Olvitensis Olwita Kieturkow
Olvitensis Olvitensis Olwita Szukle
Olvitensis Olvitensis Olwita Porożniow
Olvitensis Olvitensis Olwita Rumaki
Olvitensis Olvitensis Olwita Zyneli
Olvitensis Olvitensis Olwita Łuyszy
Olvitensis Olvitensis Olwita Romantyszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Antoniszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Dydwiży
Olvitensis Olvitensis Olwita Bobie
Olvitensis Olvitensis Olwita Rudzi
Olvitensis Olvitensis Olwita Szklawszy
Olvitensis Olvitensis Olwita Grygaycie
Olvitensis Olvitensis Olwita Szapały
Olvitensis Olvitensis Olwita Juszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Darżyniki
Olvitensis Olvitensis Olwita Jodubiany
Olvitensis Olvitensis Olwita Merczy
Olvitensis Olvitensis Olwita Poieziory
Olvitensis Olvitensis Olwita Kisiniszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Potomkiszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Bobławkę
Olvitensis Olvitensis Olwita Warmupi
Olvitensis Olvitensis Olwita Owsieniszki
Olvitensis Olvitensis Olwita Stanaycie
Olvitensis Olvitensis Olwita Łackaymie
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Graużyszki
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Szyłosady
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Karpijowo
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Jakiszki
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Dębowkę
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Graiowkę
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Kregzdzie
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Dołomiszki
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Widgiry
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Boiarzyny
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Graużyny
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Wigreie
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Kawniszki
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Abramowszczyznę
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Łankupiany
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Narwidy
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Babiniki
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Woytkobole
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Grabowkę
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Lepołaty
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Eystyszki
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Alexandrow
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Budwiecie
Olvitensis Grayzyscensis Graużyszki Nowinkę
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Oppidum Kalwarya
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Suśniki
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Krzywą
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Mankupie
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Jodele
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Kumiecie
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Santokę
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Dębowkę
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Smolnicę
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Polnicę
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Dworele
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Kamień
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Paulukanie
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Kępiny
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Morgi
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Borowszczyzna
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Skirsabole
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Trakiany
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Orya
Olvitensis Kalvariensis Kalwaria Raudaniszki
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Oppidum and Aulam Wiżany
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Wysokie
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Eyszeryszki
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Ostanele
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Potopy
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Rutka
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Bondziszki
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Pobondzie
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Postawele
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Sidory
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Smolniki
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Zelazkowizna
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Kromnik
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Pobłyndzie
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Dzierwany
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Pogorzełko
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Koyle
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Auksztakalnie
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Trydonie
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Sudawskie
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Skompobole
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Olszanka
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Stankuny
Olvitensis Vizanensis Wiżajny Poszyrwinty
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Lubowo
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Poszeszupie
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Wulka
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Kupowo
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Smolnica
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Krzywiany
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Nowosady
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Klinow
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Pograwże
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Skayśćie
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Bewirsze
Olvitensis Lubowo, filia ecclesix Wizanensis Lubowo, filia par. Wiżajny Trempiny
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Łankieliszki
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Matławka
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Rumeyki
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Woyszwiły
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Mażucie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Romanosady
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Podborele
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Kumiecie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Powębry
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Szukie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Kłampupie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Misuiecie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Kawkokalnie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Obołupie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Gieysturyszki
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Kossakowskie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Poszemienie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Porowsie
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Kieturwłoki
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Berziny
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Jodupiany
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Widgiery
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Sturdupiany
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Szyłowate
Olvitensis Łankieliscensis Łankieliszki Pożerele
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Ludwinowo
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Białakrynica
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Buchta
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Turyszki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Hermaniszki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Zelstwa
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Kułaki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Ostra
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Trabiszki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Awikły
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Meszkucie
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Luliszki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Plinie
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Wornupiany
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Kumiecie
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Podewinie
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Putryszki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Gulbiniszki
Olvitensis Ludvinoviensis Ludwinowo Posudonie
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Poiewonie
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Kletkiniki
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Szakie
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Karkłupiany
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Pożanile
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Budwiecie
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Uzupie
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Królowe Krzesło
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Staławaka
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Sausieniki
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Uzbole
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Jalciszki
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Szyłosady
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Tryławka
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Skordupiany
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Gudele
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Jagłupie
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Wędawka
Olvitensis Poievonensis Pojewonie Kibeyki
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Oppidum Bartniki
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Szyłobole
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Warty
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Oszkobole
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Pilekaynie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Winksznupie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Wilkbole
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Trupiesz
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Nowinka
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Szlayny
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Nowonniki
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Wołłowocze
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Parszynskie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Jakubowskie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Michałowka
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Kimsze
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Janowka
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Trakiszki cum Aula
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Dewoyniszki
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Petyce
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Porowsie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Dubuany
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Kotowszczyzna
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Pękinie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Pogirniow
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Krzywobole
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Poszeymienie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Weyzbuniszki
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Sopoćkowskie
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Pielany
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Roś
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Władysławow
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Szuły
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Chomicze
Olvitensis Bartnicensis Bartniki Sopoćkowszczyzna Praedium
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Wisztyniec
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Kapsodzie
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Popeczki
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Wartele
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Łuki
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Tatarkiemie
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Raczuny
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Powisztaycie
Olvitensis Wisztynecensis PP. Soc. JESU Wisztyniec Gałkiemie
Olvitensis Filipoviensis Filipów Filipow Oppidum
Olvitensis Filipoviensis Filipów Turowka
Olvitensis Filipoviensis Filipów Piecki
Olvitensis Filipoviensis Filipów Jemieliste
Olvitensis Filipoviensis Filipów Skiłowka
Olvitensis Filipoviensis Filipów Dębowszczyzna
Olvitensis Filipoviensis Filipów Olszanka
Olvitensis Filipoviensis Filipów Zuśno
Olvitensis Filipoviensis Filipów Szafronka
Olvitensis Filipoviensis Filipów Wolka
Olvitensis Filipoviensis Filipów Szupienie
Olvitensis Filipoviensis Filipów Czarne
Olvitensis Filipoviensis Filipów Rakowko
Olvitensis Filipoviensis Filipów Czostkow
Olvitensis Filipoviensis Filipów Jankowskie
Olvitensis Filipoviensis Filipów Mrozkowizna
Olvitensis Filipoviensis Filipów Tabałunka
Olvitensis Filipoviensis Filipów Morsztynizna
Olvitensis Filipoviensis Filipów Białe Jeziorki
Olvitensis Filipoviensis Filipów Zielone
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Przerośl wielka
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Przerośl mała
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Przerośl seu Axamitowizna
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Blinda
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Surpiły
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Młyn Wrobel
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Zarzecze
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Kruszki
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Pawłowka
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Wesołowka
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Smiegłochowka
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Przełomka
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Hancza
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Łanowicze
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Wierszele
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Szyptka
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Dźienkowszczyzna
Olvitensis Przeroslensis Przerośl Zuśienko
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Raczki
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Witowka
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Lipowka
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Wasilowka
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Wierciochy
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Nieszki
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Rabałowszczyzna
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Łożki
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Choćki
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Rudniki
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Banbińce
Olvitensis Parochia dicta Raczki Raczki Kuranki
Olvitensis Janowcensis Janówka Janowka
Olvitensis Janowcensis Janówka Pruska wielka
Olvitensis Janowcensis Janówka Pruska mała
Olvitensis Janowcensis Janówka Chomątowo
Olvitensis Janowcensis Janówka Korytki
Olvitensis Janowcensis Janówka Jankielowka
Olvitensis Janowcensis Janówka Moczydły
Olvitensis Janowcensis Janówka Dowspuda
Olvitensis Janowcensis Janówka Chodorki
Olvitensis Janowcensis Janówka Sucha wieś
Olvitensis Janowcensis Janówka Jaśki
Olvitensis Janowcensis Janówka Jabłońskie
Olvitensis Janowcensis Janówka Wysokie
Olvitensis Janowcensis Janówka Wronowo
Olvitensis Janowcensis Janówka Topiłowka
Olvitensis Janowcensis Janówka Mazurki
Olvitensis Janowcensis Janówka Ślepski Molendinum
Olvitensis Janowcensis Janówka Rynkowski Molendinum
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Wiłkowiszki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Giże
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Ruda
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Garszwiny
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Osupie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Kumelany
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Torsucie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Puskiepury
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Horyn
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Makały
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Tarpucie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Pobeyga
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Dydwalis
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Taboryszki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Bałsupie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Dumczus
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Szlunkis
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Kiaulupis
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Kirsza
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Bezesparis
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Maszkobudzie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Oszkobole
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Barzdowlice
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Pustopedzie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Jurakinie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Biski
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Gudele
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Sordaki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Kumiecie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Adamowicze
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Gieysztoryszki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Goskowszczyzna
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Oszkoświle
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Bałtraki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Rymowicze
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Wnarowszczyzna
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Kowszule
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Mayszele
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Jurksza
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Wokiszkiele
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Korale
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Szelmy
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Obsztruny
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Smilgi
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Mazucie
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Olkśniany
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Sterki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Stefaniuki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Wałayty
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Pojeziory
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Wizgiri
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Sausabole
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Gulbiniszki
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Balczuny
Olvitensis Wiłkowiscensis Wiłkowiszki Pękwałaki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Pilwiszki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Skrawdzie
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Bartnile
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Grygaluny
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Kupryny
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Meszkiny
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Szymanki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Pentupie
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Alweszwiszki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Ruczyło
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Zara
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Pokolice
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Gudeże
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Giawałtowo
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Nendryny
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Gaustry
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Dyczki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Gryszy
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Kisze
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Woytpilwiszki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Płotoplis
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Bartenniki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Gabryszki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Jurksze
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Wyszaki
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Wiesbogała
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Smolnica
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Wysoka ruda
Olvitensis Pilwiszki filia Wiłkowiszki Kozłowa ruda
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Suwałki
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Biała woda
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Krzywulka
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Zywa woda
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Brody
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Okoniowiec
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Płociczna
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Turowka
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki Kukow
Olvitensis Suwałki Capella PP Camaldulensium Suwałki & non amplius
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Augustow
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Zarnowo
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Bernadki
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Uścianki
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Borsuki
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Ruda Ściebra
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Ruda Strękowizna
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Kolnica wielka
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Kolnica mała
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Rurowka
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Ruda Sajenko
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Ruda Komasowka
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Swiderek
Augustoviensis Augustoviensis Augustów Czarnucha
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Neta ubi Capella
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Borsuki
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Brzozowka
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Jeziorki
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Rutki
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Choyny sive Rostanki
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Tayno
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Wozna wieś
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Orzechowka
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Bargłowka
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Wolka
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Lipowo
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Piekutowo
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Dręstwo
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Krosiowka
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Tajenko cum aula
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Gurskie
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Kamionka
Augustoviensis Bargłoviensis Bargłów Lipowka
Augustoviensis Graboviensis antiquitus erecta, sed ad praesens nullam habens dotationem comissa curae A.R. parochi Bargloviensis    
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Raygrod
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Radziejowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Rybczyzna
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Kuligi
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Ciszewo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Pienczykowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Łazarze
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Turczynowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Danowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Wolka
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Miecze
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Szymany
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Toczyłowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Kosowka
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Rydzewo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Bukowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Kołaki
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Karwowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Chmiele
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Przestrzele
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Skrockie
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Tworki
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Kosiły
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Czarna wieś
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Rumieyki
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Judziki
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Popowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Kukowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Reszki
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Łabętnik
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Pomiany
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Szrobki
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Szolistowka
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Szolistowo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Barszcze
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Krosiewo
Augustoviensis Raygrodensis Rajgród Zawady in Prussia
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Goniądz
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Klewianka
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Piwowary
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Białosuknie
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Szaciły
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Romieyki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Rutkowskie wielkie i małe
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Kosiorki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Pyzy
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Zyburty
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Łupiechy
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Krzeczkowo
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Kościelne
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Potoczyzna
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Ciesze
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Mońki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Świerzbienie
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Koleśniki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Hornostaje
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Jaśki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Hołdaki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Woytostwo
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Zblutowo
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Oliszki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Dziszki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Sobieski
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Rymaki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Kramkowka mała i wielka
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Owieczki
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Downary
Augustoviensis Goniadzensiz Goniądz Szafranki
Augustoviensis Karpoviczensis seu Brzozowa maior nil amplius continent praeter Oppidumdictum Brzozowa Wielka & aulam Karpowicze nuncupatam    
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Trzciana
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Nowa wieś
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Szorce
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Krynice
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Wiszowate
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Bayki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Stara wieś
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Zalesie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Bohuszewo
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Lewonie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Niewiarowo, item Zalesie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Czokołdy
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Dzienkonie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Magnuszy
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Konopczyno
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Rusaki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Przytulanka
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Moniuszki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Meyły
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Kuczyno-bogdance
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Milewo
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Znoski
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Nowosiołki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Romieyki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Pizanki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Koładzieże
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Boguszki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Wojskie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Kulesze
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Masie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Wilamowskie
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Mroczki
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Haynowo
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Zucielec
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Trzciana
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Poświątne
Augustoviensis Trzcianensis Trzcianne Zubole
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Dobrzyniew
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Lence
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Jurowce
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Rybnik
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Kulikowka
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Kopisko
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Szciły
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Ombrubniki
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Krynice
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Dobrzyniewo wielkie
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Jaworowka
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Rybaki
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Gnita
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Pogorzałki
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Borsukowka
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Kobuzie
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Borowiki
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Nowosiołki
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Krasne
Augustoviensis Dobrzynieviensis Dobrzyniewo Szasijowka
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Jasionowka
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Słomianka
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Chobotki
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Pawelce
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Grabowka
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Kamianka
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Krzywa
Augustoviensis Jasionovcensis Jasionówka Olszanka
Augustoviensis Brzozoviensis dicta minor in Capitaneatu Knyszynensi egsistens, procura animarum duas tantum Villas habet:Brzozowę y Bobrowkę & praedium Grodzisk, sed ex decima manipulatis ad Ecclesiam Kalinowcensiem persolvitur.    
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Dolistowo
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Dzięciołow
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Mikiciany
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Zabiele
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Jatwiez wielka i mała
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Młynarze
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Kisłe
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Wrocenie
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Smogorowka
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Moniuszki
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Radzie
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Jadeszki
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Stoznowa
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Jaświłki
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Mociesze
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Garbicze
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Polkowo
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Kopytkow
Augustoviensis Dolistoviensis Dolistowo Jasienowo
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Knyszyn
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Knyszyn aula
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Grądy
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Boguszew
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Chraboły
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Ruda
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Gora
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Rekle
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Długołęka
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Pęskie
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Zastocze
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Wodziłowka
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Jaskra
Knyszynensis Knyszynensis Knyszyn Czechowizna
Knyszynensis Krypno Ecclesia Filialis Knyszynensis in eadem contineur Parochia Knyszyn Krypno
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Kalinowka
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Bohuszewo
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Jaska
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Guzy
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Dutki
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Sikory
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Waśki
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Kropiwnica
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Szpakowo
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Bagno
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Kalinowka Krolewska
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Starowola
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Kalinowka
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Karpiowizna
Knyszynensis Kalinovcensis Kalinówka Milewskie
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Choroszcza
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Rogowko
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Rogowo
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Zastawie
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Dzikie
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Nowosiołki
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Barszczewo
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Kościuki
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Zaczerlany
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Łyski
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Krupniki
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Porosły
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Fasty
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Bacieszki
Knyszynensis Choroszczensis Choroszcz Topilec
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Niewodnica
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Czaplino
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Niewodnica Koryckich
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Niecki
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Tołcze
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Barszczowka
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Trypucie
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Mince
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Markowszczyzna
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Koplany
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Klepacze
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Horodniany
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Ihgantki
Knyszynensis Nievodnicensis Niewodnica Zalesiany
Knyszynensis Turosnensis Turośń Turośń
Knyszynensis Turosnensis Turośń Turośń Kościelna
Knyszynensis Turosnensis Turośń Turośń dolna
Knyszynensis Turosnensis Turośń Stoczek
Knyszynensis Turosnensis Turośń Szyszki
Knyszynensis Turosnensis Turośń Dobrowoda
Knyszynensis Turosnensis Turośń Iwanowka
Knyszynensis Turosnensis Turośń Juraszki
Knyszynensis Turosnensis Turośń Dołki
Knyszynensis Turosnensis Turośń Szeronosy
Knyszynensis Turosnensis Turośń Chorkowszczyzna
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Juchnowiec
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Ogrodniki
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Romeyki
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Koyrany
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Niewodnica
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Lewickie
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Bronczany
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Juchnowiec Wielki
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Lubey
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Ciekuny
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Wolka
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Złotniki
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Juchnowszczyzna
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Kozany
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Czerewki
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Zaiączki
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Klewinowo
Knyszynensis Juchnoviecensis Juchnowiec Worosołowszczyzna
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zabłudów
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Krynickie
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Halickie
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Dobrzyniewka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Rafałowka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Nowosady
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Kowalowce
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Sieski
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Ostrowki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Janowicze
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zul
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zasiki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Koźliki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Kamianka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Olszanka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Miniewicze
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zahruszany
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Nowa wola
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Kudrycze
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Łubniki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Sulniki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zwierki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Pusynki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Tatarowce
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Bobrowa
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Wolka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Kucharowka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zuki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Hnieciuki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Hozna
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Kołpaki
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Małynka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Topolany
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Protasy
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Hermanowka
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Olesicze
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Zayma
Knyszynensis Zabłudoviensis Zabłudów Trościanica
Knyszynensis Białystocensis Białystok Białystok
Knyszynensis Białystocensis Białystok Zawady
Knyszynensis Białystocensis Białystok Usowicze
Knyszynensis Białystocensis Białystok Starosielce
Knyszynensis Białystocensis Białystok Boiary
Knyszynensis Białystocensis Białystok Krywlany
Knyszynensis Białystocensis Białystok Paceliszki
Knyszynensis Białystocensis Białystok Wolmonty
Knyszynensis Białystocensis Białystok Solniki
Knyszynensis Białystocensis Białystok Doylidy
Knyszynensis Białystocensis Białystok Skorupy
Knyszynensis Białystocensis Białystok Zaścianki
Knyszynensis Białystocensis Białystok Bagnowka
Knyszynensis Białystocensis Białystok Korakule
Knyszynensis Białystocensis Białystok Nowodworce
Knyszynensis Białystocensis Białystok Pieczarki
Knyszynensis Białystocensis Białystok Sowlany
Knyszynensis Vasilkoviensis Wasilków Wasilków
Knyszynensis Vasilkoviensis Wasilków Ratowiec
Knyszynensis Vasilkoviensis Wasilków Studzianki
Knyszynensis Vasilkoviensis Wasilków Dąbrowki
Knyszynensis Vasilkoviensis Wasilków Ogrodniki
Knyszynensis Korycinensis Korycin Korycin
Knyszynensis Korycinensis Korycin Zakale
Knyszynensis Korycinensis Korycin Młynarze
Knyszynensis Korycinensis Korycin Kumiała
Knyszynensis Korycinensis Korycin Skindzierz
Knyszynensis Korycinensis Korycin Wyłudy
Knyszynensis Korycinensis Korycin Wyłudki
Knyszynensis Korycinensis Korycin Romaszkowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Przegalisko
Knyszynensis Korycinensis Korycin Żabrodzie
Knyszynensis Korycinensis Korycin Popiołowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Czarnystok
Knyszynensis Korycinensis Korycin Siemionowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Kruhowszczyzna
Knyszynensis Korycinensis Korycin Dzięciołowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Szaciłowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Kuybiedy
Knyszynensis Korycinensis Korycin Dobrzyniowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Brzozowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Woytachy
Knyszynensis Korycinensis Korycin Krassowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Rafałowka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Sołtanka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Zastocze
Knyszynensis Korycinensis Korycin Perszczyzna
Knyszynensis Korycinensis Korycin Gurszczyzna
Knyszynensis Korycinensis Korycin Aulakowsczyzna
Knyszynensis Korycinensis Korycin Białystoczek
Knyszynensis Korycinensis Korycin Zimozielona nowinka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Sokolanka
Knyszynensis Korycinensis Korycin Długi ług
Knyszynensis Korycinensis Korycin Ostra gora
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Chodorowka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Trzyrzecz
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Drya
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Szczuki
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Piętak
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Krasne
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Ohoroszki
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Cieśniska
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Suchogura
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Suchodolina
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Kopciowka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Haładolina
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Pałamina
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Olszanka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Karwowścianka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Czerwonka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Morgi
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Pokosna
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Pięciowłoki
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Grodzisk
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Chmielowka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Węgielnica
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Cimowo
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Ruda
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Ciemne
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Dwugły
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Ostrowek
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Hrymiaczki
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Jelenia gora
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Kiersnowka
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Okop
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Lasaniki
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Suchowola
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Jagłowo
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Jadeszki
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Gurbicze
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Dubasinszczyzna
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Zgirszczyzna
Knyszynensis Chodorovcensis Chodorowka Jawdynszczyzna
Semnensis Semnensis Simno Simno
Semnensis Semnensis Simno Oteśniki
Semnensis Semnensis Simno Bukciniki
Semnensis Semnensis Simno Głośniki
Semnensis Semnensis Simno Miargałowka
Semnensis Semnensis Simno Chodkowki
Semnensis Semnensis Simno Grabowka
Semnensis Semnensis Simno Rudawka
Semnensis Semnensis Simno Siemieniszki
Semnensis Semnensis Simno Skitury
Semnensis Semnensis Simno Dęowy Rog
Semnensis Semnensis Simno Zuwinty
Semnensis Semnensis Simno Olechnancy
Semnensis Semnensis Simno Zsile
Semnensis Semnensis Simno Solciniki
Semnensis Semnensis Simno Nowe włoki
Semnensis Semnensis Simno Warty
Semnensis Semnensis Simno Birszczy
Semnensis Semnensis Simno Krasna
Semnensis Semnensis Simno Piedziszki
Semnensis Semnensis Simno Krasienka
Semnensis Semnensis Simno Bobrowniki
Semnensis Semnensis Simno Koleśniki
Semnensis Semnensis Simno Pankowce
Semnensis Urdominensis Urdomina Urdomina
Semnensis Urdominensis Urdomina Meyszymy
Semnensis Urdominensis Urdomina Nierowce
Semnensis Urdominensis Urdomina Bewiersze
Semnensis Urdominensis Urdomina Michniszki
Semnensis Urdominensis Urdomina Slepowrony
Semnensis Urdominensis Urdomina Bułhakowsk
Semnensis Urdominensis Urdomina Trakiszki
Semnensis Urdominensis Urdomina Strumbogłow
Semnensis Urdominensis Urdomina Polunce
Semnensis Urdominensis Urdomina Kubarty
Semnensis Urdominensis Urdomina Bielance
Semnensis Urdominensis Urdomina Wygrance
Semnensis Urdominensis Urdomina Worboły
Semnensis Urdominensis Urdomina Pokirśniany
Semnensis Urdominensis Urdomina Kirsna
Semnensis Urdominensis Urdomina Wisgayły
Semnensis Urdominensis Urdomina Juchnele
Semnensis Urdominensis Urdomina Deewince
Semnensis Urdominensis Urdomina Bienieszyszki
Semnensis Urdominensis Urdomina Pogrudy
Semnensis Urdominensis Urdomina Kirsneczka
Semnensis Urdominensis Urdomina Łapiszki
Semnensis Urdominensis Urdomina Budwiecie
Semnensis Urdominensis Urdomina Gurkiszki
Semnensis Urdominensis Urdomina Rutka
Semnensis Urdominensis Urdomina Kirsna wielka
Semnensis Urdominensis Urdomina Oszary
Semnensis Urdominensis Urdomina Kraśniany
Semnensis Urdominensis Urdomina Smolnica
Semnensis Urdominensis Urdomina Jakimiszszki
Semnensis Urdominensis Urdomina Kieulica
Semnensis Urdominensis Urdomina Dolnica
Semnensis Urdominensis Urdomina Iszłondzie
Semnensis Urdominensis Urdomina Szostakow
Semnensis Urdominensis Urdomina Uścinia
Semnensis Urdominensis Urdomina Strozdy
Semnensis Urdominensis Urdomina Bogdanow
Semnensis Urdominensis Urdomina Nowina
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Łozdzieje
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Dambel
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Buyniszki
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Dusznica
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Niekruny
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Połozdzie
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Nierawy
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Awszance
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Miłaszewszczyzna
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Kaymeli
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Jurczuny
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Kukle
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Krahopole
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Kirciliszki
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Niemojuny
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Popiecze
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Staydaryszki
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Kordymokszty
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Werstomina
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Kamionka
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Rale
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Dziembrowiszki
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Rządziszki
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Szyłańce
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Rymiedź
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Chorożyce
Semnensis Łozdzieiensis Łozdzieje Uścima
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Balwierzyszki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Mokrzyszki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Rudziany
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Piłaciszki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Leyciszki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Gudele cum Capella
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Zurany
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Maćki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Putroszany
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Neszeyki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Narkuny
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Ulkiszki
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Mordasy
Semnensis Balvierzyscensis Balwierzyszki Kolmina
Semnensis Udryensis Udria Udrya
Semnensis Udryensis Udria Pokoszowo
Semnensis Udryensis Udria Promiesz
Semnensis Udryensis Udria Rzeczow ubi publica Capella
Semnensis Udryensis Udria Michniew
Semnensis Udryensis Udria Butrymiszki
Semnensis Udryensis Udria Michnance
Semnensis Udryensis Udria Ogrodniki
Semnensis Udryensis Udria Duszelniki
Semnensis Udryensis Udria Cybulaki
Semnensis Udryensis Udria Zagary
Semnensis Udryensis Udria Strogieliszki
Semnensis Udryensis Udria Borkieliszki
Semnensis Udryensis Udria Karkliny
Semnensis Udryensis Udria Podworzyszki
Semnensis Udryensis Udria Luliszki
Semnensis Udryensis Udria Pierszayka
Semnensis Udryensis Udria Kasperowszczyzna
Semnensis Udryensis Udria Koleśniki
Semnensis Udryensis Udria Jakaymie
Semnensis Udryensis Udria Szwiryniszki
Semnensis Udryensis Udria Kiełmanańce
Semnensis Udryensis Udria Dzingiszki
Semnensis Udryensis Udria Lepakoie
Semnensis Udryensis Udria Daugirdy
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Dauksze
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Plinie
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Wornupiany
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Kumiecie
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Zelazna gora
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Podewinie
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Kułaki
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Putryszki
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Amelwiszki
Semnensis Dauksze filia Udryensis par. Udria Dzingi
Semnensis Metelensis Metele Metele
Semnensis Metelensis Metele Bućkuny
Semnensis Metelensis Metele Popiatowce
Semnensis Metelensis Metele Obelniki
Semnensis Metelensis Metele Metelica
Semnensis Metelensis Metele Barcie
Semnensis Metelensis Metele Teyzeniki
Semnensis Metelensis Metele Zebrzyszki
Semnensis Metelensis Metele Mackiewicze
Semnensis Metelensis Metele Uścima
Semnensis Metelensis Metele Obelica
Semnensis Metelensis Metele Porzeczany
Semnensis Metelensis Metele Romeyki
Semnensis Metelensis Metele Bułhakowszczyzna
Semnensis Metelensis Metele Kumiecie cum hortulanis
Semnensis Sereiensis Sereje Sereie
Semnensis Sereiensis Sereje Narogiele
Semnensis Sereiensis Sereje Dubrowka
Semnensis Sereiensis Sereje Anciuszki
Semnensis Sereiensis Sereje Kryksztany
Semnensis Sereiensis Sereje Gierwiany
Semnensis Sereiensis Sereje Gudańce
Semnensis Sereiensis Sereje Borniuny
Semnensis Sereiensis Sereje Łapsza
Semnensis Sereiensis Sereje Zwikiele
Semnensis Sereiensis Sereje Sapeżyszki
Semnensis Sereiensis Sereje Ginczany
Semnensis Sereiensis Sereje Woyniuny
Semnensis Sereiensis Sereje Mankuny
Semnensis Sereiensis Sereje Syryście
Semnensis Sereiensis Sereje Paserniki
Semnensis Sereiensis Sereje Szarkieły
Semnensis Sereiensis Sereje Kudrańce
Semnensis Sereiensis Sereje Rusańce
Semnensis Sereiensis Sereje Demieniszki
Semnensis Sereiensis Sereje Mikobole
Semnensis Sereiensis Sereje Raczki
Semnensis Sereiensis Sereje Połuńce
Semnensis Sereiensis Sereje Bogdance
Semnensis Sereiensis Sereje Straygie
Semnensis Sereiensis Sereje Sutra
Semnensis Sereiensis Sereje Okocie
Semnensis Sereiensis Sereje Sagowo
Semnensis Sereiensis Sereje Dowgielańce
Semnensis Sereiensis Sereje Cybule
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Świętojeziora
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Ogarynie
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Mikicie
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Teyży
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Bobry
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Święteieziorki
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Juszkowce
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Piotrowszczyzna
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Agarynie
Semnensis Święto-Jeziorensis Świętojeziory Prepunty
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Wieysieie
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Jurgilewsczyzna
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Szławanty
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Sausoboiary seu Szakniewo
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Bobry
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Połunce
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Czuwance
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Ilginiki
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Wilkije
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Łosowicze
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Leypuny
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Smorluny
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Szdziuny
Semnensis Vieysieiensis Wiejsieje Villas usq ad Fluvium Seyra
Semnensis Berznicensis Berźniki Berźniki
Semnensis Berznicensis Berźniki Hołny
Semnensis Berznicensis Berźniki Okmiany
Semnensis Berznicensis Berźniki Hołny PP. Soc. Jesu Col. Grod.
Semnensis Berznicensis Berźniki Łosowicze folum
Semnensis Berznicensis Berźniki Trzeciaki
Semnensis Berznicensis Berźniki Micuty
Semnensis Berznicensis Berźniki Maliszewszczyzna
Semnensis Berznicensis Berźniki Kolendziszki
Semnensis Berznicensis Berźniki Bryniuki
Semnensis Berznicensis Berźniki Pozopsie
Semnensis Berznicensis Berźniki Krasny grod
Semnensis Berznicensis Berźniki Zegary
Semnensis Berznicensis Berźniki Bubele
Semnensis Berznicensis Berźniki Bierżynie
Semnensis Berznicensis Berźniki Rzeszenniki
Semnensis Berznicensis Berźniki Puniszki
Semnensis Berznicensis Berźniki Stabinki
Semnensis Berznicensis Berźniki Staszkuny
Semnensis Berznicensis Berźniki Łumbie
Semnensis Berznicensis Berźniki Sienkiewicze
Semnensis Berznicensis Berźniki Zelwa
Semnensis Berznicensis Berźniki Giby
Semnensis Berznicensis Berźniki Białowierśnie
Semnensis Berznicensis Berźniki Wieyślicyki
Semnensis Berznicensis Berźniki Kalety
Semnensis Berznicensis Berźniki Kurzeniec
Semnensis Berznicensis Berźniki Wolka
Semnensis Berznicensis Berźniki Kodzie
Semnensis Berznicensis Berźniki Kopciwsk cum Capella & aula
Semnensis Berznicensis Berźniki Justianów
Semnensis Seynensis Sejny Seyny
Semnensis Seynensis Sejny Pozory
Semnensis Seynensis Sejny Poseyny
Semnensis Seynensis Sejny Degucie
Semnensis Seynensis Sejny Skustele
Semnensis Seynensis Sejny Bobańce
Semnensis Seynensis Sejny Stabinszczyzna
Semnensis Seynensis Sejny Sumowo
Semnensis Seynensis Sejny Łopuchowo
Semnensis Seynensis Sejny Daniłowce
Semnensis Seynensis Sejny Szelpkowskie, villam Kleywy folam
Semnensis Seynensis Sejny Marcinkańce
Semnensis Seynensis Sejny Gawiniance
Semnensis Seynensis Sejny Moleninum Milewskie
Semnensis Punscensis Puńsk Punsk
Semnensis Punscensis Puńsk Maćkow
Semnensis Punscensis Puńsk Mikłaszew
Semnensis Punscensis Puńsk Platy
Semnensis Punscensis Puńsk Użukalnie
Semnensis Punscensis Puńsk Bereźniki
Semnensis Punscensis Puńsk Radziszki
Semnensis Punscensis Puńsk Ouxna
Semnensis Punscensis Puńsk Kreywiany
Semnensis Punscensis Puńsk Szlinokiemie
Semnensis Punscensis Puńsk Gozdy
Semnensis Punscensis Puńsk Rudniki
Semnensis Punscensis Puńsk Zawady
Semnensis Punscensis Puńsk Jagliniszki
Semnensis Punscensis Puńsk Brzozowa
Semnensis Punscensis Puńsk Polnica
Semnensis Punscensis Puńsk Kossowszczyzna
Semnensis Punscensis Puńsk Mergotroki
Semnensis Punscensis Puńsk Sangruda
Semnensis Punscensis Puńsk Nowinniki
Semnensis Punscensis Puńsk Cyraygle
Semnensis Punscensis Puńsk Waypuniszki
Semnensis Punscensis Puńsk Trumpole
Semnensis Punscensis Puńsk Zegaryszki
Semnensis Punscensis Puńsk Zaboryszki
Semnensis Punscensis Puńsk Grauże
Semnensis Punscensis Puńsk Trumpoliszki
Semnensis Punscensis Puńsk Giłuysze
Semnensis Punscensis Puńsk Buywiszki
Semnensis Punscensis Puńsk Zyrwiny
Semnensis Punscensis Puńsk Smolany
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Kaplica
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Russota
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Putryszki
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Bojary
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Tuzowlany
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Kazimierowka item Russota
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Cieszewlany
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Bohuszowie
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Sołowie
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Zarzyca
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Chwasiuyki
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Grandzicze
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Łapieniki
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Dzieniałtowce
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Małaszczyn
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Poniemonie
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Kochanow
Grodnensis PR/EP Grodnensis Grodno Kulbaki
Grodnensis Grodnensis Grodno Gallowicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Pyszki
Grodnensis Grodnensis Grodno Adamowicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Mickiewicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Sołtowy
Grodnensis Grodnensis Grodno Koniuchi
Grodnensis Grodnensis Grodno Bohatyry
Grodnensis Grodnensis Grodno Łubno
Grodnensis Grodnensis Grodno Trycze
Grodnensis Grodnensis Grodno Baranowicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Tarusowszczyzna
Grodnensis Grodnensis Grodno Łososna
Grodnensis Grodnensis Grodno Puskarze
Grodnensis Grodnensis Grodno Nahumowicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Czechowsczyzna
Grodnensis Grodnensis Grodno Kiełbusin
Grodnensis Grodnensis Grodno Skomoroszki
Grodnensis Grodnensis Grodno Korobczyce
Grodnensis Grodnensis Grodno Gniewinszczyzna
Grodnensis Grodnensis Grodno Bokuny
Grodnensis Grodnensis Grodno Nitmieksze
Grodnensis Grodnensis Grodno Łojgobole
Grodnensis Grodnensis Grodno Kamionka
Grodnensis Grodnensis Grodno Olszanka
Grodnensis Grodnensis Grodno Cwiklicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Kopciowszczyzna
Grodnensis Grodnensis Grodno Gibulicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Połotkowe
Grodnensis Grodnensis Grodno Suchminie
Grodnensis Grodnensis Grodno Hornica
Grodnensis Grodnensis Grodno Małachowicze
Grodnensis Grodnensis Grodno Gnoynica
Grodnensis Grodnensis Grodno Koszewniki
Grodnensis Hozensis Hoża Hoża
Grodnensis Hozensis Hoża Leśnica
Grodnensis Hozensis Hoża Białebłota
Grodnensis Hozensis Hoża Barbarycze
Grodnensis Hozensis Hoża Cidowicze
Grodnensis Hozensis Hoża Rynkowce
Grodnensis Hozensis Hoża Gąbacze
Grodnensis Hozensis Hoża Polnice
Grodnensis Hozensis Hoża Oża
Grodnensis Hozensis Hoża Plaskowce
Grodnensis Hozensis Hoża Bieliczany
Grodnensis Hozensis Hoża Woytowce
Grodnensis Hozensis Hoża Sieliwonowce
Grodnensis Hozensis Hoża Kudziowce
Grodnensis Hozensis Hoża Mankowce
Grodnensis Hozensis Hoża Kiełbaski
Grodnensis Hozensis Hoża Sambory
Grodnensis Hozensis Hoża Tatarszczyzna
Grodnensis Hozensis Hoża Szymkowce
Grodnensis Hozensis Hoża Świack
Grodnensis Hozensis Hoża Kowniany
Grodnensis Hozensis Hoża Nowosady
Grodnensis Hozensis Hoża Swiack Sołtanowski
Grodnensis Hozensis Hoża Wasilewicze
Grodnensis Hozensis Hoża Usienniki
Grodnensis Hozensis Hoża Swiack Gąsiow
Grodnensis Hozensis Hoża Radziwiłki
Grodnensis Hozensis Hoża Pieszczany
Grodnensis Hozensis Hoża Jatwież
Grodnensis Hozensis Hoża Sonicze
Grodnensis Hozensis Hoża Sopoćkinie
Grodnensis Hozensis Hoża Sieniewicze
Grodnensis Hozensis Hoża Mocewicze
Grodnensis Hozensis Hoża Dublanskie
Grodnensis Hozensis Hoża Juszkance
Grodnensis Hozensis Hoża Bugiedy
Grodnensis Hozensis Hoża Grygi
Grodnensis Hozensis Hoża Przewałka
Grodnensis Hozensis Hoża Naraczki
Grodnensis Hozensis Hoża Mącewicze
Grodnensis Hozensis Hoża Kadysz
Grodnensis Hozensis Hoża Lisice
Grodnensis Hozensis Hoża Hołowienczyce
Grodnensis Hozensis Hoża Przełomie
Grodnensis Hozensis Hoża Warwiszki
Grodnensis Hozensis Hoża Zahorniki
Grodnensis Hozensis Hoża Łukawice
Grodnensis Hozensis Hoża Gasudow
Grodnensis Hozensis Hoża Sołomianka
Grodnensis Hozensis Hoża Wołowiczowce
Grodnensis Hozensis Hoża Bala tria Praedia
Grodnensis Hozensis Hoża Skrynniki
Grodnensis Hozensis Hoża Kapłanowce
Grodnensis Hozensis Hoża Wasaraby
Grodnensis Hozensis Hoża Popowskie
Grodnensis Hozensis Hoża Łoyki
Grodnensis Hozensis Hoża Ostasia
Grodnensis Hozensis Hoża Dmisewicze
Grodnensis Hozensis Hoża Plebańskie Linki
Grodnensis Jeziory Grodno Jeziory
Grodnensis Jeziory Grodno Kozłowicze
Grodnensis Jeziory Grodno Olenicze
Grodnensis Jeziory Grodno Obuchowskie
Grodnensis Jeziory Grodno Tołoczki
Grodnensis Jeziory Grodno Eyśmonty
Grodnensis Jeziory Grodno Kotra
Grodnensis Jeziory Grodno Bidziki
Grodnensis Jeziory Grodno Bylczyce
Grodnensis Jeziory Grodno Korczyk
Grodnensis Jeziory Grodno Starzyna
Grodnensis Jeziory Grodno Czaknicze
Grodnensis Jeziory Grodno Hołowacze
Grodnensis Jeziory Grodno Ruda stara i nowa
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Kwasowka
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Swisłocz
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Dereczynek
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Chlistowicze
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Stackiewicze
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Rudawice
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Łasza
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Ogrodniki
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Ilkowka
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Kruhła
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Baranowo
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Korzeniewicze
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Bierehi
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Dareszewicze
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Horny
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Hornica
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Zukiewicze cum villa
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Pieski
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Sucha dolina
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Litwinki
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Kołpaki
Grodnensis Kwasowcensis Kwasówka Kopciowszczyzna
Grodnensis Poniemun Kwasówka Poniemun
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Eyśmonty
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Massalany
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Piaski
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Nowydwor
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Nowosiołki
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Kubielniki
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Zukiewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Olekszyce
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Rymuciowce
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Koieniowce
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Kraśnik
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Ogrodniki
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Misiewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Kniaziewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Jarmolicze, ite. Zukiewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Jodkowce
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Woytowszczyzna
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Jurowce
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Wicicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Staniewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Łaniewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Zaniewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Maciejowce
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Glindzicze, item Nowosiołki
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Siemierenki
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Odźwierne
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Siezieniewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Kulowszczyzna
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Gudziewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Mitkiewicze
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Dublany
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Kowale
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Kuliki
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Burniewo
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Wołotynia
Grodnensis Eysmontensis Ejsmonty Trzeciaki
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Brzozowa
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Kamienica murowana
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Eysmonty małe
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Pułianowicze
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Pychowczyce
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Podbohonniki
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Podymniki
Grodnensis Brzozowa minor Brzostowica mała Ostrouki
Grodnensis Kryncensis Krynki Krynki
Grodnensis Kryncensis Krynki Ostrowek
Grodnensis Kryncensis Krynki Pirożki
Grodnensis Kryncensis Krynki Jurowlany
Grodnensis Kryncensis Krynki Grzybowszczyzna
Grodnensis Kryncensis Krynki Szalinki
Grodnensis Kryncensis Krynki Zupowicze
Grodnensis Kryncensis Krynki Proniewicze
Grodnensis Kryncensis Krynki Białokozy
Grodnensis Kryncensis Krynki Ihnatowicze
Grodnensis Kryncensis Krynki Eysimonty
Grodnensis Kryncensis Krynki Wiesieniewszczyzna
Grodnensis Kryncensis Krynki Siemieniowka
Grodnensis Kryncensis Krynki Liszki
Grodnensis Kryncensis Krynki Pietraszewicze
Grodnensis Kryncensis Krynki Gieniusze
Grodnensis Kryncensis Krynki Ostopkowszczyzna
Grodnensis Kryncensis Krynki Służki
Grodnensis Kryncensis Krynki Porzecze
Grodnensis Kryncensis Krynki Łapicze
Grodnensis Kryncensis Krynki Treygi
Grodnensis Kryncensis Krynki Białohorce
Grodnensis Kryncensis Krynki Jemasze
Grodnensis Kryncensis Krynki Jeziorany
Grodnensis Kryncensis Krynki Strzelce
Grodnensis Kryncensis Krynki Kruczyniany
Grodnensis Kryncensis Krynki Jerołowka
Grodnensis Kryncensis Krynki Nareyki
Grodnensis Kryncensis Krynki Zylicze
Grodnensis Kryncensis Krynki Szacuły
Grodnensis Kryncensis Krynki Senniki
Grodnensis Kryncensis Krynki Osoczniki
Grodnensis Kryncensis Krynki Nietupa
Grodnensis Kryncensis Krynki Liszczana
Grodnensis Kryncensis Krynki Gurany
Grodnensis Kryncensis Krynki Lidzianka, item Nietupa Villam Nobilium
Grodnensis Odelscensis Odelsk Odelsk
Grodnensis Odelscensis Odelsk Dubowa
Grodnensis Odelscensis Odelsk Zarnowka
Grodnensis Odelscensis Odelsk Odła seyu Plebanowce
Grodnensis Odelscensis Odelsk Sannikowszczyzna
Grodnensis Odelscensis Odelsk Hlebowicze
Grodnensis Odelscensis Odelsk Odłam Oginscianam
Grodnensis Odelscensis Odelsk Sanczuki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Sarosieki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Petelczyce
Grodnensis Odelscensis Odelsk Poczobuty
Grodnensis Odelscensis Odelsk Makarowce
Grodnensis Odelscensis Odelsk Kurczowce
Grodnensis Odelscensis Odelsk Wiszniowka
Grodnensis Odelscensis Odelsk Usnarz
Grodnensis Odelscensis Odelsk Minkowce
Grodnensis Odelscensis Odelsk Zubrzyca mała y wielka
Grodnensis Odelscensis Odelsk Mieszkiniki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Zubowszczyzna
Grodnensis Odelscensis Odelsk Boboki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Hrud
Grodnensis Odelscensis Odelsk Nieszkowicze
Grodnensis Odelscensis Odelsk Szczosnowicze
Grodnensis Odelscensis Odelsk Starzyna
Grodnensis Odelscensis Odelsk Suchynicze
Grodnensis Odelscensis Odelsk Mieszkiniki seu Zbroskowszczyzna
Grodnensis Odelscensis Odelsk Norczaki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Woyniowce
Grodnensis Odelscensis Odelsk Skroblaki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Grzebienie
Grodnensis Odelscensis Odelsk Czarnowszczyzna
Grodnensis Odelscensis Odelsk Nomiki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Zaspicze
Grodnensis Odelscensis Odelsk Klimowka
Grodnensis Odelscensis Odelsk Szymaki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Tołcze
Grodnensis Odelscensis Odelsk Tołczki
Grodnensis Odelscensis Odelsk Bilminy
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Kuźnica
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Nowaniedziela
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Podlipki
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Klinczany
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Rodzewicze
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Daylidki
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Strubka
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Iwanowce
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Kowale
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Saczki
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Kulowce
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Wołynce
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Woynowce
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Łosośna
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Czuprynow
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Tołoczki
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Porczowce
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Miszkiniki, Villam Łosośno
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Kruklany
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Niemieyksze
Grodnensis Kuznicensis Kuźnica Kopaniki
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Sokołka
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Bohuszewo
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Malawice dolne y gorne
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Kamionka
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Sobaczynce
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Słoyniki
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Woynachy
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Rudniki
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Tryły
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Wierzchlesie
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Janowszczyzna
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Bobrowniki
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Bilwiny
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Kurowszczyzna
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Kroszniany
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Ostrowo
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Sukowice
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Strzelce
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Arkawice
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Słoia
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Kniszewicze
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Suchinicze
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Grzebienie
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Ozierany
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Nietupa
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Ostrowszczyzna
Grodnensis Sokolcensis Sokółka Białyług
Grodnensis Szudziłoviensis Szudziałowo Szudziłowo
Grodnensis Szudziłoviensis Szudziałowo Wybranowszczyzna
Grodnensis Szudziłoviensis Szudziałowo Dołhyłuk
Grodnensis Szudziłoviensis Szudziałowo Liszczana
Grodnensis Szudziłoviensis Szudziałowo Szaciły
Grodnensis Szudziłoviensis Szudziałowo Łażnisko
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Sokolany
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Pohanica alias Nowawola
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Racewo
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Jacowlany
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Wołka
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Sokolany
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Hliniszcze
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Starowlany
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Woroniany
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Plebanowce
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Kamienna dolina
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Jelskie
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Trzcianka
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Zwierdziany
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Zuki
Grodnensis Sokolanensis Sokolany Casie
Grodnensis Indurensis Indura Indura
Grodnensis Indurensis Indura Słomianka
Grodnensis Indurensis Indura Dziemitków
Grodnensis Indurensis Indura Putnie, item Dziemitków
Grodnensis Indurensis Indura Pieśle
Grodnensis Indurensis Indura Jośkiewicze
Grodnensis Indurensis Indura Dubowka
Grodnensis Indurensis Indura Zarnowka
Grodnensis Indurensis Indura Zarubicze
Grodnensis Indurensis Indura Kowalicze
Grodnensis Indurensis Indura Prokopowicze
Grodnensis Indurensis Indura Łuckowlany
Grodnensis Indurensis Indura Hrayno
Grodnensis Indurensis Indura Pacenki
Grodnensis Indurensis Indura Rohacze
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Kądzyn
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Orłowicze
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Zadworzany
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Popławcy
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Puciłki
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Poniatowicze
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Bohonniki
Grodnensis Kądzynensis Kundzin Szyszki
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Dąbrowa
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Kamienna
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Smołowszczyzna
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Małoszowka
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Jesionowka
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Brzozowo
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Kruhłe
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Nierosne
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Łozowe
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Ryszkowce
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Romanowka
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Pilnik
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Zaścianki
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Stockie
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Harasimowicze
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Rożanystok
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Ostrow
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Kropiwne
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Szuszelewo
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Grodzisk
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Bitykamień
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Grabowo
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Popowa Olsza
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Zielonebugna
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Zwierzyniec wielki i mały
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Jałowka
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Bugna
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Chmielowka
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Wisienniki
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Małowista
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Głębokie
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Rudzicha
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Kułak
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Nowinki
Grodnensis Dąbrovensis Dąbrowa Niemenczyzna
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Nowy Dwór
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Dubaśna
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Bieniowce
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Jaczna
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Butrymowce
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Grzebienie
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Siderka
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Chorościany
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Dubnica
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Bielany
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Strzelczyki
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Sanniki
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Tomasze
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Chilmony
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Rohacze
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Jaginty
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Szostaki
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Bobra
Grodnensis Novodvorensis Nowy Dwór Siruciowce
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Krasnybór Oppidum & aulam
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Jesienowo
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Krasnoborki
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Osinki
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Janow
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Kamień
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Cisow
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Kryłatka
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Długie
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Sosnowo
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Kopiec
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Lebiedzin
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Jaminy
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Lipowo
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Mogilnica
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Jeziewo
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Wrotki
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Czarniewo
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Czarnylas
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Komaszewka
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Balinka
Grodnensis Krasnoborensis Krasnybór Hruskie
Grodnensis Lipscensis Lipsk Lipsk
Grodnensis Lipscensis Lipsk Panarlica
Grodnensis Lipscensis Lipsk Choruzowce
Grodnensis Lipscensis Lipsk Rogalowka
Grodnensis Lipscensis Lipsk Witkowszczyzna
Grodnensis Lipscensis Lipsk Rakowicze
Grodnensis Lipscensis Lipsk Hołynka
Grodnensis Lipscensis Lipsk Proleyki
Grodnensis Lipscensis Lipsk Wołkusz
Grodnensis Lipscensis Lipsk Sołowiewiowszczyzna
Grodnensis Lipscensis Lipsk Dorgun
Grodnensis Lipscensis Lipsk Perstun
Grodnensis Lipscensis Lipsk Rudawka
Grodnensis Lipscensis Lipsk Mikaszowska Rudnia
Grodnensis Lipscensis Lipsk Strzelcowizna
Grodnensis Lipscensis Lipsk Gorczycza Rudnia
Grodnensis Lipscensis Lipsk Wołkuszne
Grodnensis Lipscensis Lipsk Krasne
Grodnensis Lipscensis Lipsk Kobyla szyja
Grodnensis Lipscensis Lipsk Rohozyn
Caunensis Caunensis Kowno Kowno
Caunensis Caunensis Kowno Szaniec
Caunensis Caunensis Kowno Plebaniszki
Caunensis Caunensis Kowno Eygule
Caunensis Caunensis Kowno Pietraszuny
Caunensis Caunensis Kowno Pożajście
Caunensis Caunensis Kowno Wieszkuny
Caunensis Caunensis Kowno Milkońce
Caunensis Caunensis Kowno Sorgiany
Caunensis Caunensis Kowno Czerni
Caunensis Caunensis Kowno Zemeytkiemy
Caunensis Caunensis Kowno Roże
Caunensis Caunensis Kowno Łontanie
Caunensis Caunensis Kowno Worłow
Caunensis Caunensis Kowno Czuynie
Caunensis Caunensis Kowno Końcewo
Caunensis Caunensis Kowno Linkow
Caunensis Caunensis Kowno Wijuki
Caunensis Caunensis Kowno Romaynie
Caunensis Caunensis Kowno Kampiszki
Caunensis Caunensis Kowno Biwile
Caunensis Caunensis Kowno Uzledzie
Caunensis Caunensis Kowno Kudrewicze
Caunensis Caunensis Kowno Moniszkańce
Caunensis Caunensis Kowno Jodańce
Caunensis Caunensis Kowno Koniuchy dolne y gorne
Caunensis Caunensis Kowno Werszwy
Caunensis Caunensis Kowno Marwa
Caunensis Caunensis Kowno Zelmerzyszki
Caunensis Caunensis Kowno Werszwy gorne
Caunensis Caunensis Kowno Wulpiszki
Caunensis Caunensis Kowno Piple
Caunensis Caunensis Kowno Mitkuny
Caunensis Caunensis Kowno Pożery
Caunensis Caunensis Kowno Freyda
Caunensis Caunensis Kowno Szydyszki
Caunensis Caunensis Kowno Korkozy
Caunensis Caunensis Kowno Rymkuny
Caunensis Caunensis Kowno Weywery
Caunensis Caunensis Kowno Nowiena
Caunensis Caunensis Kowno Giwie
Caunensis Caunensis Kowno Smolniki
Caunensis Caunensis Kowno Stara Ruda
Caunensis Caunensis Kowno Naudzie
Caunensis Caunensis Kowno Skraudzie
Caunensis Caunensis Kowno Kupry
Caunensis Caunensis Kowno Grygaluny
Caunensis Caunensis Kowno Gudaki
Caunensis Caunensis Kowno Pokoyki
Caunensis Caunensis Kowno Mieszkuny
Caunensis Caunensis Kowno Janczary
Caunensis Caunensis Kowno Kieturaki
Caunensis Caunensis Kowno Ruki
Caunensis Caunensis Kowno Poniemunie
Caunensis Caunensis Kowno Wiuny
Caunensis Caunensis Kowno Pakalniszki
Caunensis Caunensis Kowno Jarmaliszki
Caunensis Caunensis Kowno Woyszwidow
Caunensis Caunensis Kowno Łomiana
Caunensis Jeznensis Jezno Jezno
Caunensis Jeznensis Jezno Niskodworzec
Caunensis Jeznensis Jezno Wierzbieliszki
Caunensis Jeznensis Jezno Sukowicze
Caunensis Jeznensis Jezno Sabow
Caunensis Jeznensis Jezno Wiłuńce
Caunensis Jeznensis Jezno Koszany
Caunensis Jeznensis Jezno Grykopedzie
Caunensis Jeznensis Jezno Wasilunce
Caunensis Jeznensis Jezno Medeykany
Caunensis Jeznensis Jezno Zydeykany
Caunensis Jeznensis Jezno Nibry
Caunensis Jeznensis Jezno Pelukany
Caunensis Jeznensis Jezno Koszany
Caunensis Jeznensis Jezno Słobodka
Caunensis Jeznensis Jezno Domeykow
Caunensis Jeznensis Jezno Plitniki
Caunensis Jeznensis Jezno Wiłuńce
Caunensis Jeznensis Jezno Kowale
Caunensis Jeznensis Jezno Butkiemie
Caunensis Jeznensis Jezno Kozaki
Caunensis Jeznensis Jezno Siewielany
Caunensis Jeznensis Jezno Rakiszki
Caunensis Jeznensis Jezno Sądaki
Caunensis Jeznensis Jezno Sabow
Caunensis Jeznensis Jezno Łuciszkany
Caunensis Jeznensis Jezno Medeniszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Stokliszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Lepielance
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Druskuliszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Krztofiszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Lelany
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Agrypiszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Terwidańce
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Popsie
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Rudziszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Zelkunce
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Wiszniunce
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Jawniance
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Likiszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Gayciunce
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Mostołtowicze
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Giereykany
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Podreżyszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Piekielany
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Angliniki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Trzeciany
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Bohdaniszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Sudwoiszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Krasowszczyzna
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Olszyniki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Kierwieliszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Wirkiniki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Kielance
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Fiedoryszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Nareykiszki
Caunensis Stokliscensis Stokliszki Muszniki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Wysoki Dwór
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Jurewicze
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Talkow
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Nuprany
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Drabużniki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Bobrowniki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Nikrany
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Pokolniki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Tataryszki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Romanow
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Spindzie
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Wilkowszczyzna
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Grandowa
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Łowzgiany
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Hubiszki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Okmiany
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Holeszyszki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Goyzuny, item Jurewicze
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Puple
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Trokiele
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Papsie
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Masie
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Widziance
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Krunciki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Bobrowicze
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Pasamanie
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Kotołowszczyzna
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Szadzunce
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Taletańce
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Dyrańce
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Bakałaryszki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Juchniszki
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Eytulany
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Poświęcie
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Gudakiemie
Caunensis Wysokodworensis Wysoki Dwór Chwiedziewszczyzna
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Sumiliszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Mustynany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Karkuciany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Szryszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Tołeyki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Bielazy
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Piudziany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Degirdziszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Nieciuny
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Budzile
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Zuchorany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Windzule
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Zuwicie
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Stanczyki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Beyzany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Szkałdany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Migliny
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Estki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Bohdańce
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Zailgi
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Rusokompie
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Olechnowicze
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Naruciany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Bukiszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Rodomańce
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Destrungi
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Rezy
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Tansk
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Pietraszkowicze
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Erminy
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Szaniawsk
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Reymery
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Naszkuny
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Hubiszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Nowosady
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Łoycie
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Busgany
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Bużele
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Krasnopole
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Buraki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Buryszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Kozielkiszki
Caunensis Sumiliscensis Sumiliszki Pipiryszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Żyżmory
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Strawinniki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Władykiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Powole
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Burliszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Tyryliszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Buywidańce
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kiertowniki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Groblewszczyzna
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kułakiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Marcyanow
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Zydeykiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Eyginiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Szarkiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Pokirty
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Staniew
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kaszeydary
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Zabin
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Polimsze
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Straszuny
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Pułbeczki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Dyrgolany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Lutany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Burliszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Balceryszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kułakiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Daynowka
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Skudziany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Turlaiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Buywideńce
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kibucie
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Pokirty
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kayryszki wielkie i małe
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Szliszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Awinelce
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Makuny
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Łydaykiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Strawiniki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Juchniany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Szyłany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kiertowniki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Illona
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Buble
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Bijowtany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Antokolce
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Kurszany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Ateykany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Tauskuny
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Wilany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Mizany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Jodkany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Krauciszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Czyżany
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Władykiszki
Caunensis Zyzmorensis Żyżmory Tyryliszki
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Kietuwiszki
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Koreywiance
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Oszekince
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Pieluncy
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Myłeyguny
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Abramowska
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Gibary
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Pokolniszki
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Korkliniszki
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Giedrowszczyzna
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Jagietany
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Perkunakiemie
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Obieniany
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Jagieltany
Caunensis Kietuvisccensis Kietuwiszki Szale
Caunensis Zoslensis Zośle Zośle
Caunensis Zoslensis Zośle Tołpuny
Caunensis Zoslensis Zośle Dumsia
Caunensis Zoslensis Zośle Poiaczyszki
Caunensis Zoslensis Zośle Poporcie
Caunensis Zoslensis Zośle Stabyrczyszki
Caunensis Zoslensis Zośle Rozoryszki
Caunensis Zoslensis Zośle Januszany
Caunensis Zoslensis Zośle Iłgokiemie
Caunensis Zoslensis Zośle Piple
Caunensis Zoslensis Zośle Słobodka
Caunensis Zoslensis Zośle Witkiszki
Caunensis Zoslensis Zośle Doyniańce
Caunensis Zoslensis Zośle Gieczany
Caunensis Zoslensis Zośle Wołkokiemie
Caunensis Zoslensis Zośle Bartoszewice
Caunensis Zoslensis Zośle Myśliki
Caunensis Zoslensis Zośle Synkiewicze
Caunensis Zoslensis Zośle Krewany
Caunensis Zoslensis Zośle Reczany
Caunensis Zoslensis Zośle Miguciany
Caunensis Zoslensis Zośle Ciwiszki
Caunensis Zoslensis Zośle Gurańce
Caunensis Zoslensis Zośle Diliniańce
Caunensis Zoslensis Zośle Woydziany
Caunensis Zoslensis Zośle Korsaki
Caunensis Zoslensis Zośle Kurniszki
Caunensis Zoslensis Zośle Bałtyniki
Caunensis Zoslensis Zośle Kopczyszki
Caunensis Zoslensis Zośle Kreciuny
Caunensis Zoslensis Zośle Szoknie
Caunensis Zoslensis Zośle Ganuszańce
Caunensis Zoslensis Zośle Kieturoki
Caunensis Zoslensis Zośle Monczuny
Caunensis Zoslensis Zośle Gudziany
Caunensis Zoslensis Zośle Krywany
Caunensis Zoslensis Zośle Karłaycie
Caunensis Zoslensis Zośle Czyneyki
Caunensis Zoslensis Zośle Buywuny
Caunensis Zoslensis Zośle Pawczyszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Giegużyn
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Rukła
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Pietraszyszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Szyłosady
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Łomiańce
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Nieprakszty
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Swirplany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Jaczuny
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Antonoycie
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Kłusy
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Połamienie
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Bohdaniszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Biełaniszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Kurszany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Smilgle
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Krywany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Surwele
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Szyłany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Putroszany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Bućkuny
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Zubiszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Ruska wieś
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Litwiniszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Buczany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Kieyzany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Dyrkszany
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Kiernowiszki
Caunensis Gieguzynensis Giegużyn Podeygie
Caunensis Poporcensis Poporcie Poporcie
Caunensis Poporcensis Poporcie Wereykany
Caunensis Poporcensis Poporcie Daynowo
Caunensis Poporcensis Poporcie Benkuny
Caunensis Poporcensis Poporcie Szwdowsie
Caunensis Poporcensis Poporcie Ganusańce
Caunensis Poporcensis Poporcie Korsaki item Korsaki
Caunensis Poporcensis Poporcie Eyragołka
Caunensis Poporcensis Poporcie Ławkagole
Caunensis Poporcensis Poporcie Prudniki
Caunensis Poporcensis Poporcie Skiery
Caunensis Poporcensis Poporcie Miciuny
Caunensis Poporcensis Poporcie Michałowszczyzna
Caunensis Poporcensis Poporcie Mozolewszczyzna
Caunensis Poporcensis Poporcie Rudzie
Caunensis Poporcensis Poporcie Zabiszki
Caunensis Poporcensis Poporcie Łeły
Caunensis Poporcensis Poporcie Litwiniszki
Caunensis Poporcensis Poporcie Podole
Caunensis Poporcensis Poporcie Budele
Caunensis Poporcensis Poporcie Pakolniszki
Caunensis Poporcensis Poporcie Juchniance
Caunensis Poporcensis Poporcie Nerowy
Caunensis Poporcensis Poporcie Antokolle
Caunensis Poporcensis Poporcie Nauryszki
Caunensis Poporcensis Poporcie Naszlany
Caunensis Poporcensis Poporcie Lelany
Caunensis Poporcensis Poporcie Beksztany
Caunensis Kozakiszki filia Poporcensis Poporcie Kozakiszki
Caunensis Kozakiszki filia Poporcensis Poporcie Gabryeliszki
Caunensis Kozakiszki filia Poporcensis Poporcie Zaborze
Caunensis Kozakiszki filia Poporcensis Poporcie Kieragoliszki
Caunensis Kozakiszki filia Poporcensis Poporcie Kołgany
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Kormiałow
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Mikuliszki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Drąseyki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Zyniany
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Plebaniszki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Mikańce
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Eygirdgole
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Oszkance
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Radyki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Końcew
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Łontanie
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Użusole
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Piełańce
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Niewiarowicze
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Giełsodowicze
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Daugowicze
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Poszyle
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Iszory
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Kołniany
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Rudmiana
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Łankiszki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Romaszki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Iwaszkańce
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Medyki
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Peysuny
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Andruszkańce
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Betygoła
Caunensis Kormiałoviensis Kormiałów Mosteyki
Caunensis Łopie Filia Kormiałoviensis Kormiałow Łopie
Caunensis Skorulensis Skorule Skorule
Caunensis Skorulensis Skorule Mesztany
Caunensis Skorulensis Skorule Gayżuny
Caunensis Skorulensis Skorule Meszkańcy
Caunensis Skorulensis Skorule Kunigiszki
Caunensis Skorulensis Skorule Borciany
Caunensis Skorulensis Skorule Janow
Caunensis Skorulensis Skorule Ławkagole
Caunensis Skorulensis Skorule Wirbały
Caunensis Skorulensis Skorule Kurmagoła
Caunensis Skorulensis Skorule Czyczyny
Caunensis Skorulensis Skorule Skrebiny
Caunensis Skorulensis Skorule Smyczki
Caunensis Skorulensis Skorule Sągayliszki
Caunensis Skorulensis Skorule Jurkuny
Caunensis Skorulensis Skorule Kułwa
Caunensis Skorulensis Skorule Podleszczyzna
Caunensis Skorulensis Skorule Knipy
Caunensis Skorulensis Skorule Talwaszyszki
Caunensis Skorulensis Skorule Woywodziszki
Caunensis Skorulensis Skorule Prawle
Caunensis Skorulensis Skorule Łaugieliszki
Caunensis Skorulensis Skorule Berże
Caunensis Skorulensis Skorule Szyły
Caunensis Skorulensis Skorule Łukszy
Caunensis Skorulensis Skorule Bułkany
Caunensis Skorulensis Skorule Dragaycie
Caunensis Skorulensis Skorule Pupkule
Caunensis Skorulensis Skorule Satkuny
Caunensis Skorulensis Skorule Markuciszki
Caunensis Skorulensis Skorule Łokiany
Caunensis Skorulensis Skorule Soleniki
Caunensis Skorulensis Skorule Rukła
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Wędziagoła
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Antoginele
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Auksztygole
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Berłaynie
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Boniszki
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Bulkuny
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Dasiuny
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Gielny
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Gineyki
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Ibiany
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Kukszy
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Łabunow
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Michalkiewicze
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Pacunele
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Piadzie
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Pokopie
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Preyszagoła
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Puykonie
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Pużaycie
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Saweczany
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Syczany
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Syrwidgole
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Szostakiszki
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Trynkiele
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Uzumiszki
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Wądziagołka
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Wigie
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Zagowicze
Caunensis Wądziagolensis Wędziagoła Wądzała
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Bopty
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Poginie
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Poginele
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Wilczatow
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Jodance
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Szaszewicze
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Goylusze
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Jagintowicze
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Januszewicze
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Urniaże
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Pacewicze
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Wimbory
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Kikowicze
Caunensis Bopty olim Filia Wądziagołensis Wędziagoła Antoginie
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Rumszyszki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Bortkiewicze
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Łoszyńce
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Kępiszki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Słobodka
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Pelisza
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Orłowiszki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Oszwidow
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Łowmiany
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Wieszkuny
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Zekżdry
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Szlanow
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Zeybryki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Gostyłany
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Dworeliszki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Szyłany
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Pomierże
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Poszuwie
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Liwinty
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Maćkany
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Bersztroki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Oginty
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Kasperyszki
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Rusany
Caunensis Rumszyszczensis Rumszyszki Lelusze
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Użogoście
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Giedynańce cum Capella
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Wierże
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Puple
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Witupańce
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Wilkiniki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Lepielany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Nareykiszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Fiedoryszki, item Wilkiniki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Miedziany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Unkunce
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Raliszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Sznipele
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Miciuny
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Warcholce
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Ryngayliszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Toleykiszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Klaryszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Itulany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Beyszany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Woyszwilany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Scypioniszki cum villis
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Gineykany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Nemeytany
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Butkiszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Zydyszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Ławkiszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Maćkańce
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Gilany seu Antowiersze
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Połapiszki
Caunensis Uzogoscensis Użogoście Giereyciszki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Dorsuniszki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Boczkiniki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Kromie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Waygow
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Angliniki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Kraszkiemie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Dobinta
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Nowiki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Łoyponiszki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Wiakany
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Siekany
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Pilona
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Gogi
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Poświątupie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Użgierany
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Wagi
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Antokolnie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Buczkiemie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Sobaleny
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Jakimiszki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Pometery
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Dobile
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Towrokiemie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Pokonie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Dwilikie
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Wasiszki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Łomakiemy
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Migany
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Andruńce
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Purwiniki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Jachniszki
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Waygow
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Hermanowicze
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Seybuty
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Moysiciuny
Caunensis Dorsuniscensis Dorsuniszki Poniemunie
Caunensis Prenensis Preny Zemoykiemie
Caunensis Prenensis Preny Ządoniszki
Caunensis Prenensis Preny Medniszki
Caunensis Prenensis Preny Warty
Caunensis Prenensis Preny Szławanciszki
Caunensis Prenensis Preny Igliszki
Caunensis Prenensis Preny Kulinga
Caunensis Prenensis Preny Nietyczkampie
Caunensis Prenensis Preny Nartele
Caunensis Prenensis Preny Narty
Caunensis Prenensis Preny Augustaycie
Caunensis Prenensis Preny Staropole
Caunensis Prenensis Preny Trakiszki
Caunensis Prenensis Preny Grabiszki
Caunensis Prenensis Preny Degucie
Caunensis Prenensis Preny Paszkielnie
Caunensis Prenensis Preny Rayszupie
Caunensis Prenensis Preny Smilgi
Caunensis Prenensis Preny Surgucie
Caunensis Prenensis Preny Kuży
Caunensis Prenensis Preny Szałtupie
Caunensis Prenensis Preny Izłauże
Caunensis Prenensis Preny Boczkiniki
Caunensis Prenensis Preny Buda Stara
Caunensis Prenensis Preny Buda Mazowiecka
Caunensis Prenensis Preny Buda Smolnicka
Caunensis Prenensis Preny Kowale
Caunensis Prenensis Preny Poświęcie
Caunensis Prenensis Preny Wozatki
Caunensis Prenensis Preny Alkśniakiemie
Caunensis Prenensis Preny Rudupie
Caunensis Prenensis Preny Pacuny
Caunensis Prenensis Preny Bersztany
Trocensis Trocensis Troki Michniszki
Trocensis Trocensis Troki Szklary
Trocensis Trocensis Troki Słoboda
Trocensis Trocensis Troki Chorążyszki
Trocensis Trocensis Troki Pupańce
Trocensis Trocensis Troki Gudziszki
Trocensis Trocensis Troki Ulkiszki
Trocensis Trocensis Troki Markowszczyzna
Trocensis Trocensis Troki Wabele
Trocensis Trocensis Troki Wizgirdy
Trocensis Trocensis Troki Eugielany
Trocensis Trocensis Troki Wiszmance
Trocensis Trocensis Troki Borcie
Trocensis Trocensis Troki Morkieniki
Trocensis Trocensis Troki Staszuniszki
Trocensis Trocensis Troki Solkieniki
Trocensis Trocensis Troki Meyłuszki
Trocensis Trocensis Troki Lebiedziow
Trocensis Trocensis Troki Podworańce
Trocensis Trocensis Troki Sieymany
Trocensis Trocensis Troki Michniszki
Trocensis Trocensis Troki Lewszany
Trocensis Trocensis Troki Pienkieniki
Trocensis Trocensis Troki Woyniaki
Trocensis Trocensis Troki Piłaniszki
Trocensis Trocensis Troki Wieliczkow
Trocensis Trocensis Troki Brazoła
Trocensis Trocensis Troki Miciuny
Trocensis Trocensis Troki Wiewieniki
Trocensis Trocensis Troki Zaleszczyzna
Trocensis Trocensis Troki Grotowszczyzna
Trocensis Trocensis Troki Wiłuniszki
Trocensis Trocensis Troki Wiewie
Trocensis Trocensis Troki Bakieryszki
Trocensis Trocensis Troki Nokles
Trocensis Trocensis Troki Jeteluny
Trocensis Trocensis Troki Rykonty
Trocensis Trocensis Troki Pokolpie
Trocensis Trocensis Troki Danieliszki
Trocensis Trocensis Troki Kiermeliszki
Trocensis Trocensis Troki Piektyniszki
Trocensis Trocensis Troki Krasno
Trocensis Trocensis Troki Szuleniki
Trocensis Trocensis Troki Zatrocze
Trocensis Trocensis Troki Kondratkiszki cum Villa
Trocensis Trocensis Troki Maciowszczyzna
Trocensis Trocensis Troki Worniki
Trocensis Trocensis Troki Lantwaryszki
Trocensis Trocensis Troki Sierpuciszki
Trocensis Trocensis Troki Pietuchow
Trocensis Trocensis Troki Podumble
Trocensis Trocensis Troki Serafiniszki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Stare Troki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Wisztelany
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Ołona
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Angielniki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Lidziance
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Jurgielany
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Doyny
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Połuknie
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Miodowarcie
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Rudziszki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Madziony
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Jałowiec
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Dalidy
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Miedzyrzec
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Strokiszki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Ligonie
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Świątniki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Grudełki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Skorbuciany
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Sorok-Tatary
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Woydaciszki
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Koziaklary
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Melechowicze
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Waka
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Prudziany
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Braciszewskie
Trocensis Staro-Trocensis Stare Troki Rutkowskie
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Anuszyszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Piwoszuny
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Sadwoiszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Starosiele
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Oniżkańce
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Skarciszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Orle
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Duszmiany
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Bakałarzyszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Dzierzymile
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Uta
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Rudnia
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Zylinciszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Eynerance
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Duszmianki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Łatwiańce
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Eygielance
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Zadziszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Jączany
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Pooranie
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Lelance
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Jurkance
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Eygierdance
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Gineciszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Micionce
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Eycionce
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Okuszkańce
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Paszkoniszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Racienniki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Dudziszki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Kiedance
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Trokienniki
Trocensis Anuszyscensis Anuszyszki? Klidzie
Trocensis Punensis Punie Punie
Trocensis Punensis Punie Piwoszuny
Trocensis Punensis Punie Wieżancy
Trocensis Punensis Punie Dworaliszki
Trocensis Punensis Punie Furmaniszki
Trocensis Punensis Punie Płosowpniki
Trocensis Punensis Punie Gryszkancy
Trocensis Punensis Punie Płosowka
Trocensis Punensis Punie Możuncy
Trocensis Punensis Punie Butrymance
Trocensis Punensis Punie Rowbance
Trocensis Punensis Punie Reyża
Trocensis Punensis Punie Pieckance
Trocensis Punensis Punie Radziwilance
Trocensis Punensis Punie Gierwiany
Trocensis Punensis Punie Puyszany
Trocensis Punensis Punie Walunce
Trocensis Punensis Punie Adamance
Trocensis Punensis Punie Towciany
Trocensis Punensis Punie Waytakiemie
Trocensis Punensis Punie Raganiszki
Trocensis Punensis Punie Krużunce
Trocensis Punensis Punie Podworyszki
Trocensis Punensis Punie Nargieliszki
Trocensis Punensis Punie Zagary
Trocensis Punensis Punie Piwogole
Trocensis Punensis Punie Strzelce
Trocensis Punensis Punie Kulabiszki
Trocensis Punensis Punie Staniewo
Trocensis Punensis Punie Proniewicze
Trocensis Punensis Punie Krewniszki
Trocensis Punensis Punie Mikutyszki
Trocensis Punensis Punie Tackiewicze
Trocensis Punensis Punie Wanagi
Trocensis Punensis Punie Weytyszki
Trocensis Punensis Punie Zemeytkiemie
Trocensis Punensis Punie Zuki
Trocensis Punensis Punie Matyaszyszki
Trocensis Punensis Punie Sipowicze
Trocensis Punensis Punie Szałtyniance
Trocensis Punensis Punie Martyniance
Trocensis Punensis Punie Tawluki
Trocensis Punensis Punie Nieczuny
Trocensis Punensis Punie Niemajuny
Trocensis Punensis Punie Gialażuny
Trocensis Punensis Punie Zwirzdany
Trocensis Punensis Punie Bobrowicze
Trocensis Punensis Punie Dymszyszki
Trocensis Punensis Punie Poleszyszki
Trocensis Punensis Punie Szylany
Trocensis Olitensis Olita Uzobole
Trocensis Olitensis Olita Likiszki wielkie i małe
Trocensis Olitensis Olita Jurgiszki
Trocensis Olitensis Olita Radziuny
Trocensis Olitensis Olita Antałaki
Trocensis Olitensis Olita Bowory
Trocensis Olitensis Olita Zaleskie
Trocensis Olitensis Olita Bendry
Trocensis Olitensis Olita Iwankowo
Trocensis Olitensis Olita Balkuny
Trocensis Olitensis Olita Wardow
Trocensis Olitensis Olita Gudele
Trocensis Olitensis Olita Linginiany
Trocensis Olitensis Olita Oniszki
Trocensis Olitensis Olita łukniany
Trocensis Olitensis Olita Koniuchy
Trocensis Olitensis Olita Dawgirdele
Trocensis Olitensis Olita Poniemuniki
Trocensis Olitensis Olita Medukszta
Trocensis Olitensis Olita Zuki
Trocensis Olitensis Olita Woydagi
Trocensis Olitensis Olita Tokniszki
Trocensis Olitensis Olita Bazary
Trocensis Olitensis Olita Skreyciany
Trocensis Olitensis Olita Koleśniki
Trocensis Olitensis Olita Zydance
Trocensis Olitensis Olita Domantance
Trocensis Olitensis Olita Lelance
Trocensis Olitensis Olita Szwabiszki
Trocensis Olitensis Olita Słobodka
Trocensis Olitensis Olita Ołowka
Trocensis Olitensis Olita Pożerniki
Trocensis Olitensis Olita Poterance
Trocensis Olitensis Olita Koniuchy
Trocensis Olitensis Olita Skiernowo
Trocensis Olitensis Olita Wienciuny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Daugienie?
Trocensis Daugiensis Daugienie? Karliszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Rymiance
Trocensis Daugiensis Daugienie? Rokotany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Rokance
Trocensis Daugiensis Daugienie? Winksznie
Trocensis Daugiensis Daugienie? Bohuszyszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Pociełunce
Trocensis Daugiensis Daugienie? Mieluny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Wieciuny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Gryciuny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Sawanciszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Bydziuszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Użukolnie
Trocensis Daugiensis Daugienie? Czyżuny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Koniuchy
Trocensis Daugiensis Daugienie? Zwigrżdany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Konzany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Bychowczyszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Skobeykie
Trocensis Daugiensis Daugienie? Woyko??tany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Wieżance
Trocensis Daugiensis Daugienie? Gieniany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Miguciany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Pomusze
Trocensis Daugiensis Daugienie? Meszkucie
Trocensis Daugiensis Daugienie? Serafiniszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Powarańce
Trocensis Daugiensis Daugienie? Pobieżniaki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Wazgirdany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Hryncewszczyzna
Trocensis Daugiensis Daugienie? Kirklany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Bobryszki
Trocensis Daugiensis Daugienie? Gieydukany
Trocensis Daugiensis Daugienie? Gudzie
Trocensis Daugiensis Daugienie? Sakańce
Trocensis Daugiensis Daugienie? Weygałańce
Trocensis Daugiensis Daugienie? Zelniuny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Drućkuny
Trocensis Daugiensis Daugienie? Orany
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Wartowłoki
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Choronżyce
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Kucokiemie
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Gudokiemie
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Toycie
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Talkuny
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Deynowa
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Powordownie
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Bieniuny
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Bychowczyszki
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Pokorsze
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Arciuny
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Dworczany
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Podaugi
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Popiszki
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Andrunce
Trocensis Przełaje Filia Par. Daugiensis Daugienie? Daszkance
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Niemonojcie
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Eynarowicze
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Sudwoie
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Manciuny
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Dusniany
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Gieczołowka
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Wobole
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Węgiełance
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Jacuny cum Villa
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Hrynkowszczyzna
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Peryszki cum Villa
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Kostryszki cum Villa
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Poniemonie
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Muywidy
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Butrymowicze
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Racy
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Manciuny
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Wazbucie
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Bałkosadzie
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Popusadzie
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Mankuny
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Miłostany
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Obela
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Siemieniszki
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Maciuszkany
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Talkuny
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Naruny
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Wertelkiszki
Trocensis Niemonoycensis Niemonojcie Bugany
Trocensis Nietoviscensis Nietowiszki? Nietowiszki?
Trocensis Liszkoviensis Liszków Liszków
Trocensis Liszkoviensis Liszków Maximce
Trocensis Liszkoviensis Liszków Nerowy
Trocensis Liszkoviensis Liszków Wieciuny
Trocensis Liszkoviensis Liszków Uciecha
Trocensis Liszkoviensis Liszków Wilkowcy
Trocensis Liszkoviensis Liszków Rycelle
Trocensis Liszkoviensis Liszków Ponary
Trocensis Liszkoviensis Liszków Zeymy
Trocensis Liszkoviensis Liszków Gubince
Trocensis Liszkoviensis Liszków Gayluny
Trocensis Liszkoviensis Liszków Gudele
Trocensis Liszkoviensis Liszków Rotnica
Trocensis Liszkoviensis Liszków Ulczyce
Trocensis Liszkoviensis Liszków Micuny
Trocensis Liszkoviensis Liszków Radziłowicze
Trocensis Liszkoviensis Liszków Stroczuny
Trocensis Liszkoviensis Liszków Kryksztany
Trocensis Merecensis Merecz Merecz
Trocensis Merecensis Merecz Iłgi
Trocensis Merecensis Merecz Mokniuny
Trocensis Merecensis Merecz Wodance
Trocensis Merecensis Merecz Subortowicze
Trocensis Merecensis Merecz Mątwiliszki
Trocensis Merecensis Merecz Chorążyce
Trocensis Merecensis Merecz Jucewicze
Trocensis Merecensis Merecz Mieciosy
Trocensis Merecensis Merecz Maximańce
Trocensis Merecensis Merecz Solenniki
Trocensis Merecensis Merecz Mizance
Trocensis Merecensis Merecz Lizdy
Trocensis Merecensis Merecz Klepacze
Trocensis Merecensis Merecz Ryliszki
Trocensis Merecensis Merecz Taruciany
Trocensis Merecensis Merecz Weysmuny
Trocensis Merecensis Merecz Raycienniki
Trocensis Merecensis Merecz Seniłańce
Trocensis Merecensis Merecz Lindakinie
Trocensis Merecensis Merecz Nowosady
Trocensis Merecensis Merecz Subortowicze
Trocensis Merecensis Merecz Iłginiki
Trocensis Merecensis Merecz Dewoyniszki
Trocensis Merecensis Merecz Mieszkosole
Trocensis Merecensis Merecz Plikniany
Trocensis Merecensis Merecz Michniuny
Trocensis Merecensis Merecz Wodance
Trocensis Merecensis Merecz Pilwingi
Trocensis Merecensis Merecz Koniuchy
Trocensis Merecensis Merecz Raduka
Trocensis Merecensis Merecz Niedzingi
Trocensis Merecensis Merecz Brakoyście
Trocensis Merecensis Merecz Ruska wieś
Trocensis Merecensis Merecz Kieybucie
Trocensis Merecensis Merecz Mordasowo
Trocensis Merecensis Merecz Purple
Trocensis Merecensis Merecz Puhacze
Trocensis Merecensis Merecz Kościuny
Trocensis Merecensis Merecz Łankieniki
Trocensis Merecensis Merecz Bingiele
Trocensis Merecensis Merecz Krusze
Trocensis Merecensis Merecz Zerwiny
Trocensis Merecensis Merecz Manczegiry
Trocensis Merecensis Merecz Poule
Trocensis Merecensis Merecz Zauroczyszki
Trocensis Merecensis Merecz Marcinkańce
Trocensis Merecensis Merecz Kopieniszki
Trocensis Merecensis Merecz Mergienicze
Trocensis Merecensis Merecz Szklarze
Trocensis Merecensis Merecz Kobiele
Trocensis Merecensis Merecz Rondomańce
Trocensis Merecensis Merecz Narule
Trocensis Merecensis Merecz Dubiniki
Trocensis Merecensis Merecz Trośniki
Trocensis Merecensis Merecz Dubokłance
Trocensis Merecensis Merecz Rutingi
Trocensis Merecensis Merecz Bordziuny
Trocensis Merecensis Merecz Kibisze
Trocensis Merecensis Merecz Horodyszcze
Trocensis Merecensis Merecz Burbańce
Trocensis Merecensis Merecz Jakubiszki
Trocensis Merecensis Merecz Cimoniunce
Trocensis Merecensis Merecz Szarkaiedy
Trocensis Merecensis Merecz Junance
Trocensis Merecensis Merecz Massaliszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Olkieniki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Kursze
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Kiewłaki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Noniszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Misztuny
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Ciobotary
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Burneyki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Popiszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Waryszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Jurkiance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Wołochowicze
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Powary
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Niewoniance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Telance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Kudliszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Siemaszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Jurgiszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Gieniany
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Jokiance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Komorunce
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Darguzy
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Pomerecz
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Kukle
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Zylinki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Jakiance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Podzie
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Narwidziszki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Zachary
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Polełuki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Wienokiemie
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Zyliny
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Koreywiany
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Leypunki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Gienakiemie
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Bitowtany
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Koniuchy
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Demoniance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Kałance
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Szpingle
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Puszkarnia
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Czarne Kowale
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Szperliniki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Smołokie
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Leypuny
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Grożniki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Somniki
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Gudakiemie
Trocensis Olkienicensis Olkieniki Zukłcie
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Rumbowicze
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Mikłusiany
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Bokszyszki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Żołnierzyszki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Jacuny
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Nowickie
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Pokłonskie
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Krewniszki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Leszniki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Junowicze
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Dubie
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Gieysztory
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Jawoyszance
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Bundary
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Poniemoniki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Mikułyszki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Klidzia
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Rumbowicze
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Raudaniki
Trocensis Rumbowicze Rumbowicze Soboliszki
Trocensis Mirosław Mirosław Mirosław alias Słoboda
Trocensis Mirosław Mirosław Worobieje
Trocensis Mirosław Mirosław Nowinniki
Trocensis Mirosław Mirosław Masztalerze
Trocensis Mirosław Mirosław Krakienniki
Trocensis Mirosław Mirosław Angieniki
Trocensis Mirosław Mirosław Oteśniki
Rożanensis Rożanensis Różana Różana
Rożanensis Rożanensis Różana Majowszczyzna
Rożanensis Rożanensis Różana Kozuli
Rożanensis Rożanensis Różana Szeypiaki
Rożanensis Rożanensis Różana Olszanka
Rożanensis Rożanensis Różana Połonsk
Rożanensis Rożanensis Różana Lrokotla
Rożanensis Rożanensis Różana Lisowicze
Rożanensis Rożanensis Różana Ostrow
Rożanensis Rożanensis Różana Przewłoka
Rożanensis Rożanensis Różana Bliżna
Rożanensis Rożanensis Różana Jundziłowicze
Rożanensis Rożanensis Różana Mizgiry
Rożanensis Rożanensis Różana Witoroż
Rożanensis Rożanensis Różana Zahalicze
Rożanensis Rożanensis Różana Łososin
Rożanensis Rożanensis Różana Odyncowszczyzna
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Hrusk
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Stockowszczyzna
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Wielki Łysków
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Papiernia
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Jackiewicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Zeldzin
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Litołoż
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Huta
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Kuklicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Ludwin
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Chaniewicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Nowiki
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Niedźwieck
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Olisziewicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Lindzicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Choroszewicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Kraski
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Hołowczyce
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Jałowo
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Zieleniewicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Krupa
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Podkrupie
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Szpali
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Jackiewicze
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Ogrodniki
Rożanensis Łyskoviensis Łysków Kuziewicze
Rożanensis Porozoviensis Porozów Porozow
Rożanensis Porozoviensis Porozów Nowydwor
Rożanensis Porozoviensis Porozów Mosuczyn
Rożanensis Porozoviensis Porozów Dziczkowce
Rożanensis Porozoviensis Porozów Telaki
Rożanensis Porozoviensis Porozów Czerebki
Rożanensis Porozoviensis Porozów Leski
Rożanensis Porozoviensis Porozów Choroszewicze
Rożanensis Porozoviensis Porozów Tołoczmany
Rożanensis Porozoviensis Porozów Łopienica
Rożanensis Porozoviensis Porozów Hryckowszczyzna
Rożanensis Porozoviensis Porozów Święcica
Rożanensis Porozoviensis Porozów Wierdomicze
Rożanensis Porozoviensis Porozów Połonka wielka y mała
Rożanensis Porozoviensis Porozów Bierniki
Rożanensis Porozoviensis Porozów Janowszczyzna
Rożanensis Porozoviensis Porozów Kropiwnica
Rożanensis Porozoviensis Porozów Chrustowo
Rożanensis Porozoviensis Porozów Hronostaiewicze
Rożanensis Porozoviensis Porozów Sokolniki
Rożanensis Porozoviensis Porozów Surycze
Rożanensis Porozoviensis Porozów Kołonna
Rożanensis Porozoviensis Porozów Hakowka
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Międzyrzec
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Pietraiewicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Ileyki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Pianiuha
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Uhlania
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Kakareka
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Sławatycze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Ułasowszczyzna
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Podzieyki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Melechowicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Manciaki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Szyrki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Komary
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Cichleiewicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Gerechowicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Lichosielce
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Rudziewicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Sedelniki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Podorosk
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Dubicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Podorosk seu Rudawka
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Hubczyce
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Koniuchy
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Dombrowniki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Hołyszki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Trunce
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Dworczany seu Bohdzieje
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Boule
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Zupliki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Puziki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Tułow
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Diergiele
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Tałałayki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Zabki
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Mesztowicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Zerna
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Iwaszkiewicze
Rożanensis Miedzyrzecensis Międzyrzec Leszna
Rożanensis Zelvensis Zelwa Zelwa
Rożanensis Zelvensis Zelwa Berezki
Rożanensis Zelvensis Zelwa Woronicze
Rożanensis Zelvensis Zelwa Nowosiołki
Rożanensis Zelvensis Zelwa Konna
Rożanensis Zelvensis Zelwa Janowszczyzna
Rożanensis Zelvensis Zelwa Zerny
Rożanensis Zelvensis Zelwa Horowicze
Rożanensis Zelvensis Zelwa Konna
Rożanensis Zelvensis Zelwa Krzesły
Rożanensis Zelvensis Zelwa Rościewicze
Rożanensis Mostensis Mosty Mosty
Rożanensis Mostensis Mosty Mikielewszczyzna
Rożanensis Mostensis Mosty Starzynki
Rożanensis Mostensis Mosty Daszkowcy
Rożanensis Mostensis Mosty Zelwiany
Rożanensis Mostensis Mosty Sciepaniszki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Dereczyn
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Kolczyn
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Łobzowo
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Tomasze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Rusaki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Jeziorki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Wołłoba
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Mała Wola
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Wielka Wola
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Morozowicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Sawicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Stary Dereczyn
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Berezki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Grabowo
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Uhryn
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Maracze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Lewosowszczyzna
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Bibiki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Krzywicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Czeszeykowszczyzna
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Zołocieiowo
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Krupa
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Kamionka
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Olekszyce
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Dorohlin
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Gieyściewicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Buksztow
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Rodziszki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Milewicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Woyniłowce
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Białasawszczyzna
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Łancewicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Zaścianek
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Naćkowo
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Sankowo
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Szczara
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Kuryłowicze
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Starynki
Rożanensis Dereczynensis Dereczyn Namogły
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Łukonice
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Hołynka
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Klimowicze
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Ostrow
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Rakowica
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Hola
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Narkowszczyzna
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Derkowszczyzna
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Niza
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Jahnieszyce
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Rzepnicze
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Bayki
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Łukonica
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Jarniew
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Jeziernica
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Krolewsczyzna
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Pletenicze
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Malatycze
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Pustoboty
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Stara wieś
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Trakt Pławskich
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Wieciewicze
Rożanensis Łukonicensis Łukonice Moszki
Rożanensis Kossovensis Kosów Kossow
Rożanensis Kossovensis Kosów Ruda
Rożanensis Kossovensis Kosów Borki
Rożanensis Kossovensis Kosów Iwacewicze
Rożanensis Kossovensis Kosów Michnowicze
Rożanensis Kossovensis Kosów Kosinow
Rożanensis Kossovensis Kosów Januszowszczyzna
Rożanensis Kossovensis Kosów Haszczew
Rożanensis Kossovensis Kosów Sienkowicze
Rożanensis Kossovensis Kosów Jukiewicze
Rożanensis Kossovensis Kosów Borowiki
Rożanensis Kossovensis Kosów Alba
Rożanensis Kossovensis Kosów Morocewszczyzna
Rożanensis Kossovensis Kosów Hrynkowszczyzna
Rożanensis Kossovensis Kosów Dworzec
Rożanensis Kossovensis Kosów Popki
Rożanensis Kossovensis Kosów Krasnystaw
Rożanensis Kossovensis Kosów Busiaż
Rożanensis Kossovensis Kosów Hrywda
Rożanensis Kossovensis Kosów Choroscza
Rożanensis Janoviensis Janów Janów
Rożanensis Łahiszynennsis Łahiszyn Łahiszyn
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Olszewo
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Sokołow
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Tabulicze
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Chrysa
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Stryhin
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Zdzitow
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Pieski
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Woytowe sioło
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Niwi
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Sowin
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Sporow
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Niwki
Rożanensis Olszeviensis Olszewo Kosieniew
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Wołowysk
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Olszymow
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Jatwież
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Kołłątaie
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Choroszczewszczyzna
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Piątaki
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Moczulna
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Rexcie
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Raklicze
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Pasieki
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Woytkiewicze
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Chałaleyki
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Oszmiancy
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Biskupice
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Zaleszany
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Pietuchow
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Zarnowka
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Romanowcy
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Dorohiczany
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Pasucicze
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Chorożancy
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Kobylaki
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Łopienica mała
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Niziany
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Jelcowszczyzna
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Korewicze
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Krysiewicze
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Pietroszowce
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Hrudy
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Zadworańcy
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Leśniki
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Baczyny
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Jasienowicze
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Masiuki
Wołkowyscensis Wołkowyscensis Wołowysk Rupieyki
Wołkowyscensis Hnieznensis Hniezno Andrzeiewicze
Wołkowyscensis Hnieznensis Hniezno Kościewicze
Wołkowyscensis Hnieznensis Hniezno Hołynka
Wołkowyscensis Hnieznensis Hniezno Choćkowce
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Swisłocz
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Hrynki
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Dobrowona
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Niezbodzicze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Klepacze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Zylicze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Hraniewicze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Rudawka
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Dudzicze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Jaskułdy
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Pacuie
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Łoszewicze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Hołobuły
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Prażniki
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Michałki
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Narkiewicze
Wołkowyscensis Swisłocensis Swisłocz Staciuczyce
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Jałowka
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Zaleszany
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Nowosady
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Szymki
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Rudnia
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Lasoty
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Lewonowicze
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Łuplanka
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Wieyki
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Podozierany
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Bachurowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Kołodzieżna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Busowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Krasna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Strachowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Rybołowy
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Dreczany
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Zarzeczany
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Mostolany
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Dublany
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Stoki
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Rakowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Kołosy
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Kieturyki
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Bliskowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Maniowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Falkowszczyzna
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Wierobie
Wołkowyscensis Jałowcensis Jałówka Gobiaty
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Brzostowica
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Kwatery
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Dzieniewicze
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Mięki
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Horyszkowszczyzna
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Popławce
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Hołynka
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Roszkowszczyzna
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Chomicze
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Gruszka
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Kozłowszczyzna
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Iwaszkowszczyzna
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Leszkowszczyzna
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Jatowty
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Woyciechowszczyzna
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Eminowce
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Kierkiezy
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Bawdziuki
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Kowale
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Rudawa
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Ciecierowka
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Moszny
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Lichosielce
Wołkowyscensis Brzostowicae majoris Brzostowica Kamienica
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Szydłowice
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Meyłowce
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Talkowce
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Kukołki
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Snopki
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Janowicze
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Piałczyce
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Bigienie
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Kuzmicze
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Pozarki
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Gociowce
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Zubowszczyzna
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Kuścin
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Ozaranki
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Ostrowszczyzna
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Męczele
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Łukowica
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Hermanowszczyzna
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Pupki
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Subacze
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Wiszniowicze
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Zyniowce
Wołkowyscensis Szydłovicensis Szydłowice Zyhary
Wołkowyscensis Replensis Repla Repla
Wołkowyscensis Replensis Repla Małachajowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Nowosady
Wołkowyscensis Replensis Repla Nowosiołki
Wołkowyscensis Replensis Repla Milkowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Raszew
Wołkowyscensis Replensis Repla Anuszowszczyzna
Wołkowyscensis Replensis Repla Anuszowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Pietraszowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Duchowlany
Wołkowyscensis Replensis Repla Burniewo
Wołkowyscensis Replensis Repla Mitkiewicze
Wołkowyscensis Replensis Repla Biergiele
Wołkowyscensis Replensis Repla Lewonowicze
Wołkowyscensis Replensis Repla Macieykowszczyzna
Wołkowyscensis Replensis Repla Stary Dworzec
Wołkowyscensis Replensis Repla Sedeyki
Wołkowyscensis Replensis Repla Nikanowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Misztany
Wołkowyscensis Replensis Repla Złobowszczyzna
Wołkowyscensis Replensis Repla Repelka
Wołkowyscensis Replensis Repla Załuczany
Wołkowyscensis Replensis Repla Lesowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Puszkarowszczyzna
Wołkowyscensis Replensis Repla Kuwieki
Wołkowyscensis Replensis Repla Kuźmicze
Wołkowyscensis Replensis Repla Wereyki
Wołkowyscensis Replensis Repla Tereszki
Wołkowyscensis Replensis Repla Zancewicze
Wołkowyscensis Replensis Repla Zynowce
Wołkowyscensis Replensis Repla Hulki
Wołkowyscensis Replensis Repla Krasny Hrud
Wołkowyscensis Replensis Repla Boydały
Wołkowyscensis Replensis Repla Biały Dworzec
Wołkowyscensis Replensis Repla Ogrodniki
Wołkowyscensis Replensis Repla Myśluki
Wołkowyscensis Replensis Repla Dylowiec
Wołkowyscensis Replensis Repla Olchowa
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Wołpa
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Nemeyki
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Jabłowo
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Dubno
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Suchynicze
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Dzienkowce
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Łazy
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Daniłowce
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Biały Dworzec
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Raszow
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Krywonosy
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Dzięciołowicze
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Jackowszczyzna
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Samaszki
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Ogryszki
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Kowale
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Dubowce
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Krzywonosowcy
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Parynki
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Zaruczanie
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Tupiczany
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Zerebiły
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Boydety
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Dylowce
Wołkowyscensis Vołpensis Wołpa Myśluki
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Łunna
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Wola
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Czerlona
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Ławna
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Rudziwonowce
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Sućki
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Minewicze
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Miesięczniki
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Piłki
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Sruha
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Ostrowo
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Marcinowce
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Chomicze
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Masztalerze
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Kucharze
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Niecieczy
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Zylicze
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Strzelce
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Kamienny most
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Słowikowszczyzna
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Towszyki
Wołkowyscensis Łunnensis Łunna Siemaszkowszczyzna
Wołkowyscensis Rosiensis Roś Roś
Wołkowyscensis Rosiensis Roś Andrusze
Wołkowyscensis Rosiensis Roś Jendrychowiec
Wołkowyscensis Rosiensis Roś Bobłow
Wołkowyscensis Rosiensis Roś Nowosiołki
Wołkowyscensis Rosiensis Roś Plebanowce
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Krzemienica
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Lachowicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Rohożnica
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Zadworze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Kniazikowszczyzna
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Samarowicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Podbłocie
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Lahinicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Sawicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Sniśniowka
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Suchynicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Ryckiewicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Marcinowicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Parafinowicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Dzierkacze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Staniełowicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Krzemienica
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Poboiow
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Leonowicze
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Konna
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Rohożnica
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Wiszniowka
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Modzieyki
Wołkowyscensis Krzemienicensis Krzemienica Woyniewicze
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Mścibow
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Olexyce
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Jatwież
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Widzieyki
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Bortniki
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Montowły
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Leszniki
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Szuściki
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Dziaki
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Jeryłowka
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Wilczuki
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Ilkiewicze
Wołkowyscensis Msciboviensis Mścibów Cholewicze
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Oszmiana
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Chorążyszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Ukropiszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Oszmianka
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Naruszewiczowka
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Bołdubia
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Suchodoły
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Polany
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Jagielowszczyzna
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Łubianka
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Świętyduch
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Koziany
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Łayłubka
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Montwiliszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Mozeykow
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Pawłowszczyzna
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Dworzec
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Krzemieszowo
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Olany
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Regale
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Olkiewicze
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Bohuszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Stodolniki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Poleniki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Łodwikowszczyzna
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Nowopole
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Waszkieniki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Bortele
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Bierwienciszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Pikuny
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Powtele
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Słoboda
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Szwaby
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Ugleywy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Siemiony
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Nbierdniki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Horodniki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Jurszany
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Golgieniszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Jelkancy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Klimancy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Hawryłancy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Noskancy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Zadwornoki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Wasiewcy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Dauszyszki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Wołockowszczyzna
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Kuckuny
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Tarasy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Nowosiady
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Ptołminow
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Poniateczna
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Hryncy
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Radziuny
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Strzelczyki
Oszmianensis Oszmianensis Oszmiana Kołotuny
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Żuprany
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Nowosiołki
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Niezdraczuny
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Wiebrowicze
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Gudzienięta
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Petrule
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Zamościany
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Wieczkoyny
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Chockuny
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Łatowicze
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Gaydzie
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Fiedziewicze
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Laskowszczyzna
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Łuciszki
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Tarłowszczyzna
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Antonowszczyzna
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Kuszlany
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Szczepany
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Raczkiany
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Gaydzie
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Stymonie
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Barance
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Kisielow
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Dokurniszki
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Mikuciany
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Kirkliszki
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Wotoycie
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Skiłondziszki
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Ankudy
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Kleie
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Szumiliszki
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Bayciule
Oszmianensis Zupranensis Żuprany Kuciewicze
Oszmianensis Solensis Soły Soły
Oszmianensis Solensis Soły Wasiuki
Oszmianensis Solensis Soły Kropiwno
Oszmianensis Solensis Soły Wiszniowka
Oszmianensis Solensis Soły SikuniaPakoszowsczyzna
Oszmianensis Solensis Soły Łopocie
Oszmianensis Solensis Soły Łubianka
Oszmianensis Solensis Soły Nieścienienta
Oszmianensis Solensis Soły Rudziszki
Oszmianensis Solensis Soły Ambrosy
Oszmianensis Solensis Soły Kuszlany
Oszmianensis Solensis Soły Dorgiszki
Oszmianensis Solensis Soły Wyzowszczyzna
Oszmianensis Solensis Soły Jawdziewicze
Oszmianensis Solensis Soły Osipany
Oszmianensis Solensis Soły Pociewicze
Oszmianensis Solensis Soły Narbutowszczyzna
Oszmianensis Solensis Soły Borzdobohaciszki
Oszmianensis Solensis Soły Driahowce
Oszmianensis Solensis Soły Dokurniszki
Oszmianensis Solensis Soły Mizany
Oszmianensis Solensis Soły Usikury
Oszmianensis Solensis Soły Dowszyszki
Oszmianensis Solensis Soły Trokiele
Oszmianensis Solensis Soły Kaczuny
Oszmianensis Solensis Soły Swigrany
Oszmianensis Solensis Soły Zaiezierze
Oszmianensis Solensis Soły Wiłeykowiczy
Oszmianensis Solensis Soły Medryki
Oszmianensis Solensis Soły Kołany
Oszmianensis Solensis Soły Raczuny
Oszmianensis Solensis Soły Swirszczyzna
Oszmianensis Solensis Soły Iwaszkowce
Oszmianensis Daniuszow Filia Solensis Daniuszow filia p. Soły Daniuszów
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Ostrowiec
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Lipniszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Wielkawieś
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Kompiany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Witki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Adamowicze
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Male
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Starosiele
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Olginiany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Kiełoycy
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Dauszyszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Mackany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Proniuny
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Tołociszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Dziaginiow
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Gaługury
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Mikszany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Woysznaryszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Kamionka
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Traygi
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Trzecieniszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Bilkiszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Słobodka
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Kamionka
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Mikle
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Intrupie
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Truchaniszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Debessy
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Blikany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Bobany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Szneliszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Stępkowszczyzna
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Polany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Gudohaie
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Gudele
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Drewienniki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Zadworniki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Ignatowo
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Mieszkucie
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Porokicie
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Szmigle
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Wowerany
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Pałusz
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Lipniszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Hermaniszki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Dubniczki
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Babincy
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Lulewszczyzna
Oszmianensis Ostroviecensis Ostrowiec Dobrzyczki Małe
Oszmianensis Vornianensis Worniany Worniany
Oszmianensis Vornianensis Worniany Kaczanowszcyzna
Oszmianensis Vornianensis Worniany Opieniany
Oszmianensis Vornianensis Worniany Czyzowszczyzna
Oszmianensis Vornianensis Worniany Czerniszki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Budziwoły
Oszmianensis Vornianensis Worniany Kiernowicze
Oszmianensis Vornianensis Worniany Bobrowniki wielkie y małe
Oszmianensis Vornianensis Worniany Wysoki Dwor
Oszmianensis Vornianensis Worniany Zabieliszki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Gieluny
Oszmianensis Vornianensis Worniany Bolniki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Gosza
Oszmianensis Vornianensis Worniany Goszanente
Oszmianensis Vornianensis Worniany Symonele
Oszmianensis Vornianensis Worniany Worona cum Capella
Oszmianensis Vornianensis Worniany Kuliszki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Woronka mała
Oszmianensis Vornianensis Worniany Tarasowszczyzna
Oszmianensis Vornianensis Worniany Hryckaycie
Oszmianensis Vornianensis Worniany Dubniki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Łynkiszki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Szylinki
Oszmianensis Vornianensis Worniany Sienkance
Oszmianensis Vornianensis Worniany Jurczuny
Oszmianensis Vornianensis Worniany Chroły
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Gierviaty
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Miciuny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Goygole
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Maćki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Popiszki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Czerniszki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Bobrowniki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Grodzie
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Waszkuny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Czechi
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Sweylany
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Jacyny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Szaterniki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Gudziniki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Puchowicze
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Zawielce
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Gieluny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Rymdziuny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Giry
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Chlituszki
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Sawiczuny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Golczuny
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Jakintany
Oszmianensis Gierviatensis Gierwiaty Sokołoycie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Smorgonie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Gawucewicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Naroty
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Korzenie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Przewoz
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Keidzienięta
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Biała
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Połubeczki
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Sukniewicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Szułowicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Szołudzki
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Wasilewicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Hryszkowszczyzna
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Karawaie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Lewkow
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Zalesie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Myssa
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Hlinno
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Chwiecewicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Zawiele
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Okropianka
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Kołpieia
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Tryleszno
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Swietlany
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Woydzienięta
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Ponizie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Suckow
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Olenice
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Stymonie
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Krasno
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Łyczniki
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Sażony
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Sierbow
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Masłowienięta
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Słapsne
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Słobodka
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Chodaki
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Łatyhoł
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Maciulany
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Hordzieiewicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Woronowicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Perebrynowicze
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Koty
Oszmianensis Smorgonensis Smorgonie Smołaka
Oszmianensis Olszanensis Olszany Olszany
Oszmianensis Olszanensis Olszany Wołowiki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Dworzyszcza
Oszmianensis Olszanensis Olszany Łokuciowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Wosznaryszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Bołhowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Norszty
Oszmianensis Olszanensis Olszany Łojowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Suhłobiszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Roginczenięta
Oszmianensis Olszanensis Olszany Nowosiady
Oszmianensis Olszanensis Olszany Czurki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Koraby
Oszmianensis Olszanensis Olszany Kamionka
Oszmianensis Olszanensis Olszany Cieniukowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Mieszkuciszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Sakowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Makuły
Oszmianensis Olszanensis Olszany Chołchowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Sokocienięta
Oszmianensis Olszanensis Olszany Tarasowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Bałwaniszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Szopowały
Oszmianensis Olszanensis Olszany Siencitowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Kurowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Krywula
Oszmianensis Olszanensis Olszany Dorgiszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Paszkiszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Kozłowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Poklewie
Oszmianensis Olszanensis Olszany Michałowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Ganowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Bukały
Oszmianensis Olszanensis Olszany Drahlowce
Oszmianensis Olszanensis Olszany Hołoblewszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Gory
Oszmianensis Olszanensis Olszany Dziarmiki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Pierszchayły
Oszmianensis Olszanensis Olszany Bohdanow
Oszmianensis Olszanensis Olszany Dziesiętniki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Sieliszcze
Oszmianensis Olszanensis Olszany Rymowicze
Oszmianensis Olszanensis Olszany Szałciny
Oszmianensis Olszanensis Olszany Goreczkowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Rodziewicze
Oszmianensis Olszanensis Olszany Hromokowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Zynkowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Naruszowce
Oszmianensis Olszanensis Olszany Siemierniki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Narciuki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Cimochy
Oszmianensis Olszanensis Olszany Ligi
Oszmianensis Olszanensis Olszany Karłowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Woytkowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Gieysztuny
Oszmianensis Olszanensis Olszany Piotrowicze
Oszmianensis Olszanensis Olszany Trzecieszenięta
Oszmianensis Olszanensis Olszany Biwiciszki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Kaiecienięta
Oszmianensis Olszanensis Olszany Łuzyszcze
Oszmianensis Olszanensis Olszany Markienięta
Oszmianensis Olszanensis Olszany Rusaki
Oszmianensis Olszanensis Olszany Pleszywe
Oszmianensis Olszanensis Olszany Polsza
Oszmianensis Olszanensis Olszany Karłowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Małyszkowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Jachimowszczyzna
Oszmianensis Olszanensis Olszany Boruny
Oszmianensis Krevensis Krewo Krewo
Oszmianensis Łoscensis Łosk Łosk
Oszmianensis Łoscensis Łosk Zaprudzie wielkie y małe
Oszmianensis Łoscensis Łosk Koszczelicze
Oszmianensis Łoscensis Łosk Krzywsk wielki
Oszmianensis Łoscensis Łosk Krzywsk mały
Oszmianensis Łoscensis Łosk Sokolniki
Oszmianensis Łoscensis Łosk Skrzyplewo
Oszmianensis Łoscensis Łosk Zurowszczyzna
Oszmianensis Łoscensis Łosk Tople
Oszmianensis Łoscensis Łosk Horodce
Oszmianensis Łoscensis Łosk Horodeczno
Oszmianensis Łoscensis Łosk Hankiewicze
Oszmianensis Łoscensis Łosk Wysokie
Oszmianensis Łoscensis Łosk Jurewszczyzna
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Traby
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Bokszyszki
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Suraciszki
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Jałostyszki
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Dowgidziszki
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Bakszty
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Czartowy Stupień
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Cieniukowszczyzna
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Kucki
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Poiakunie
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Eygirdy
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Rydzewszczyzna
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Sienkienięta
Oszmianensis PRAEP. Trabensis Traby Gierduszki
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Surwiliszki
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Dorze
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Baranowicze
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Maciuki
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Podoukupie
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Miedziki
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Batuki
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Czeniewicze
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Gancarze
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Szkuciany
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Słobodka
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Woszkiele
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Gierowicze
Oszmianensis Surviliscensis Surwiliszki Wieżykiemce
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Narwiliszki
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Klewica
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Roszkuciany
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Urlenięta
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Dewlany
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Sobolunce
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Dorzyłudy
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Pieckany
Oszmianensis Narviliscensis Narwiliszki Baranowicze
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Graużyszki
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Gierowicze
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Zemosław
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Maciuki
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Hołynka
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Waszkiele
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Wieziekience
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Podokupe
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Miedziki
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Baranowicze
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Sienkienięta
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Cieniewicze
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Hanczany
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Batuki
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Dziurany
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Dworowszczyzna
Oszmianensis Grauzyscensis Graużyszki Liszkowce
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Poboysk
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Antokole
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Dziewiałtow
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Dowmonciszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Giełwany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jordany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Koczergiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Krzczeniszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Knizłowka
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Bispingiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Luteryszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Łyszkow
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Milewszczyzna
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Maygiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Naceliszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Naruyszyszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Olechniszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Skopiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Towtkiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Urniaże
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Woytkuszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Wozgieniszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Wodziuliszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Wierzkunie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Zobliszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Zyrnow
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Antokole
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Bugiance
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Biluny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Baksztany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Botrkuny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Gauciuny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Grauzecie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Girgzdzie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Giegżny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Gauluny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jotkiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jogwiły
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Junkiły
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jaczany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jacuny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jordany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Jaskaudzie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Kulniszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Knizłowka
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Lenarty
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Logiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Megucie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Mielany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Miluki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Możeykiszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Mauciuńce
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Olany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Oszkaragie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Popreniszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Pietraszuny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Podworyszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Pokolniszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Powidzie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Praniaki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Pożyrnow
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Rogowka
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Rudziance
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Sargulce
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Skauminy
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Skauminele
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Słobodka
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Saule
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Sadunce
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Szatłunce
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Swidance
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Tatarowie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Uliczniki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Uzugumbie
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Woytkuny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Warkolce
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Wieszkuny
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Miteliszki
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Zwigany
Poboyscensis Poboyscensis Pobojsk Zukle
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Szeszole
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Kuziły
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Boreysze
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Miszniuny
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Medyle
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Uncziuny
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Limany
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Sudaki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Beywidzie
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Kieukle
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Pozusie
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Inszyszki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Rubikaynie
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Porzesze
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Mieszkowszczyzna
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Juzdziany
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Mosieniszki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Dumne
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Serafiniszki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Miegucie
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Łowzgdańce
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Lawsze
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Jonele
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Buntkuny
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Labeyki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Pilance
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Skole
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Rosaliszki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Łomiany
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Broniec
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Putkuny
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Binkuszki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Skrypetyszki
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Tołucie
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Gurstany
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Łukiany
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Meszkinwietys
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Rogowszczyzna
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Wazguny
Poboyscensis Szeszolensis Szeszole Leoniszki
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Nidoki
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Skoczuny
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Daysteniszki
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Popowszczyzna
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Słoboda
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Juchniance
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Rymeysie
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Jodziony
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Siemeniszki
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Paszkance
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Sausze
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Butkuny
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Słoboda
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Miasiulance
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Skoczunki
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Lintwary
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Notoki
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Jodausie
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Wiłeysie
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Pimpie
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Grazance
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Masznie
Poboyscensis Nidocensis Nidoki Ginele
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Zmuydki
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Kunigiszki
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Rundzie
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Klepsze
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Wołowa
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Wołtuny
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Antotylce
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Perkale
Poboyscensis Żmuydecensis Żmujdki Miedziaty
Poboyscensis Owantensis Owanta Owanta
Poboyscensis Owantensis Owanta Antolcze
Poboyscensis Owantensis Owanta Eywilcie
Poboyscensis Owantensis Owanta Powiryncie
Poboyscensis Owantensis Owanta Jodkiszki
Poboyscensis Owantensis Owanta Szpule
Poboyscensis Owantensis Owanta Krzywce
Poboyscensis Owantensis Owanta Runance
Poboyscensis Owantensis Owanta Ażubule
Poboyscensis Owantensis Owanta Matieiuny
Poboyscensis Owantensis Owanta Koniuchy
Poboyscensis Owantensis Owanta Junczany
Poboyscensis Owantensis Owanta Witkuny
Poboyscensis Owantensis Owanta Kurynciszki
Poboyscensis Owantensis Owanta Ostupy
Poboyscensis Owantensis Owanta Wiewiersie
Poboyscensis Owantensis Owanta Smolściszki
Poboyscensis Owantensis Owanta Zybecie
Poboyscensis Owantensis Owanta Geydamance
Poboyscensis Owantensis Owanta Pelakasie
Poboyscensis Owantensis Owanta Kowale
Poboyscensis Owantensis Owanta Woyszniuny
Poboyscensis Owantensis Owanta Lasance
Poboyscensis Owantensis Owanta Tryberze
Poboyscensis Owantensis Owanta Pieszkiszki
Poboyscensis Owantensis Owanta Geygoły
Poboyscensis Owantensis Owanta Bolniki
Poboyscensis Owantensis Owanta Trokinie
Poboyscensis Owantensis Owanta Rutance
Poboyscensis Owantensis Owanta Kłobinie
Poboyscensis Owantensis Owanta Bireciszki
Poboyscensis Owantensis Owanta Łoycie
Poboyscensis Owantensis Owanta Szunakance
Poboyscensis Owantensis Owanta Pauzole
Poboyscensis Owantensis Owanta Trumpance
Poboyscensis Owantensis Owanta Migiszki
Poboyscensis Owantensis Owanta Miszkinis
Poboyscensis Owantensis Owanta Boiary
Poboyscensis Owantensis Owanta Szmutyszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Skiemiany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Antoxcie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Antoxciele
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Zodziszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Azany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Małunce
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Janance
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Zołuszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Makile
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Wildziszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Dziesuciszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Piktokumpie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Kurkle
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Ażunowieście
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Polance
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Nagurkiszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Połuknele
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Klikuny
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Gabryeliszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Poseylce
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Janidzie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Bijenkie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Gieczany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Poieziorce
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Wielikuny
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Bałtence
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Buywidy
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Maczany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Dyktory
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Gikany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Kliwiany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Jaszkany
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Kalwele
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Sieluny
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Komaryszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Liweykie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Smułkie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Malducue
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Gudzyszki
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Zagi
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Romeykie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Łukownica
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Łobeykie
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Gudele
Poboyscensis Skiemianensis Skiemiany Miszkinie
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Bolniki
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Perkale
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Rutance
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Daypkuniszki
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Andrzeiowszczyzna
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Wargule
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Sokołowszczyzna
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Dragowdzie
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Sadowszczyzna
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Wanogie
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Płasztoka
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Antopłasztoka
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Bołundzie
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Połumeny
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Kozliszki
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Kozociszki
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Uzusienis
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Kiłdysze
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Martyniance
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Antołowse
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Czereszyszki
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Krumiszki
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Pieszkiewicz
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Awizele
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Karalunce
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Kibildzie
Poboyscensis Bolnicensis Bolniki Werboły
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Widzieniszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Biały dwor
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Cesarka
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Uzuszety
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Dauboryszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Daugudzie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Czyniekiszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Meyłuny
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Rutyszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Eyginie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Antomaki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Gielegole
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Popiszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Gorszwiance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Grodzie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Gientuciszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Giełuże
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Zaścianki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Kowalniszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Isadance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Wiliacze
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Skiery
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Wozele
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Czyzyszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Worniszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Nasance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Pumpucie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Boreyki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Lasance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Podgraboście
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Druskie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Uliczela
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Podwarance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Gayluny
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Łazarze
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Grabosty
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Kuwenie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Ambrożyszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Denawagie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Kozliszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Oszkinie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Szołtoborszczyzna
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Popiszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Sujunie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Ryngiele
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Kiekutany
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Łukaszuny
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Jukiance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Sauginie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Puśnia
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Lelkance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Buciszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Karaliszki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Łoumiany
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Bastuny
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Zwiniance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Doubusze
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Batanie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Cesarka
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Pikciuny
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Szylniki
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Szaudynie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Romeysie
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Bikance
Poboyscensis Widzeniscensis Widzieniszki Dawenie
Poboyscensis Malatensis Malaty Malaty
Poboyscensis Malatensis Malaty Talica
Poboyscensis Malatensis Malaty Worniszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Lewaniszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Untadury
Poboyscensis Malatensis Malaty Ciwile
Poboyscensis Malatensis Malaty Makile
Poboyscensis Malatensis Malaty Mielunce
Poboyscensis Malatensis Malaty Liliszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Inkietry
Poboyscensis Malatensis Malaty Naliszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Szławele
Poboyscensis Malatensis Malaty Możeyki
Poboyscensis Malatensis Malaty Ozeliszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Antadure
Poboyscensis Malatensis Malaty Wanagiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Szauksztakiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Putyszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Kabeliszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Styrnie
Poboyscensis Malatensis Malaty Suginty
Poboyscensis Malatensis Malaty Bebrusy
Poboyscensis Malatensis Malaty Skuduciszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Rudylce
Poboyscensis Malatensis Malaty Ciulany
Poboyscensis Malatensis Malaty Giecie
Poboyscensis Malatensis Malaty Jodeny
Poboyscensis Malatensis Malaty Łałuycie
Poboyscensis Malatensis Malaty Giełbany
Poboyscensis Malatensis Malaty Ciwile
Poboyscensis Malatensis Malaty Lewaniszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Kabele
Poboyscensis Malatensis Malaty Skorynekiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Daniszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Speciuny
Poboyscensis Malatensis Malaty Szesztakiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Papiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Eyciety
Poboyscensis Malatensis Malaty Makile
Poboyscensis Malatensis Malaty Gaylusze
Poboyscensis Malatensis Malaty Szyłeykiany
Poboyscensis Malatensis Malaty Janiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Minducie
Poboyscensis Malatensis Malaty Jocie
Poboyscensis Malatensis Malaty Drusancy
Poboyscensis Malatensis Malaty Munduny
Poboyscensis Malatensis Malaty Strakiany
Poboyscensis Malatensis Malaty Antałoki
Poboyscensis Malatensis Malaty Mieluncy
Poboyscensis Malatensis Malaty Puszyny
Poboyscensis Malatensis Malaty Odemeny
Poboyscensis Malatensis Malaty Kraweły
Poboyscensis Malatensis Malaty Staszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Kulany
Poboyscensis Malatensis Malaty Zagory
Poboyscensis Malatensis Malaty Mitkiamy
Poboyscensis Malatensis Malaty Mile
Poboyscensis Malatensis Malaty Możeykie
Poboyscensis Malatensis Malaty Eydeycie
Poboyscensis Malatensis Malaty Szeyki
Poboyscensis Malatensis Malaty Purweny
Poboyscensis Malatensis Malaty Pauzale
Poboyscensis Malatensis Malaty Bimbiry
Poboyscensis Malatensis Malaty Smilgie
Poboyscensis Malatensis Malaty Pieciule
Poboyscensis Malatensis Malaty Boreykie
Poboyscensis Malatensis Malaty Eywilcie
Poboyscensis Malatensis Malaty Kowaluszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Zury
Poboyscensis Malatensis Malaty Nareykiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Miszkiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Kijele
Poboyscensis Malatensis Malaty Zamakiele
Poboyscensis Malatensis Malaty Zasianki
Poboyscensis Malatensis Malaty Kozakiszki
Poboyscensis Malatensis Malaty Antapuncie
Poboyscensis Malatensis Malaty Lelunce
Poboyscensis Malatensis Malaty Zaiezierce
Poboyscensis Malatensis Malaty Kaułaki
Poboyscensis Malatensis Malaty Łele
Poboyscensis Malatensis Malaty Rymucie
Poboyscensis Malatensis Malaty Kalize
Poboyscensis Malatensis Malaty Łaumiany
Poboyscensis Malatensis Malaty Skrabule
Poboyscensis Inturcensis Inturki Inturki
Poboyscensis Inturcensis Inturki Sowidance
Poboyscensis Inturcensis Inturki Bunwiance
Poboyscensis Inturcensis Inturki Bebrusy
Poboyscensis Inturcensis Inturki Kotryszki
Poboyscensis Inturcensis Inturki Serbeła
Poboyscensis Inturcensis Inturki Stagnis Cesarka
Poboyscensis Inturcensis Inturki Łokaie
Poboyscensis Inturcensis Inturki Kukuciszki
Poboyscensis Inturcensis Inturki Łobonary
Poboyscensis Inturcensis Inturki Czeydy
Poboyscensis Inturcensis Inturki Korkozyszki
Poboyscensis Inturcensis Inturki Ormiany
Poboyscensis Inturcensis Inturki Zeymiana
Poboyscensis Inturcensis Inturki Boiarele
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Dubinki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Skrablince
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Wimuncie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Burnance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Sawidance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Sutrance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Zadawoynie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kozaki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Paszkance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Szydeygie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Skoryniki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Sololance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Romance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Smeyle
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Liczuny
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Grodzie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Omulsk
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Łokszany
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Tumance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Tałeykie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kalniszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Naragas
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Giedreytele
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Pakirnie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Barzdzuny
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Woytkuny
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Łabeyciszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kuże
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Bijuciszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Naszuny
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Daubary
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Sniegie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Muraliszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Goweykie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Sydabre
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Drusie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Piwary
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Leony
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Byłduny
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Dwoylince
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kieydanele
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kreywe
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kierule
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Trumpakoie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Deyledyszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Rowbiszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Meyrance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Jakubance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Tomkiewicze
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Ławnikance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Turliszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Warance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kreywiszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Kieymiszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Zawacki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Jankunce
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Zamuszki-Sokolnicy
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Giedrowie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Gudeykie
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Barczys
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Baciance
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Bortkieliszki
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Powzle
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Rowby
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Goyzewcy
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Lipniewicze
Poboyscensis Dubincensis Dubinki Purwiniszki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Giedrojcie
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Puśnia
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Gieydele
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Poroyście
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Koniuki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Liciuny
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Rudaki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Szudegie
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Wedory
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Weykucie
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Szlagieryszki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Okmiana
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Rydwaniszki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Krawiołaydzie
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Poszyle
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Kubiliszki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Zdaniszki
Poboyscensis Giedroycensis Giedrojcie Kupryszki
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Szyrwinty
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Karaliszki
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Szeszole M.D. Jelinski
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Staszkuniszki
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Uliczeła
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Olany
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Wiciuny
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Miegucie
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Kwaksze
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Powaserele
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Ciciuny
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Zyndule
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Poblyndzie
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Pory
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Daciuny
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Togale
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Łapsze
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Puszkańce
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Druże
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Barzdzie
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Wiłeykiszki
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Giełupy
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Piktalis
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Bredance
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Wiessy
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Gumbele
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Wiessy Aula
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Szeszole MD Mikulicz, Radecki
Poboyscensis Szyrwintensis Szyrwinty Szeszole MD Szumski
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Muśniki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Kozliszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Luliszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Pomusze
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Łopielance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Skrydeły
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Podworance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Pomusze Villa
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Łukiszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Czabiszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Jeniance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Juchniance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Drykszany
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Łabunow
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Dawance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Łukoynie
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Leszczuny
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Posadniki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Montyniany
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Jodance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Kayminey
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Miczuki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Drozdy
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Bieluszyszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Pomusze
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Winksanobroście
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Preny
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Preniele
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Windeyki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Poszyrwincie
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Wybrańce
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Zwirble
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Grygalunce
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Lewaniany
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Koyrance
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Pigosze
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Tauczule
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Wiłeykiszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Użyszele
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Turłaiszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Olechniszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Cwieciszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Breykiszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Zarnowogi
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Uzublendzie
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Boroszczyzna
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Bortkuszki
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Skietery
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Kayminy
Poboyscensis Musznicensis Muśniki Dowboryszki
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Giełwany
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Iszczoryszki
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Kisieliszki
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Luliszki
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Kiełony
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Samotanie
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Gaweniany
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Szarkaycie
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Kałakiemce
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Zubele
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Kukcie
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Mikołajuny
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Posadniki
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Posylgiszki
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Preny
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Niewierance
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Zuwunty
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Gołwacie
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Staurygola
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Piple
Poboyscensis Giełwany Filia Pobojsk Bagdysze
Poboyscensis Upnicensis Upniki Upniki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Wołkowszczyzna
Poboyscensis Upnicensis Upniki Opeikiszki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Poszyrwincie
Poboyscensis Upnicensis Upniki Menderyszki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Pokulniszki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Kryżłowki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Wieprze
Poboyscensis Upnicensis Upniki Ratowty
Poboyscensis Upnicensis Upniki Kieyzany
Poboyscensis Upnicensis Upniki Kiernowiszki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Padeygi
Poboyscensis Upnicensis Upniki Solenniki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Dogielany
Poboyscensis Upnicensis Upniki Gurny
Poboyscensis Upnicensis Upniki Gudance
Poboyscensis Upnicensis Upniki Powple
Poboyscensis Upnicensis Upniki Gawieniany
Poboyscensis Upnicensis Upniki Samantany
Poboyscensis Upnicensis Upniki Dworzany
Poboyscensis Upnicensis Upniki Sliże
Poboyscensis Upnicensis Upniki Łapszy
Poboyscensis Upnicensis Upniki Jurkance
Poboyscensis Upnicensis Upniki Ryzgance
Poboyscensis Upnicensis Upniki Słobodka
Poboyscensis Upnicensis Upniki Mątrymiszki
Poboyscensis Upnicensis Upniki Paszylei
Poboyscensis Upnicensis Upniki Łakiany
Poboyscensis Upnicensis Upniki Mankuny
Poboyscensis Upnicensis Upniki Pogiełaże
Poboyscensis Upnicensis Upniki Logayły
Poboyscensis Upnicensis Upniki Daugielance
Svirensis Svirensis Świr Świr
Svirensis Svirensis Świr Oleszki
Svirensis Svirensis Świr Szyłaki
Svirensis Svirensis Świr Wołodzki
Svirensis Svirensis Świr Woronce
Svirensis Svirensis Świr Kurkule
Svirensis Svirensis Świr Sielewicze
Svirensis Svirensis Świr Iwaszkiewicze
Svirensis Svirensis Świr Bolkowszczyzna
Svirensis Svirensis Świr Wiencewicze
Svirensis Svirensis Świr Bohaćki
Svirensis Svirensis Świr Słobodka
Svirensis Svirensis Świr Warzszylki
Svirensis Svirensis Świr Sioniki
Svirensis Svirensis Świr Kurkule
Svirensis Svirensis Świr Kucki
Svirensis Svirensis Świr Stara Wieś
Svirensis Svirensis Świr Milewszczyzna
Svirensis Svirensis Świr Nereyszy
Svirensis Svirensis Świr Grumbienięta
Svirensis Svirensis Świr Potrebiczy
Svirensis Svirensis Świr Łukszy
Svirensis Svirensis Świr Chałapy
Svirensis Svirensis Świr Borysy
Svirensis Svirensis Świr Janukowicze
Svirensis Svirensis Świr Dzierdziszki
Svirensis Svirensis Świr Wnuki
Svirensis Svirensis Świr Kluczatki
Svirensis Svirensis Świr Kołodno
Svirensis Svirensis Świr Łukaszewicze
Svirensis Svirensis Świr Kowzany
Svirensis Svirensis Świr Konsienięta
Svirensis Svirensis Świr Giry
Svirensis Svirensis Świr Dubrowlany
Svirensis Svirensis Świr Podzborze
Svirensis Svirensis Świr Rakowszczyzna
Svirensis Svirensis Świr Zawidzinięta
Svirensis Svirensis Świr Tuszcza
Svirensis Svirensis Świr Chociłki
Svirensis Svirensis Świr Czerwiaki
Svirensis Svirensis Świr Chwiedziewicze
Svirensis Svirensis Świr Noroty
Svirensis Svirensis Świr Sławczenięta
Svirensis Svirensis Świr Szemiotowszczyzna
Svirensis Svirensis Świr Surwiły
Svirensis Svirensis Świr Sielatki
Svirensis Svirensis Świr Micienienta
Svirensis Svirensis Świr Choniewicze
Svirensis Svirensis Świr Starłyby
Svirensis Svirensis Świr Uski
Svirensis Svirensis Świr Niewiarowicze
Svirensis Svirensis Świr Chaćki
Svirensis Svirensis Świr Chmyłki
Svirensis Svirensis Świr Szyrmei
Svirensis Svirensis Świr Buyki
Svirensis Svirensis Świr Oleszki
Svirensis Svirensis Świr Uski
Svirensis Svirensis Świr Łuszczyki
Svirensis Svirensis Świr Necki
Svirensis Svirensis Świr Wiszniew
Svirensis Svirensis Świr Chwalewicze
Svirensis Svirensis Świr Leonowicze
Svirensis Svirensis Świr Wankowszczyzna
Svirensis Svirensis Świr Swayginie
Svirensis Svirensis Świr Michniczy
Svirensis Svirensis Świr Korniahy
Svirensis Svirensis Świr Sławczenięta
Svirensis Svirensis Świr Spiahło
Svirensis Svirensis Świr Słapy
Svirensis Svirensis Świr Mularze
Svirensis Svirensis Świr Dubowo
Svirensis Svirensis Świr Łuczawicze
Svirensis Svirensis Świr Koryby
Svirensis Svirensis Świr Stracza
Svirensis Svirensis Świr Ostrowlany
Svirensis Svirensis Świr Znachary
Svirensis Svirensis Świr Eymuciany
Svirensis Svirensis Świr Sławczenięta
Svirensis Svirensis Świr Sieniucie
Svirensis Svirensis Świr Stowpienięta
Svirensis Svirensis Świr Tuszcza
Svirensis Svirensis Świr Stracza
Svirensis Svirensis Świr Heymuciany
Svirensis Svirensis Świr Tolaie
Svirensis Svirensis Świr Zaświrz
Svirensis Svirensis Świr Korki
Svirensis Svirensis Świr Dubniki
Svirensis Svirensis Świr Orszewicze
Svirensis Svirensis Świr Zaiezierze
Svirensis Svirensis Świr Stracza
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Miadzioł
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Stary Miadzioł
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Uzła Wielka
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Chominowy Uhoł
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Bruły
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Brusy
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Uzła Mała
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Swatkowszczyzna
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Macki
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Szklenikowo
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Trydany
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Lachowicze
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Zakubile
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Niekasieck
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Horby
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Zucun
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Słobodka
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Nahawki
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Smycz
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Pozarcy
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Wisztordy
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Bucie
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Sokołowo
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Samsonowo
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Kurowica
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Rożki
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Cierniatycze
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Weteczata
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Iwanki
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Czuczelicze
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Ostrow
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Stachowce
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Hatowicze
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Bielewszczyzna
Svirensis Miadziolensis Miadzioł Chodosy
Svirensis Postavensis Postawy Postawy
Svirensis Postavensis Postawy Stary Dwor
Svirensis Postavensis Postawy Rusaki
Svirensis Postavensis Postawy Cielaki
Svirensis Postavensis Postawy Dziewietnie
Svirensis Postavensis Postawy Kozki
Svirensis Postavensis Postawy Wasiliny
Svirensis Postavensis Postawy Wołocki
Svirensis Postavensis Postawy Antuchy
Svirensis Postavensis Postawy Soroki
Svirensis Postavensis Postawy Siwce
Svirensis Postavensis Postawy Czorty
Svirensis Postavensis Postawy Czople
Svirensis Postavensis Postawy Kaduszki
Svirensis Postavensis Postawy Wołozyno
Svirensis Postavensis Postawy Przewoźniki
Svirensis Postavensis Postawy Czerenki
Svirensis Postavensis Postawy Osieninki
Svirensis Postavensis Postawy Łohwince
Svirensis Postavensis Postawy Sołożyn
Svirensis Postavensis Postawy Połoyki
Svirensis Postavensis Postawy Hrycki
Svirensis Postavensis Postawy Dackionce
Svirensis Postavensis Postawy Zaki
Svirensis Postavensis Postawy Pietraki
Svirensis Postavensis Postawy Daszki
Svirensis Postavensis Postawy Szauki
Svirensis Postavensis Postawy Janki
Svirensis Postavensis Postawy Barany
Svirensis Postavensis Postawy Męczeniata
Svirensis Postavensis Postawy Karsiewicze
Svirensis Postavensis Postawy Sawicze
Svirensis Postavensis Postawy Karyłowicze
Svirensis Postavensis Postawy Wołki
Svirensis Postavensis Postawy Michnicze
Svirensis Postavensis Postawy Lipnickie
Svirensis Postavensis Postawy Poharcy
Svirensis Postavensis Postawy Cuszyłow
Svirensis Postavensis Postawy Pachowki
Svirensis Postavensis Postawy Juchnowo
Svirensis Postavensis Postawy Zabłocie
Svirensis Postavensis Postawy Kubarki
Svirensis Postavensis Postawy Firkowszczyzna
Svirensis Postavensis Postawy Lesanowo
Svirensis Postavensis Postawy Suniakowo
Svirensis Postavensis Postawy Mankowicze
Svirensis Postavensis Postawy Soroczyn
Svirensis Postavensis Postawy Hłodowo
Svirensis Postavensis Postawy Dołha Pacowska
Svirensis Postavensis Postawy Batwołowszczyzna
Svirensis Postavensis Postawy Szabanowo
Svirensis Postavensis Postawy Paraski
Svirensis Postavensis Postawy Dołża
Svirensis Postavensis Postawy Pazdziurki
Svirensis Postavensis Postawy Jankowicze
Svirensis Postavensis Postawy Dziaski
Svirensis Postavensis Postawy Szyrki
Svirensis Postavensis Postawy Aułasy
Svirensis Postavensis Postawy Romelki
Svirensis Postavensis Postawy Ptaszniki
Svirensis Postavensis Postawy Symonki
Svirensis Postavensis Postawy Burwiakow
Svirensis Postavensis Postawy Kuszyce
Svirensis Postavensis Postawy Lipniki
Svirensis Postavensis Postawy Woroniec
Svirensis Postavensis Postawy Piotrowszczyzna
Svirensis Postavensis Postawy Łaskiszki
Svirensis Postavensis Postawy Heybowszczyzna
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Zadziewie
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Dworzany
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Kowale
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Chocilki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Kurty
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Mozeyki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Rodzie
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Rudzie
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Olsza wielka y mała
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Drobysze
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Daszki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Zahacze
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Dworzany
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Rubież
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Skirele
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Macuty
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Spory Większe
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Ananicze
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Sołowie
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Jacewicze
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Narucie
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Krewnie
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Spory Mnieysze
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Olechniszki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Borodzin
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Cuciszki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Rybszczyzna
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Irepciszki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Sawaniszki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Spory
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Wołodźki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Turły
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Koyry
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Mamule
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Moskaliszki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Rokity
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Siwcy
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Kozlonki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Kuropole
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Duki
Svirensis Zadzieviensis Zadziewie Litwinki
Svirensis Komaiensis Komaje Komaie
Svirensis Komaiensis Komaje Syrynczany
Svirensis Komaiensis Komaje Dombrowszczyzna
Svirensis Komaiensis Komaje Szwakszty
Svirensis Komaiensis Komaje Łukowszczyzna
Svirensis Komaiensis Komaje Ciabuty
Svirensis Komaiensis Komaje Dziakiszki
Svirensis Komaiensis Komaje Nahowszczyzna
Svirensis Komaiensis Komaje Jarzewo
Svirensis Komaiensis Komaje Maćkowicze
Svirensis Komaiensis Komaje Rybszczyzna
Svirensis Komaiensis Komaje Raduta
Svirensis Komaiensis Komaje Surwiliszki
Svirensis Komaiensis Komaje Swirki
Svirensis Komaiensis Komaje Cucki
Svirensis Komaiensis Komaje Rosaliszki
Svirensis Komaiensis Komaje Romaszkiewicze
Svirensis Komaiensis Komaje Ockiewicze
Svirensis Komaiensis Komaje Mularze
Svirensis Komaiensis Komaje Czerniata
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Łyntupie
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Gudeliszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Pustelnik
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Polesie
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Szczerbiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Ciwuniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Szudowce
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Swirduny
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Polchuny
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Mikułki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Podziemianka
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Piergodziszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Woyszkuny
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Bołduk
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Pieszkowcy
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Janów
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Ołkina
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Tomiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Rudziszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Swirpliszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Trubuciszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Nizyliszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Czopaniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Hlebiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Masleniki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Bachdaniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Domucie
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Łokciany
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Mościany
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Dworzec
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Jeckuny
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Widły
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Aleksandrya
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Kisiele
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Sucharzyszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Zarnosieki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Troszczany
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Neykuny
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Kluszczany
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Rudnia
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Switeliszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Kulbaczyszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Karklincy
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Struna
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Rapiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Szaudzieniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Offeryszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Dziwłany
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Szykszniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Baykowszczyzna
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Popieleka
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Wieliczki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Jananiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Zaki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Sobołki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Pieleka
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Bołokiczki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Gierucie
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Romaniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Zbaniszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Guygi
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Klemaszowszczyzna
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Dowieczyszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Gayluny
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Kowale
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Zielonki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Pieleka
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Łasiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Wirdaszyszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Roczany
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Kowala Karczma
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Roganiszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Dziadarakowszczyzna
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Czortowskok
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Boierzyszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Skrutuczyszki
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Białydwor
Svirensis Łyntupensis Łyntupy Pilim
Svirensis Svirancensis Świranki Świranki
Svirensis Svirancensis Świranki Mużyły
Svirensis Svirancensis Świranki Rodzie
Svirensis Svirancensis Świranki Kurnickie
Svirensis Svirancensis Świranki Bylinskie
Svirensis Svirancensis Świranki Bocirmy
Svirensis Svirancensis Świranki Podolce
Svirensis Svirancensis Świranki Łosie
Svirensis Svirancensis Świranki Babieże
Svirensis Svirancensis Świranki Sawiszki
Svirensis Svirancensis Świranki Zagorne
Svirensis Svirancensis Świranki Staszkieły
Svirensis Svirancensis Świranki Ryteń
Svirensis Svirancensis Świranki Bruchaniszki
Svirensis Svirancensis Świranki Polany Gosiewskich
Svirensis Svirancensis Świranki Duda
Svirensis Svirancensis Świranki Hadziłuny
Svirensis Svirancensis Świranki Koreniata
Svirensis Svirancensis Świranki Scypiny
Svirensis Svirancensis Świranki Buyki
Svirensis Svirancensis Świranki Barany
Svirensis Svirancensis Świranki Białawoda
Svirensis Svirancensis Świranki Turowie
Svirensis Svirancensis Świranki Tomki
Svirensis Svirancensis Świranki Jasień
Svirensis Svirancensis Świranki Zaścieniki
Svirensis Svirancensis Świranki Sorocze
Svirensis Svirancensis Świranki Rudzianiec
Svirensis Svirancensis Świranki Dułki
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Bystrzyca
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Woydaciszki
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Buywidze
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Pilwiszki
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Punżany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Wilkince
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Bołosza
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Swirany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Litwiany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Nidziany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Słobodka
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Trokienniki
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Boreyszuny
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Preny
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Podkipiany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Niekraszany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Telaszany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Opuszyny
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Kineliszki
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Gozdzikiany
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Boiary
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Zusiny
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Czechy
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Koniuchy
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Male
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Gryszkoycie
Svirensis Bystrzycensis Bystrzyca Łankiszki
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Michaliszki
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Podworance
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Podwilance
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Kacienowicze
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Zaborce
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Wełeykuny
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Bortniki
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Palestyna
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Widziunce
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Łabudzik
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Pobole
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Markuny
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Turły
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Kirele
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Szulniki
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Ewiano
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Goża
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Maćkieły
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Mieszkany
Svirensis Michaliscensis Michaliszki Mielniki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Zodziszki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Szyczynięta
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Buiance
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Ponizany
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Nichwiedy
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Swinka
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Bitki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Kurcze
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Piłowoycie
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Zusie
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Eyćwiły
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Podowoyki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Topalszczyzna
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Koziarniki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Kopacze
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Rodzkiewicze
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Pracuły
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Serwatki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Podstarzynie małe
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Ussowieszczyzna
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Andzreiowce
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Raczuszdyzna
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Urbanowicze
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Nowosiołki
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Kasło
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Sokolce
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Podstarzynie wielkie
Svirensis Zodziscensis Żodziszki Dziewiętni
Svirensis Voystomensis Wojstom Wojstom
Svirensis Voystomensis Wojstom Kławsucie
Svirensis Voystomensis Wojstom Narocz
Svirensis Voystomensis Wojstom Rentka
Svirensis Voystomensis Wojstom Kosice
Svirensis Voystomensis Wojstom Urzecze
Svirensis Voystomensis Wojstom Komaryszki
Svirensis Voystomensis Wojstom Kuźmiszki
Svirensis Voystomensis Wojstom Hruzdzienica
Svirensis Voystomensis Wojstom Woydzienie
Svirensis Voystomensis Wojstom Jałażycy
Svirensis Voystomensis Wojstom Hanniki
Svirensis Voystomensis Wojstom Hanuta
Svirensis Voystomensis Wojstom Nowosiołki
Svirensis Voystomensis Wojstom Rodkiewicze
Svirensis Voystomensis Wojstom Jarmolice
Svirensis Voystomensis Wojstom Zabłocie
Svirensis Voystomensis Wojstom Giry
Svirensis Voystomensis Wojstom Maciewicze
Svirensis Voystomensis Wojstom Drozdy
Svirensis Voystomensis Wojstom Ruskie sioło
Svirensis Voystomensis Wojstom Podlipie
Svirensis Voystomensis Wojstom Szczany
Svirensis Voystomensis Wojstom Uhlany
Svirensis Voystomensis Wojstom Szostaki
Svirensis Voystomensis Wojstom Ostrowiec
Svirensis Voystomensis Wojstom Kulesze
Svirensis Voystomensis Wojstom Bohłaie
Svirensis Voystomensis Wojstom Bielewicze
Svirensis Voystomensis Wojstom Racewicze
Svirensis Voystomensis Wojstom Sielce
Svirensis Voystomensis Wojstom Zamoście
Svirensis Voystomensis Wojstom Uszakow
Svirensis Voystomensis Wojstom Sieliszcze
Svirensis Voystomensis Wojstom Czerniaty
Svirensis Voystomensis Wojstom Owieczki
Svirensis Voystomensis Wojstom Uszuwce
Svirensis Voystomensis Wojstom Krunie
Svirensis Voystomensis Wojstom Horkole
Svirensis Voystomensis Wojstom Dubatowki
Svirensis Voystomensis Wojstom Leszczynięta
Svirensis Voystomensis Wojstom Spiahlica
Svirensis Voystomensis Wojstom Siemionki
Svirensis Voystomensis Wojstom Muła
Svirensis Voystomensis Wojstom Miłuycie
Svirensis Voystomensis Wojstom Abramowszczyzna
Svirensis Voystomensis Wojstom Łokacze
Svirensis Voystomensis Wojstom Pogorzelszczyzna
Svirensis Voystomensis Wojstom Dybunki
Svirensis Voystomensis Wojstom Szczany
Svirensis Voystomensis Wojstom Nowosiołki
Svirensis Voystomensis Wojstom Bobowiki
Svirensis Voystomensis Wojstom Dziewiętnie
Svirensis Voystomensis Wojstom Mordasowo
Svirensis Voystomensis Wojstom Popowce
Svirensis Voystomensis Wojstom Lemiesze
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Kurzeniec
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Hubsk
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Wileyka
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Rabuń
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Porsa
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Kasusta
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Kostyki
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Kniehinin
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Paszkowszczyzna
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Sawin
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Kulbaczyn
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Turowszczyzna
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Boradzin
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Podhorodyszcze
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Hołuby
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Charewicze
Svirensis Kurzeniecensis Kurzeniec Jackiewicze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kobylnik
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Szwakszty
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Jazguny
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Roskosz
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Boiary
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Rudoszany
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Jaskołdowszczyzna
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Cierluki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Ciuksze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Okieły
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Maracze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Jeyny
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Swirany
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Regalia
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Momiszki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Linkowszczyzna
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kraski
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Siemionowszczyzna
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Łapince
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Daszki małe y wielkie
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Jakowicze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Olszewski
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Biedunki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Maciasy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Grzybowszczyzna
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Czechy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Zary
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Jasiew
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Wierenki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Chwalewicze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Juszkowszczyzna
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Szydłowicze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Orsy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Podolanie
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Czećwierć
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Czećwierć Plebańska
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Horanie
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Michale
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Mikitki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Leski
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Heybowszczyzna
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kozły
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kiemsy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Dubonie
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Szuściccy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Huszczy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Krzywonosy
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Skakuny
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kraski
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Humienniki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kuźmicze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Szyszki
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Wołaie
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Kupa
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Koziniec
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Sidorowicze
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Karabany
Svirensis Kobylnicensis Kobylnik Pomosze
Svirensis Koscienievicensis Kościeniewicze Kościeniewicze
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Niestaniszki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Korobki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Polany
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Budziłki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Wyholenięta
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Zabłocie
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Rymszenięta
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Surgowszczyzna
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Szymanele
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Bujaki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Supronięta
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Radziuszy
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Nidroszla
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Stracza
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Czyże
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Krzywonosy
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Łytoycie
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Łoza
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Zienowiszki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Dubki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Chojeckowszczyzna
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Wyholenięta
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Kupla
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Podstarzynie
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Badziułki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Rudaki
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Chociłowicze
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Śnicienienta
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Stanczenienta
Svirensis Niestaniscensis Niestaniszki Korabki
Lidensis Lida Lida Lida
Lidensis Lida Lida Wismonty
Lidensis Lida Lida Nowopruty
Lidensis Lida Lida Szeybaki
Lidensis Lida Lida Winkowszczyzna
Lidensis Lida Lida Jodki
Lidensis Lida Lida Kureysowszczyzna
Lidensis Lida Lida Nowickie
Lidensis Lida Lida Kiencie
Lidensis Lida Lida Koleśniszcze
Lidensis Lida Lida Trzeciakowce
Lidensis Lida Lida Bohdzie
Lidensis Lida Lida Pieciukowce
Lidensis Lida Lida Podupnie
Lidensis Lida Lida Minoyty
Lidensis Lida Lida Wielczki
Lidensis Lida Lida Pieski
Lidensis Lida Lida Gornie
Lidensis Lida Lida Pałubniki
Lidensis Lida Lida Ostrowla
Lidensis Lida Lida Kulbaki
Lidensis Lida Lida Borki
Lidensis Lida Lida Dąbrowna
Lidensis Lida Lida Ogrodniki
Lidensis Lida Lida Nieciecza
Lidensis Lida Lida Suchwalna
Lidensis Lida Lida Brądzienięta
Lidensis Lida Lida Dauknie
Lidensis Lida Lida Plasewicze
Lidensis Lida Lida Paszki
Lidensis Lida Lida Cwiermy
Lidensis Lida Lida Tokary
Lidensis Lida Lida Biskupcy
Lidensis Lida Lida Bronosy
Lidensis Lida Lida Nieciecza
Lidensis Lida Lida Kasowszczyzna
Lidensis Lida Lida Bałtucie
Lidensis Lida Lida Skierkowo lub Skieikowo
Lidensis Lida Lida Tatarce
Lidensis Lida Lida Berdowka Murata
Lidensis Lida Lida Berdowka DD Prokopowicz & Jodko
Lidensis Lida Lida Białundzie
Lidensis Lida Lida Stecki
Lidensis Lida Lida Dokudow
Lidensis Lida Lida Douhoie sieło
Lidensis Lida Lida Zabłocie
Lidensis Lida Lida Pagawie
Lidensis Lida Lida Piotry
Lidensis Lida Lida Łuczki
Lidensis Lida Lida Chwilanowce
Lidensis Lida Lida Cieszki
Lidensis Lida Lida Siamsy
Lidensis Lida Lida Onaczki
Lidensis Lida Lida Korniłki
Lidensis Lida Lida Misury
Lidensis Lida Lida Pogawie
Lidensis Lida Lida Perepeczyce
Lidensis Lida Lida Prydybayłowszczyzna
Lidensis Lida Lida Kaczanowo
Lidensis Lida Lida Klepsowszczyzna
Lidensis Lida Lida Podbrzeźnie
Lidensis Lida Lida Nowickie
Lidensis Lida Lida Prydybały
Lidensis Lida Lida Jaskowce
Lidensis Lida Lida Nieszykowszczyzna
Lidensis Lida Lida Plebance
Lidensis Lida Lida Dworczany
Lidensis Lida Lida Mielki
Lidensis Lida Lida Kopaczele
Lidensis Lida Lida Kiełby
Lidensis Lida Lida Jundziłowszczyzna
Lidensis Lida Lida Reklowce
Lidensis Lida Lida Olżewo
Lidensis Lida Lida Cybory
Lidensis Lida Lida Deynowo
Lidensis Lida Lida Zapola
Lidensis Lida Lida Łozowka
Lidensis Lida Lida Wierzchlida
Lidensis Lida Lida Czechowce
Lidensis Lida Lida Ciaby
Lidensis Lida Lida Barany
Lidensis Lida Lida Kotyszki
Lidensis Lida Lida Postawszczyzna
Lidensis Lida Lida Roślaki
Lidensis Lida Lida Choruzance
Lidensis Lida Lida Krupa
Lidensis Lida Lida Sukurcze
Lidensis Lida Lida Ostrow
Lidensis Lida Lida Ryłowce
Lidensis Lida Lida Mołki
Lidensis Lida Lida Jeusiewicze
Lidensis Lida Lida Jancewicze
Lidensis Lida Lida Kozicze
Lidensis Lida Lida Krupa
Lidensis Lida Lida Purście
Lidensis Lida Lida Czerniki
Lidensis Lida Lida Worniszki małe y wielkie
Lidensis Lida Lida Ołtuszki
Lidensis Lida Lida Smołaki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Białohrud
Lidensis Białohrudensis Białohrud Nowiny
Lidensis Białohrudensis Białohrud Orna
Lidensis Białohrudensis Białohrud Dupczany
Lidensis Białohrudensis Białohrud Tukałowszczyzna
Lidensis Białohrudensis Białohrud Olszewo alias Rubiki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Machowicze
Lidensis Białohrudensis Białohrud Szczytniki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Kulbaki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Zayki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Bancewicze
Lidensis Białohrudensis Białohrud Tarnowszczyzna
Lidensis Białohrudensis Białohrud Repniki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Mosiewicze
Lidensis Białohrudensis Białohrud Chadziuyki
Lidensis Białohrudensis Białohrud Porzeczuny
Lidensis Białohrudensis Białohrud Dzitryki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Wawiorka
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Sielachi
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Gierdziowce
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Szarkinie
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Baranowce
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Abramiszki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Mikiance
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Słowaki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kosowszczyzna
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Siemienki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Serafiny
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Lebiodki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Pocieiana
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Piorana
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Mantuny
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Orany
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kubelczyki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kotowicze
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Zaprudzie
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Haykowszczyzna
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Szymczuki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Krupiwicze
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Koszczyce
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Zieniewicze
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Dragucie
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Misiewicze
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Sewruki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Bernatowszczyzna
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kasperowszczyzna
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Jusiewicze
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Zabłotniki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Wierzchowiorki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Mikuty
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Brzozowka
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Pielasa
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Niedzielki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kuldziuki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Oziele
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Markucie
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Siesiulki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kiełmucie
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Jatołciszki
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Kołomyskie
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Dzitwa
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Talwoszowka
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Dzitwa Kostrowicka
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Dzitwa stara
Lidensis Vaviorcensis Wawiórka Myto
Lidensis Dilevensis Dylewo Dylewo
Lidensis Dilevensis Dylewo Siemiakowszczyzna
Lidensis Dilevensis Dylewo Cieszeyki
Lidensis Dilevensis Dylewo Piechury
Lidensis Dilevensis Dylewo Meyry
Lidensis Dilevensis Dylewo Kosiłowce
Lidensis Dilevensis Dylewo Mońkowce
Lidensis Dilevensis Dylewo Zadworce
Lidensis Dilevensis Dylewo Ewierbuty
Lidensis Dilevensis Dylewo Połuty
Lidensis Dilevensis Dylewo Siemaszki
Lidensis Dilevensis Dylewo Stankiewicze
Lidensis Dilevensis Dylewo Lebioda
Lidensis Dilevensis Dylewo Tryznian
Lidensis Dilevensis Dylewo Rowy
Lidensis Dilevensis Dylewo Macioły
Lidensis Dilevensis Dylewo Papiernia
Lidensis Dilevensis Dylewo Zankiewicze
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Wasiliszki
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Haykowszczyzna
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Bojary
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Dziechciary
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Rozniatycze
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Wołczyny
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Wołczynki
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Gronofel?
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Kościeniew
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Kozły
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Boiary
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Hołosewicze
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Zadworzanie
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Niewisza
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Piaszczyna
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Szostakowce
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Perechody
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Starodworce
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki pars Lebiodcae
Lidensis Vasiliscensis Wasiliszki Skiery
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Iszczołna
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Preycy
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Maciowce
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Juciowce
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Jawaszowiec
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Kiemiany
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Iszczołniany
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Możeykow wielki y mały
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Ziemiance
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Ogrodniczki
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Wialka Wieś
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna KościeniowSwierydy
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Krasna wieś
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Sienkowszczyzna
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Kierele
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Hałtuszki
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Pilczuki
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Zaykowszczyzna
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Kozorcze
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Boiary
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Mała wieś
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Talmowszczyzna
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Korabki
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Śliwowszczyzna
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Girniki
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Uyty
Lidensis Iszczołnensis Iszczołna Zahały
Lidensis Bielicensis Bielica Bielica
Lidensis Bielicensis Bielica Korszaki
Lidensis Bielicensis Bielica Giczgały
Lidensis Bielicensis Bielica Sidirowce
Lidensis Bielicensis Bielica Klukowicze
Lidensis Bielicensis Bielica Piszczowce
Lidensis Bielicensis Bielica Pacuki
Lidensis Bielicensis Bielica Łoyki
Lidensis Bielicensis Bielica Smołocz
Lidensis Bielicensis Bielica Smołoczy
Lidensis Bielicensis Bielica Czaplowszczyzna
Lidensis Bielicensis Bielica Zblany
Lidensis Bielicensis Bielica Stoki
Lidensis Bielicensis Bielica Sielec
Lidensis Bielicensis Bielica Krzywicze
Lidensis Bielicensis Bielica Ruda
Lidensis Bielicensis Bielica Iskoki
Lidensis Bielicensis Bielica Nowickowszczyzna
Lidensis Bielicensis Bielica Koniuszany
Lidensis Bielicensis Bielica Jackiewicze
Lidensis Zołudensis Żołudek Żołudek
Lidensis Zołudensis Żołudek Andruszowszczyzna
Lidensis Zołudensis Żołudek Mociewicze
Lidensis Zołudensis Żołudek Buciuły
Lidensis Zołudensis Żołudek Bielowce
Lidensis Zołudensis Żołudek Wągi
Lidensis Zołudensis Żołudek Lipiczna cum Villis
Lidensis Zołudensis Żołudek Wołczki
Lidensis Rozancensis Różanka Rożanka
Lidensis Rozancensis Różanka Zapole
Lidensis Rozancensis Różanka Łahody
Lidensis Rozancensis Różanka Romanowskie
Lidensis Rozancensis Różanka Bohuszewczyzna
Lidensis Rozancensis Różanka Rączniki
Lidensis Rozancensis Różanka Kraśniki
Lidensis Rozancensis Różanka Szutowszczyzna
Lidensis Rozancensis Różanka Hłuszki
Lidensis Rozancensis Różanka Draznia
Lidensis Rozancensis Różanka Podbobra
Lidensis Rozancensis Różanka Kryszylki
Lidensis Rozancensis Różanka Dziakowce
Lidensis Rozancensis Różanka Podrożanka
Lidensis Rozancensis Różanka Potoka
Lidensis Rozancensis Różanka Dolina
Lidensis Rozancensis Różanka Gierzgowka
Lidensis Rozancensis Różanka Janczuki
Lidensis Rozancensis Różanka Turya
Lidensis Rozancensis Różanka Wierzbilki
Lidensis Rozancensis Różanka Kisiele
Lidensis Rozancensis Różanka Malewicze
Lidensis Rozancensis Różanka Woypiki
Lidensis Rozancensis Różanka Starzyna
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Szczuczyn
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Szczuczynek
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Boryski
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Mikłasze
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Dukornowszczyzna
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Buywicze
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Wołczki
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Woźne
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Wity
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Możelowce
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Dawludowszcztyzna
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Mikołaykowszczyzna
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Dorgieiowce
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Sęczuki
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Piotrowiczyzna
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Nowosiołki
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Rudkowicze
Lidensis Szczuczynensis Szczuczyn Hołownicze
Lidensis Kamioncensis Kamionka Kamionka
Lidensis Kamioncensis Kamionka Skorzyki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Kłoczki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Korowicze
Lidensis Kamioncensis Kamionka Piotrulowce
Lidensis Kamioncensis Kamionka Oleszewicze
Lidensis Kamioncensis Kamionka Jatwiesk
Lidensis Kamioncensis Kamionka Zabłocie
Lidensis Kamioncensis Kamionka Juszki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Worony
Lidensis Kamioncensis Kamionka Wanelki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Głębokie
Lidensis Kamioncensis Kamionka Pużynowce
Lidensis Kamioncensis Kamionka Milkowszczyzna
Lidensis Kamioncensis Kamionka Choniewicze
Lidensis Kamioncensis Kamionka Zaleśna
Lidensis Kamioncensis Kamionka Krzywlany
Lidensis Kamioncensis Kamionka Zabłocie
Lidensis Kamioncensis Kamionka Łopacicze
Lidensis Kamioncensis Kamionka Zagrodniki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Ściborowszczyzna
Lidensis Kamioncensis Kamionka Milowce
Lidensis Kamioncensis Kamionka Seweyki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Zołobaty
Lidensis Kamioncensis Kamionka Most
Lidensis Kamioncensis Kamionka Rusinowce
Lidensis Kamioncensis Kamionka Soroczyce
Lidensis Kamioncensis Kamionka Rewki
Lidensis Kamioncensis Kamionka Strzelce
Lidensis Lacensis Lack Lack
Lidensis Lacensis Lack Dziębrów
Lidensis Lacensis Lack Sawicze
Lidensis Lacensis Lack Krasna
Lidensis Lacensis Lack Ostrowie
Lidensis Lacensis Lack Spusa
Lidensis Lacensis Lack Apluyki
Lidensis Lacensis Lack Starowszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Byczkowszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Andruszewszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Pisarzewszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Sidorowszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Hapanowszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Jakimowicze
Lidensis Lacensis Lack Malinnik
Lidensis Lacensis Lack Kurasiowszczyzna
Lidensis Lacensis Lack Androszowce
Lidensis Lacensis Lack Leyki
Lidensis Lacensis Lack Lackie Wysokie
Lidensis Lacensis Lack Jatwiesk
Lidensis Lacensis Lack Prutce
Lidensis Lacensis Lack Jewłasze
Lidensis Lacensis Lack Kucharze
Lidensis Lacensis Lack Borysowka
Lidensis Lacensis Lack Weykały
Lidensis Lacensis Lack Achramowce
Lidensis Lacensis Lack Woronki
Lidensis Lacensis Lack Rycza Wielka
Lidensis Lacensis Lack Macieyki
Lidensis Lacensis Lack Kuźmy
Lidensis Lacensis Lack Nomeyki
Lidensis Lacensis Lack Nowosady
Lidensis Lacensis Lack Skrahy
Lidensis Lacensis Lack Androszowce
Lidensis Lacensis Lack Szarhinie
Lidensis Lacensis Lack Krzywosiołki
Lidensis Lacensis Lack Starodworce
Lidensis Lacensis Lack Kuwerki
Lidensis Lacensis Lack Albinowce
Lidensis Lacensis Lack Zakonnienta
Lidensis Lacensis Lack Borsuki
Lidensis Lacensis Lack Sinki
Lidensis Lacensis Lack Wyzgi
Lidensis Lacensis Lack Tapieliszki
Lidensis Lacensis Lack Domuciowce
Lidensis Lacensis Lack Dogo
Lidensis Lacensis Lack Worony
Lidensis Lacensis Lack Dubrowlany
Lidensis Lacensis Lack Bartosze
Lidensis Lacensis Lack Zylice
Lidensis Lacensis Lack Jelna
Lidensis Lacensis Lack Ogrodniki
Lidensis Lacensis Lack Bale
Lidensis Lacensis Lack Dowha
Lidensis Lacensis Lack Gieyście
Lidensis Lacensis Lack Zagunie
Lidensis Lacensis Lack Rohacze
Lidensis Lacensis Lack Puzowce
Lidensis Lacensis Lack Kułaki
Lidensis Lacensis Lack Podhayniki
Lidensis Lacensis Lack Lesiszcze
Lidensis Lacensis Lack Romaniszki
Lidensis Lacensis Lack Ilkowce
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Nowy Dwór
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Ostryna
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Widiwka
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Kulbaczyn
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Brzozowce małe y wielkie
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Szostaki
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Niepracha
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Daugirdy
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Głębokie
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Plotki
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Glinkowszczyzna
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Deynerowszczyzna
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Raczkowszczyzna
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Nieniszka
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Jachnowicze
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Gawdziszki
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Zamościany
Lidensis Nowydworensis Nowy Dwór Mikulin
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Zabłocie
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Lebiodka
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Wołeysze
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Zaleszany
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Piotrowszczyzna
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Węzowszczyzna
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Nowosady
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Szostaki
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Tołoczkowce
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Haykowszczyzna
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Przewoża
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Bobrowniki
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Kozakowszczyzna
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Surtowka seu Tataryszki
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Sieuruki
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Nowosady
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Jakubowce
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Kieble
Lidensis Zabłocensis Zabłocie Chodziłonie
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Zyrmuny
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Rexcie
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Dziaki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Bielewicze
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Biernucie
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Kierbedzie
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Kowki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Hancewicze
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Towkinie
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Możeykowszczyzna
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Gudele
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Noniszki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Ozeliszki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Mieyniewicze
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Zyrmunki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Kowaryki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Stuki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Piatkowszczyzna
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Nowy Dwor
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Fiedżkowszczyzna
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Tatary
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Bojary
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Uryny
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Gierwieniki
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Wielka wieś
Lidensis Zyrmunnesis Żyrmuny Skowrody
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Horodna seu Ossow
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Pohorodna
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Weykuncy
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Stebuła
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Saliszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Golmonciszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Dziakowszczyzna
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Trumpiszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Sakowicze
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Jonie
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Tatary
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Cinigance
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Zamoyryszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Bołcie
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Wiekance
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Bołtoniki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Łopacizna
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Ometowsczyzna
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Bastuny
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Piaciuny
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Zaniunce
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Podworance
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Błotniszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Bilance
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Pielewszyszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Zylanie
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Grubiance
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Podzie
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Łopaciszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Koniuchy
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Niewosze
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Pielewszyszki
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Sokoły
Lidensis Horodnensis seu Ossow Ossowo Daugiały małe y wielkie
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Nieciecza
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Zadworce
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Czaplice
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Kromiewicze
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Cacki
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Dzitryki
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Lubor
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Jemąty
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Bobry
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Klukiewicze
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Piszczowce
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Chocianowce
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Sierki
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Karpieyki
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Hołdow
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Antonowce
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Wielka wieś
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Małysze
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Boiary
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Ogrodniki
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Krzewicze
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Taboła
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Ossowa
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Falkowszczyzna
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Pacuki
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Porzecie
Lidensis Nieciecensis Nieciecz Radziwoniszki
Radunensis Radunensis Raduń Raduń
Radunensis Radunensis Raduń Straczuny
Radunensis Radunensis Raduń Składance
Radunensis Radunensis Raduń Maguny
Radunensis Radunensis Raduń Pliki
Radunensis Radunensis Raduń Jatowty
Radunensis Radunensis Raduń Juciuny
Radunensis Radunensis Raduń Horodziszcze
Radunensis Radunensis Raduń Jaćkuny
Radunensis Radunensis Raduń Kiemieyszy
Radunensis Radunensis Raduń Talkunce
Radunensis Radunensis Raduń Mozeyki
Radunensis Radunensis Raduń Razucie
Radunensis Radunensis Raduń Butrymowicze
Radunensis Radunensis Raduń Janowicze
Radunensis Radunensis Raduń Wołkiewicze
Radunensis Radunensis Raduń Gieysztowty
Radunensis Radunensis Raduń Nosowicze
Radunensis Radunensis Raduń Paszkiewicze
Radunensis Radunensis Raduń Zapaśniki
Radunensis Radunensis Raduń Pietraszunce
Radunensis Radunensis Raduń Wiłożence
Radunensis Radunensis Raduń Wilbiki
Radunensis Radunensis Raduń Pacelunce
Radunensis Radunensis Raduń Surkonty
Radunensis Radunensis Raduń Bartoszuńcy
Radunensis Radunensis Raduń Malewskie
Radunensis Radunensis Raduń Lunki
Radunensis Radunensis Raduń Rukance
Radunensis Radunensis Raduń Wołdociszki
Radunensis Radunensis Raduń Pomiedz
Radunensis Radunensis Raduń Orla
Radunensis Radunensis Raduń Skireyki
Radunensis Radunensis Raduń Druskiniki
Radunensis Radunensis Raduń Pidzitwie
Radunensis Radunensis Raduń Powłoka
Radunensis Radunensis Raduń Pilunce
Radunensis Radunensis Raduń Pielasa
Radunensis Radunensis Raduń Dubince
Radunensis Radunensis Raduń Słobodka
Radunensis Radunensis Raduń Smilginy
Radunensis Radunensis Raduń Wigance
Radunensis Radunensis Raduń Sopunce
Radunensis Radunensis Raduń Lipkunce
Radunensis Radunensis Raduń Leluszy
Radunensis Radunensis Raduń Lulance
Radunensis Radunensis Raduń Klayszy
Radunensis Radunensis Raduń Girki
Radunensis Radunensis Raduń Woywunce
Radunensis Radunensis Raduń Pałaszki
Radunensis Radunensis Raduń Korgowdy
Radunensis Radunensis Raduń Palunce
Radunensis Radunensis Raduń Mickiszki
Radunensis Radunensis Raduń Kiwance
Radunensis Radunensis Raduń Januszyszki
Radunensis Radunensis Raduń Radziunce
Radunensis Radunensis Raduń Odzwierniki
Radunensis Radunensis Raduń Pusiawory
Radunensis Radunensis Raduń Kozakowszczyzna
Radunensis Radunensis Raduń Jankowiec
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Dubicze
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Mantały
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Koniawka
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Michalczuny
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Ponacza
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Joczy
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Milwida
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Deynowa
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Bartele
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Romany
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Marcinkańce
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Marczygini
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Krukli
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Koniawa
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Rudnia
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Staniuncy
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Naszkuncy
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Jagłowiczy
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Drucminy
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Nowosady
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Koniuchy
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Derzyniki
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Kowale
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Sołtaniszki
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Huta
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Chorążyce
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Skilondzie
Radunensis Dubicze Filia Radunensis Raduń Klącie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Eyszyszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Hronostaiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Mateykany
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Podzitwia
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Narkuszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Mackiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Zubiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Rakliszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Koleszniki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Pikiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Galmonciszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Wersoki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Narkuszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Zemoyliszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Pozgryndy
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Jurkiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Noniszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Gurdziszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Czyzany
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Poturza
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Nowydwor
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Korkucie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Dziczkance
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Bieniuny
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Narkuny
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Rymkuny
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Gieysmonty
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Miezyszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Sakowicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Wtowzginiany
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Giniuncy
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Bortowty
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Poniezdziele
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Wilkance
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Zomoytele
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Korklinie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Dzimitrowicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Songiniszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Oncewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Lubkiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Bołądzie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Michnokienie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Jurszyszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Nowiekiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Łowkiniszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Hormany
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Monkiewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Nowokonce
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Onckiewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Jaczewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Buywidy
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Mizance
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Woyświaty
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Zwiniszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Postoyki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Trabuszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Marcinkiszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Jurzyszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Chomicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Swiadzkiewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Somorokowszczyzna
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Poiedupie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Burnieyki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Likance
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Zagory
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Woudagi
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Kijucie
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Macewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Narkiewicze
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Woyzboniszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Tomkieliszki
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Krupowiesy
Radunensis Eyszyscensis Ejszyszki Białopiotrowicze
Radunensis Nacensis Nacza Nacza
Radunensis Nacensis Nacza Sołtaniszki
Radunensis Nacensis Nacza Czepieluny
Radunensis Nacensis Nacza Koniawa
Radunensis Nacensis Nacza Leśnistwo
Radunensis Nacensis Nacza Koniawka
Radunensis Nacensis Nacza Mongiliszki
Radunensis Nacensis Nacza Poraduń
Radunensis Nacensis Nacza Hołodziszki
Radunensis Nacensis Nacza Byliniszki
Radunensis Nacensis Nacza Szaury
Radunensis Nacensis Nacza Mizance
Radunensis Nacensis Nacza Gierwielance
Radunensis Nacensis Nacza Czerance
Radunensis Nacensis Nacza Jakowickie
Radunensis Nacensis Nacza Talmonty
Radunensis Nacensis Nacza Szumiaciszki
Radunensis Nacensis Nacza Czapliszki
Radunensis Nacensis Nacza Aleszkiszki
Radunensis Nacensis Nacza Jurance
Radunensis Nacensis Nacza Joczy
Radunensis Nacensis Nacza Jurele
Radunensis Nacensis Nacza Ginele
Radunensis Nacensis Nacza Tatarszczyzna
Radunensis Nacensis Nacza Tauciszki
Radunensis Nacensis Nacza Kowale
Radunensis Nacensis Nacza Łopaciszki
Radunensis Nacensis Nacza Lubiancy
Radunensis Nacensis Nacza Powiłance
Radunensis Nacensis Nacza Nowe Tatary
Radunensis Nacensis Nacza Gaworskie
Radunensis Nacensis Nacza Postawki
Radunensis Nacensis Nacza Marcinkańce
Radunensis Nacensis Nacza Lewkiszki
Radunensis Nacensis Nacza Wilmonty
Radunensis Nacensis Nacza Popiszki
Radunensis Nacensis Nacza Strezunce
Radunensis Nacensis Nacza Chorążyce
Radunensis Nacensis Nacza Puyszy
Radunensis Nacensis Nacza Bielunce
Radunensis Nacensis Nacza Mickance
Radunensis Nacensis Nacza Puzele
Radunensis Nacensis Nacza Doynowa
Radunensis Nacensis Nacza Bortele
Radunensis Nacensis Nacza Widiniance
Radunensis Nacensis Nacza Kłonicy
Radunensis Nacensis Nacza Pikiszki
Radunensis Nacensis Nacza Koledance
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Soleczniki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Małe Soleczniki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Narkucie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Bohucze
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Jackany
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Gościewicze
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Neglimance
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Bikontany
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Milkontany
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Błuznie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Obały
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Smogory
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Piepie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Stoki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Deynowka
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Bikiany
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Choćkiszki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Dzijaki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Łukszany
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Szyrwie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Pietraszki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Taurele
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Czyzewsk
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Antokole
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Sokolewsczyzna
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Swiły
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Lipie Nobilium
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Podegucie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Łowce
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Wornakiemie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Milwidy
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Podegucie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Trybunce
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Cuzokompie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Paszkowszczyzna
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Stasiły
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Posolcze Nobilium
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Hryncewiczowszczyzna
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Kulitance
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Kowale
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Deynowa
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Bartele
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Poczobuty
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Swiniec
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Podberza
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Dayciuny
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Sały wielkie
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Babisze
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Sały małe
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Gudełki
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Kiderance
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Powisince
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Skubiały
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Jaworow
Radunensis Solecznicensis Soleczniki Kamionka
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Bieniakonie
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Podworyszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Gocieniszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Zabłocie
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Lenczyszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Korzeniewcy
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Remiezow
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Czekance
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Bilance
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Bile
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Litwica
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Kwaty
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Hince
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Zabiegi
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Zygi
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Kiemiele
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Bolciniki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Lybarty
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Zawielidary
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Jundzieliszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Jurgance
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Butrymance
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Gierwiszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Koniuchi
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Pasole
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Brazelce
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Kuzy małe y wielkie
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Podegucie
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Ławce
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Warnikiele
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Lepie
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Łuszyszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Bielużyszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Klimiany
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Strzelce
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Rościany
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Stare Rakliszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Curance
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Konwaliszki
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Miasiony
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Kiżby
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Rezy
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Jonance
Radunensis Bieniakonensis Bieniakonie Stawidance
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Hermaniszki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Romaszkance
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Porubiszki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Woycieszany
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Doynowa
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Ogrodniki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Szymkowszczyzna
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Polipnica
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Kondraciszki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Bogatkowszczyzna
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Pożyżmie Nobilium
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Doynowka
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Abramowszczyzna
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Pieciuny
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Kuchareycie
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Sobolewsczyzna
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Duciszki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Ziazie
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Kołodzieżyki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Łoszaki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Kowalewszczyzna
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Jundziliszki
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Bartoszuny
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Tusomance
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Dowkszany
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Błażańce
Radunensis Hermaniscensis Hermaniszki Milunce
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Błotno seu Werenow
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Bołsie
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Cienigance
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Kletkiniki
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Bojary
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Towzginiany
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Boleieniki
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Kodzie
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Ramucie
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Stanisze
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Osowa
Radunensis Błotno seu Werenow Filia Hermaniscensis Hermaniszki Wiekance
Radunensis Trokielensis Trokiele Trokiele
Radunensis Trokielensis Trokiele Dworzyszcze
Radunensis Trokielensis Trokiele Merginie
Radunensis Trokielensis Trokiele Jurewicze
Radunensis Trokielensis Trokiele Huryny
Radunensis Trokielensis Trokiele Sucki
Radunensis Trokielensis Trokiele Daszkiele
Radunensis Trokielensis Trokiele Jocewicze
Radunensis Trokielensis Trokiele Bieneyki
Radunensis Trokielensis Trokiele Kobylniki
Radunensis Trokielensis Trokiele Paszunce
Radunensis Trokielensis Trokiele Zyżma Nobilium
Radunensis Trokielensis Trokiele Worniszki
Radunensis Trokielensis Trokiele Cieszkiele
Radunensis Trokielensis Trokiele Milance
Radunensis Trokielensis Trokiele Gilwiniszki
Radunensis Trokielensis Trokiele Zwierbło
Radunensis Trokielensis Trokiele Daylitki
Radunensis Trokielensis Trokiele Romany
Radunensis Trokielensis Trokiele Petrykany
Radunensis Trokielensis Trokiele Kniazikowszczyzna
Radunensis Trokielensis Trokiele Zuromsiczyzna
Radunensis Trokielensis Trokiele Baryły
Radunensis Trokielensis Trokiele Popaszany
Radunensis Trokielensis Trokiele Deynowa
Radunensis Trokielensis Trokiele Podtrokielany
Radunensis Trokielensis Trokiele Sznorowicze
Radunensis Trokielensis Trokiele Skwiernie
Radunensis Trokielensis Trokiele Woytowicze
Radunensis Trokielensis Trokiele Jędze
Radunensis Trokielensis Trokiele Mykizny
Radunensis Trokielensis Trokiele Meytkiny
Radunensis Trokielensis Trokiele Eytuny
Radunensis Trokielensis Trokiele Wołkołaki
Radunensis Trokielensis Trokiele Zyżma Nobilium
Radunensis Trokielensis Trokiele Biewie
Radunensis Trokielensis Trokiele Rogielewszczyzna
Radunensis Trokielensis Trokiele Sliże
Radunensis Trokielensis Trokiele Lewosze
Radunensis Trokielensis Trokiele Tokary
Radunensis Trokielensis Trokiele Imbry
Radunensis Trokielensis Trokiele Pozyżmie Oranskie
Radunensis Trokielensis Trokiele Gimbuty
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Gieranony
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Łuszniew
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Opita
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Zakrzewszczyzna
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Zyle
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Tułanka
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Czechy
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Tryszoki
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Koczany
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Nowianka
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Jagieły
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Mikszewicza
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Kulnie
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Doynowa
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Raubowicze
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Jaducie
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Kozary
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Sloski
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Mielechy
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Kuzmicze
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Suraż
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Nowianka
Radunensis Gieranonensis Gieraniony Ryndziuny
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Sobotniki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Rybaki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Zalesie
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Dubrowlany
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Borowiki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Kudeyszy
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Narbuty
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Łyntupy
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Slosarze
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Dowłany
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Romany
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Białynszczyzna
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Tarucie
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Kołwacie
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Jaruszy
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Girdziuny
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Kwiatkowce
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Jakuń
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Zemosław
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Szrkucie
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Łaukiniki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Podworance
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Rudnia
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Wodole
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Czechowicze
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Pogawie
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Jakunki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Trypla
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Komiażewszczyzna
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Kryliszki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Abramowszczyzna
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Łyntupka
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Zemaytuki
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Baradyny
Radunensis Sobotnicensis Sobotniki Ilcewicze
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Łazduny
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Doniewicze
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Rusaczki
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Bieżeńce
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Bilmony
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Brudniki
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Nosewicze
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Boczeczniki
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Gudzienienta
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Bobrowicze
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Wołdziki
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Walki
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Kroszenienta
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Ciecierniki
Radunensis Łazduny Filia Sobotnicensis Sobotniki Łotwa
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Lipniszki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Maślikowce
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Poczernia
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Drewinniki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Sieniawszczyzna
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Trypla Przedomska
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Galimszczyzna
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Białozorowszczyzna
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Falkowszczyzna
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Kamienczany
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Nackiewicze
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Kładniki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Szyłucie
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Sienkowicze
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Rusaki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Sudrogi
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Jodkowicze
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Dzieszewicze
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Sontoki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Sciganie
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Dereszy
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Ogrodniki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Kowale
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Dulki
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Niekrasze
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Zabłocie
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Pokoż
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Wirganie
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Korewicze
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Zyżma
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Godebska
Radunensis Lipnicensis Lipniszki Berdowka
Radunensis Zygmunciszki Filia Lipnicensis Lipniszki Zygmunciszki
Radunensis Zygmunciszki Filia Lipnicensis Lipniszki Kreczowszczyzna
Radunensis Zygmunciszki Filia Lipnicensis Lipniszki Tatarszczyzna
Radunensis Ivensis Iwie Iwie
Radunensis Ivensis Iwie Zakościele
Radunensis Ivensis Iwie Tatary
Radunensis Ivensis Iwie Ubielce
Radunensis Ivensis Iwie Chowaszczyzna
Radunensis Ivensis Iwie Helenow
Radunensis Ivensis Iwie Jasłowicze
Radunensis Ivensis Iwie Mikołajow
Radunensis Ivensis Iwie Zboysk
Radunensis Ivensis Iwie Łukaszyn mały
Radunensis Ivensis Iwie Dąbrowka
Radunensis Ivensis Iwie Zaleyki
Radunensis Ivensis Iwie Gawia
Radunensis Ivensis Iwie Pogawie
Radunensis Ivensis Iwie Sątaki
Radunensis Ivensis Iwie Dziamąty
Radunensis Ivensis Iwie Surłogi
Radunensis Ivensis Iwie Podzienięta
Radunensis Ivensis Iwie Szeptuny
Radunensis Ivensis Iwie Stryżenięta
Radunensis Ivensis Iwie Alexandrowicze
Radunensis Ivensis Iwie Tumszki
Radunensis Ivensis Iwie Hanczary
Radunensis Ivensis Iwie Szugucie
Radunensis Ivensis Iwie Dunay
Radunensis Ivensis Iwie Krasowszczyzzna
Radunensis Ivensis Iwie Kucele
Radunensis Ivensis Iwie Karpowicze
Radunensis Ivensis Iwie Drabysze
Radunensis Ivensis Iwie Berezowiec
Radunensis Ivensis Iwie Kozince
Radunensis Ivensis Iwie Lunienięta
Radunensis Ivensis Iwie Kiawny
Radunensis Ivensis Iwie Łosiowce
Radunensis Ivensis Iwie Kwacze
Radunensis Ivensis Iwie Wiguszki
Radunensis Ivensis Iwie Barastyny
Radunensis Ivensis Iwie Rogowszczyzna
Radunensis Ivensis Iwie Urciszki
Radunensis Ivensis Iwie Deylidy
Radunensis Ivensis Iwie Ciunowicze
Radunensis Ivensis Iwie Sinohuby
Radunensis Ivensis Iwie Zubkowicze
Radunensis Ivensis Iwie Piotrowicze
Radunensis Ivensis Iwie Garacz
Radunensis Ivensis Iwie Jatołtowicze
Radunensis Ivensis Iwie Szołomki
Radunensis Ivensis Iwie Starczenięta
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Ługomowicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Winkszniany
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Piesiewicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Koziewicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Leźniewicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Szyłwa
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Czapuń
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Berezyna
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Podberezie
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Czerniewicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Galunowicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Beyraszy
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Leluki
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Matyasowszczyzna
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Wiłczasze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Nowosiołki
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Jurkowicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Misiukiewicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Barow
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Staniewicze
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Babinsk
Radunensis Dudy Filia Iviensis Iwie Kruple
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Dziewieniszki
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Kuziule
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Skrayczany
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Beczany
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Stałgancy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Rymoszy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Dzidziule
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Łostowki
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Szudeyny
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Paszki
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Szaciły
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Podworancy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Deylidy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Skockiszki
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Jurgielany
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Maskałoyci
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Plusty
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Chamuć
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Szarkoyci
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Weyszuki
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Powidancy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Pogawiany
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Gudele
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Kowale
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Milkuny
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Probościszki
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Miedzysargi
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Krakuny
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Zaguci
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Guzyny
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Zyżmy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Gieduny
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Nmizany
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Masiuny
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Grybowszczyzna
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Kizmy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Byle
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Błazance
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Sloski
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Utkance
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Poginy
Radunensis Dzievienicensis Dziewieniszki Dorniaki
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Wiłkomierz
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Towiany
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Czebatoryszki
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Mezuykie
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Nemiki
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Szweykowczyszki
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Radziszewka
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Drozdy
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Promaszy
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Widziszki
Viłkomiriensis Viłkomiriensis Wiłkomierz Rzeka Stara
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Dziewiałtow
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Leonpol
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Wysoki Dwor
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Łaybiszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Dziewiałtowek
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Ruryszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Konczyszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Milaszuny
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Puciany
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Atkacze
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Uzoroście
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Jawoysze
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Dawdziszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Januszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Nowiki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Niukacie
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Dymszyszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Pucieliszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Radziuny
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Łaybiszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Szaudynie
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Kalwele
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Ruryszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Masiance
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Dyrże
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Borowszczyzna
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Jakuciszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Kreywie
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Stymbury
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Konciszki
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Puciany
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Poszyłecie
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Eytykance
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Sarayście
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Atkacze
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Tatkuny
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Jawoysze
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Sałecie
Viłkomiriensis Dziewiałtoviensis Dziewiałtów Kozlakiszki
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Siesiszki
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Sieraście
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Łokiany
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Kanczyszki
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Gaylance
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Boreyszy
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Miłeygany
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Posady
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Bałance
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Szopowe
Viłkomiriensis Siesiscensis Siesiki Niemuniance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Pogiry
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Retowty w Pousłowiu
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Budrewicze
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gieduszki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Srodgole
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Swiencogole
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Tokarzewki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Bieczule
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Darguże
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Wiwance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Płanki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Joknie
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Lewiszaki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Zegunie
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gorzdonie
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Zylance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Czerele
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gumbie
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Jacimy
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Swoczuny
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Margie
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Woyszkany
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Bebryki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Kurany
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Bereysze
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Niemuniance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Kieturaki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Kidziliszki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Nowosady
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Peśle
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Woiewodziszki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Bokony
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Woszkance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Nowiki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Pohabełki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Bernaty
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gryniszki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Runeyki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Leluny
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Kaupy
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Jaciuny
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Medynce
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gudele
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Uzunoście
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gryczuny
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Łaukogole
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Debekance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Iszłauże
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Zyzmy
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Karuciszki
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Gaygały
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Powiłance
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Zaprany
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Mowle
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Meyszymy
Viłkomiriensis Pogirensis Pogiry Togołańce
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Szaty
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Narbuciszki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Podszacie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Petraycie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Papurwie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Towiany
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Joczymy
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Pożercie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Girdwiły
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Bojaryszki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Okaynie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Komiany
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Zeymele
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Kirdeyki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Podszacie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Głausie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Garniszki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Gauzuny
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Kaule
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Cimoynie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Postrowcie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Dawidance
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Rudziany
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Połankiesie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Koczany
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Bieluszki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Naramoynie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Płoxcie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Wigie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Okmiany
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Uszkopie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Pakście
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Paszkaycie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Iwaniszki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Kople
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Podszacie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Mitianiszki
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Prucze
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Jawoyszy
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Lale
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Stagie
Viłkomiriensis Szatensis Szaty Milżemy
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Zeymy
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Zeymele
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Marciniszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Kułwa
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Zeweliszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Konczyszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Miłoganie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Woywodziszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Jacuny
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Nartowty
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Strebeykie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Swołkienie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Burnie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Szakie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Okle
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Michnaycie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Rudziany
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Pietraszuny
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Giecze
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Buhusze
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Giedgowdy
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Staszuny
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Juniancy
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Moygienie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Weszeykie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Krypcie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Mimole
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Mikszyszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Maczany
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Lutkuny
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Staszuny
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Lepie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Narmoniszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Szyrwy
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Urniaże
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Budryszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Woywodziszki
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Karaluny
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Ruczany
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Tarakiemie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Junkucie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Kuygole
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Okmiany
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Beynaycie
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Darguycy
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Skryptele
Viłkomiriensis Zeymensis Żejmy Degucie
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Kiejdany
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Piadzie
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Nacuny
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Sulewa
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Wołki?
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Wilany
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Bitnery
Viłkomiriensis Kieydanensis Kiejdany Pupłaukie
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Opitołoki
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Wiłayni
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Steybule
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Melżemie
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Użortele
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Pogiłupie
Viłkomiriensis Opitołocensis Opitołoki Linkowiec
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Remigoła
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Dobule
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Stepanonie
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Zeybagoła
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Borkłoynie
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Podbrzezie
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Mażeynie
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Giełaże
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Mikieny
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Gryteny
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Michniewicze
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Stebiaki
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Pausłowie
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Szukiany
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Powermenie
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Goyży
Viłkomiriensis Remigolensis Remigoła Użorty wielkie y małe
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Poniewież
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Winupie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kliweczki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Liniany
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kiucie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Daukniszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Pokodziupie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Bernatany
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kaspary
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Szeszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Maskwitiszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Pamerliszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Wiłkopiuwie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Bernaty
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Nowiki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Pogiegłoycie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Taruszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Surkuny
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Zwirble
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Zaure
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Sukniszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kułbagole
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Szudele
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Mieyżyszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Trakiniki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Alanty
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Maziany
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kayre
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kodzie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Sodeliszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kabele
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Stoniakuny
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Duby
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Szyłogol
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Małuny
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Powaszecie
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Kudziszki
Viłkomiriensis Ponieviezensis Poniewież Sawiciszki
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Troupie
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Łaukogole
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Woydyłance
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Łapszany
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Eydrygany
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Juszkiszki
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Punie
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Radziuny
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Chwiedory
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Krowpiany
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Łany
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Szyły
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Wodakle
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Ołonety
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Szopow
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Wilkance
Viłkomiriensis Troupiensis Troupie Leoniszki
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Rogow
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Łabakoie
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Podszapie
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Trumpole
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Podrogowce
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Preyksy
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Mały Rogow
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Limeyki
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Tumagalis
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Apidworce
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Jackagalis
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Rukiszki
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Gitany
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Jostyniki
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Beczerniki
Viłkomiriensis Rogoviensis Rogów Jaciuny
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Nowe Miasto
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Mieżwilki
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Wodokty
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Upita Bitowska
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Rajuny
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Łopaciszki
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Woyszwilce
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Zubiszki
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Narwoszany
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Bartaszuny
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Daukniuny
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Hauryliszki
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Gostany
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Kayry
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Wibury
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Szwoyniki
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Nowy Dwór
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Neukany
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Nuryszki aias Karbowszczyzna
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Pokirszynie
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Dergiany
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Werbcie
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Puczgola
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Gostupie
Viłkomiriensis Neostadiensis dicta Nowe Miasto Nowe Miasto Wiktoryszki
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Onikszty
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Abrahamiszki
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Poiezierze
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Szawle
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Rubiki
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Bodzie
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Kurkle
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Powiryncie
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Sliże
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Kotlarce
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Łoytele
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Grażany
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Pelisze małe
Viłkomiriensis Oniksztensis Onikszty Andreniszki
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Kowarsk
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Szwirny
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Przewoscy
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Mikulicze
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Pietrzkiewicze
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Pomusze
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Możeykance
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Rapszany
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Mackieliszki
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Dobuże
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Poroyście
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Borowciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Pomarancciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Szweykowsciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Buykorii
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Podlecciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Kopansciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Januszkiewicciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Zmieiewsciorum
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Powiryncie
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Jonance
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Gudance
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Miedziaty
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Woyciukiszki
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Punkiany
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Prowidzie
Viłkomiriensis Kovarscensis Kowarsk Hołubiciszki
Viłkomiriensis Traszkunensis Traszkuny Traszkuny
Viłkomiriensis Traszkunensis Traszkuny Woydelancy
Viłkomiriensis Traszkunensis Traszkuny Traszkunele
Viłkomiriensis Traszkunensis Traszkuny Stukance
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Pompiany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Tołkiany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Jurgiany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Maluny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Stebeyki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Rynkuny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Wisory
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Małeny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Białuszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Barkłany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Aureliszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Katyle
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Deliciszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Kirklany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Szwedrony
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Popiwesie
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Meysteliszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Wotki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Januszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Dombluny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Baniany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Wilkiszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Podziuny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Pakauszy
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Sereykany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Mitki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Giegużyn
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Poistrze
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Szakiszki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Paluki
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Weyczale
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Steniany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Bizdziuny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Grauczuny
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Nurkany
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Szmilgiele
Viłkomiriensis Pompianensis Pompiany Poławenie
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Kupiszki
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Giwokory
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Rudykie
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Suweynie
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Popiwesie
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Jodynie
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Soboliszki
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Wiezgi
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Wirbaliszki
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Gindwile
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Pupany
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Kiegynce
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Poza
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Jodopance
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Bułany
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Jurksztonie
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Szymance
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Zeymatele
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Boiłany
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Migańce
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Okmiana
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Łuczkow
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Poławień górny
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Pomornoki
Kupiscensis Kupiscensis Kupiszki Dowrupie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Świadość
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Buciany
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Lepogiry
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Szałtynie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Naciry
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Starkiszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Leluny
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Untupie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Mickuny
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Regaysie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Miczany
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Gaydzie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Lagiszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Kniebie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Trakniuny
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Inkuny
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Szylagale
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Mikiery
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Plikiszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Deniance
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Bugayliszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Kurapczyszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Łaniewcy
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Sakany
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Puzance
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Wadance
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Beragie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Zubiszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Mieluny
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Apirubie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Wederyszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Puknie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Szetekszna
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Siaurymiszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Nieniszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Galszyszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Punkiszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Kurklecie małe y wielkie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Medginie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Mołaysze
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Jodance
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Szeduykie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Kotlaryszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Hermaniszki
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Bekincie
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Pelany
Kupiscensis Sviadoscensis Świadość Szymaszyszki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Subocz
Kupiscensis Suboczensis Subocz Okmiana
Kupiscensis Suboczensis Subocz Tyłtagoła
Kupiscensis Suboczensis Subocz Strocznia
Kupiscensis Suboczensis Subocz Zyliszki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Szałtenie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Łapince
Kupiscensis Suboczensis Subocz Woreyki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Oszczegoła
Kupiscensis Suboczensis Subocz Bigryle
Kupiscensis Suboczensis Subocz Zwikie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Pomarnoki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Surdegie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Mickapetrie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Mitesiuny
Kupiscensis Suboczensis Subocz Petkuny
Kupiscensis Suboczensis Subocz Uymiany
Kupiscensis Suboczensis Subocz Kolce
Kupiscensis Suboczensis Subocz Pasowsie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Pelisze wielkie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Nowiki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Trakiniki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Łoyce wielkie
Kupiscensis Suboczensis Subocz Połewień
Kupiscensis Suboczensis Subocz Radziuny
Kupiscensis Suboczensis Subocz Boiaryszki
Kupiscensis Suboczensis Subocz Pokalnie
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Wobolniki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Dworzyszcze
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Godzie
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Butniuny
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Gierwiny
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Pooria
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Mikieny
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Mazany
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Padogi
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Grondziszki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Podaliszki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Wereyki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Prusele
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Ogince
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Popiwesie
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Okolica
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Sołomieść
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Bakszany
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Zyle
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Bozie
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Narwidy
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Kurkle
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Wieściuny
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Mikołayciszki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Dyle
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Purleszki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Szlagieryszki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Wioliszki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Swile
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Zyżany
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Nowosiedzie
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Komoroki
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Gayżuny
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Barciunele
Kupiscensis Vobolnicensis Wobolniki Szukiany
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Poswol
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Kantoryszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Szłomy
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Tołoczkany
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Lewoniszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Gariszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Liże
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Poławień
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Skirele
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Goykiszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Poberże
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Szymańce
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Migance
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Sindruny
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Medynie
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Putry
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Nemekszuny
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Naczany
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Skrobatyszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Teterwiny
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Szunkiszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Dębiszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Raiuny
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Powiole
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Pomusze
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Woydziuny
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Przewałki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Witorty
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Ustuki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Auksztykalnie
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Popiwesie
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Pałupie
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Dilewskie
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Skinszeliszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Moskaliszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Rogowce
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Downoryszki
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Staciuny
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Zedekany
Kupiscensis Poswolensis Poswol (Pozwol) Zedekiele
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Kryniczyn
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Borkłonie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Golminiany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Daukszy
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Dauczyszkieny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Czerwone Pomusze
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Poieszmienie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Popiwesie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Miezuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Daukniuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Dauczyszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Berczuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Golminiany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Matejuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Ażusienie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Jutyszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Stasiszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Bonkłonele
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Zaliszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Kropeszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Repsie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Daneliszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Petryszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Suntowty
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Skietere
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Zydany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Ługpetre
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Smilgie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Lewaniszki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Dowiany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Bauki
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Girsudy
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Mikielany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Kiemełe
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Girniuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Jodmacie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Kałnocie
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Zydziuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Raubany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Trzeciany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Jodziany
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Liciuny
Kupiscensis Kryniczynensis Kryniczyn Poberle
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Podbirże
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Kratyszki
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Szniukszcia
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Jagowdzie
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Pratkuny
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Bojaryszki
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Gulbiny
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Jodeysie
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Musza
Kupiscensis Podbirzensis Podbirże Niemenek
Kupiscensis Popiele Filia Podbirsensis Podbirże Popiele
Kupiscensis Birzensis Birże Birże
Kupiscensis Birzensis Birże Stylkinie
Kupiscensis Birzensis Birże Legowdzie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Poniemunek
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Miciuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Dauniuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Staniance
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kozliszki wielkie y małe
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Polepie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Fiodoryszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kołpaki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Raysze
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Wikanie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Stumbre
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Stasie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Polepie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Syciuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Łotwele
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Mazalance
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Karklina
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Fioderyszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kołpaciszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kowale
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kalniecie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Łużyszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Wirszyły
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kurklecie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Elgietyszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Jankuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Indruny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Bowble
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Tarucie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Szarkuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Nowiki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Kołpaki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Czadosy
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Powizonie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Eynikie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Dalecie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Ginacie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Wiłkale
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Wysoki Dwor
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Sznukszty
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Michaliszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Stefanele
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Zabłocie
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Minkuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Dudy
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Radkuny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Suwayniszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Botele
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Miluny
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Sypele
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Popiszki
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Gumbiany
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Puszkany
Kupiscensis Ponemunensis Poniemuń Jakuciszki
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Kwetki alias Poniemun
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Rymsze
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Kołpaki
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Bruzgule
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Putele
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Kałuynie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Gierwiełańce
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Mitłańce
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Jakniuny
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Eyskudzie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Dewenie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Gintowty
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Pukie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Boryszki
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Ruckiszki
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Szeszki
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Medykie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Rawiszki
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Psikanie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Gikanie
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Andruszany
Kupiscensis Kwetki alias Poniemun Filia Poniemunensis Szarkuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Ponedele
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Oposzcza
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Radziuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Lebiedziuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Rumpiszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Skreby
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Pogaie
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Kuzawena
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Martyniszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Uwoynie
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Degienie
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Berżonie
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Szakale
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Wilkiele
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Gierkany
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Lidziuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Doupele
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Połuyki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Siouruki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Stabiszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Krakiany
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Miluncy
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Miłeny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Mikniuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Abele
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Lebedzie
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Stumkuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Łoukoniszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Wirbaliszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Wieżgi
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Elmiszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Jodynce
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Abeiuty
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Straszuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Pilwiszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Woyniuniszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Girbucie
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Szpiegi
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Podziuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Martyniance
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Naniszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Głoudele
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Montwidy
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Girsteyki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Zadeyki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Famulance
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Kupreliszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Oposzcza
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Szleywiszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Megany
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Eynary
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Szeksztyniki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Siemieniszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Fiedoryszki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Kuczgole
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Kupry
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Pogury
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Gazelis
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Raszczuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Misiewicze
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Warnele
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Nowiki
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Szweple
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Raykany
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Stankuny
Kupiscensis Ponedelensis Ponedele Krugiele
Kupiscensis Rakiscensis Rakiszki Rakiszki
Kupiscensis Rakiscensis Rakiszki Poniemunie
Kupiscensis Rakiscensis Rakiszki Tyszki
Kupiscensis Rakiscensis Rakiszki Pinkowszczyzna
Kupiscensis Rakiscensis Rakiszki Felkierzamy
Kupiscensis Hanuszyszki Filia Rakiscensis Rakiszki Hanuszyszki
Kupiscensis Abelensis Abele Abele
Kupiscensis Abelensis Abele Antonosz
Kupiscensis Abelensis Abele Opeykiszki
Kupiscensis Abelensis Abele Ratokliszki
Kupiscensis Abelensis Abele Kompole
Kupiscensis Abelensis Abele Skaystynie
Kupiscensis Abelensis Abele Krewmiany
Kupiscensis Abelensis Abele Kroszty
Kupiscensis Abelensis Abele Sipayliszki
Kupiscensis Abelensis Abele Kroszczany
Kupiscensis Abelensis Abele Degucie
Kupiscensis Abelensis Abele Dekśnie
Kupiscensis Abelensis Abele Buczuny
Kupiscensis Abelensis Abele Łauzadzie
Kupiscensis Abelensis Abele Kirkuny
Kupiscensis Abelensis Abele Narkuny
Kupiscensis Abelensis Abele Rogiele
Kupiscensis Abelensis Abele Małducie
Kupiscensis Krevnensis Krewno Krewny
Kupiscensis Krevnensis Krewno Ostrow
Kupiscensis Krevnensis Krewno Pokrewnie
Kupiscensis Krevnensis Krewno Miełance
Kupiscensis Krevnensis Krewno Kielezery
Kupiscensis Krevnensis Krewno Łuksztynie
Kupiscensis Krevnensis Krewno Barszany
Kupiscensis Krevnensis Krewno Gigieliszki
Kupiscensis Krevnensis Krewno Dogile
Kupiscensis Krevnensis Krewno Pietraszuny
Kupiscensis Krevnensis Krewno Bohdaniszki
Kupiscensis Krevnensis Krewno Rukiele
Kupiscensis Krevnensis Krewno Woytowka
Kupiscensis Krevnensis Krewno Kurklecie
Kupiscensis Krevnensis Krewno Pokrewnie Dwór
Kupiscensis Krevnensis Krewno Buniuszki
Kupiscensis Krevnensis Krewno Azubole
Kupiscensis Krevnensis Krewno Pogiry
Kupiscensis Krevnensis Krewno Bojary
Kupiscensis Krevnensis Krewno Miciuny
Kupiscensis Krevnensis Krewno Buszyszki
Kupiscensis Krevnensis Krewno Degucie
Kupiscensis Krevnensis Krewno Łoszele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Dusiaty
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Kowale
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Biłeysze
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Wazgiele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Koyrany
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Awiże
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Eywenie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Zegie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Podusiacie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Łungiele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Paberże
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Kroszty
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Naryszany
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Guntule
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Waszkiszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Kibirkście
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Kużmy
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Saduny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Stasie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Antuzow
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Gipiany
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Wielikuszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bredeście
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Zyrmeie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Salinie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Derwinie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Grawemburek
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Woymuny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Gindzele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bragi
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Piotrowszczyzna
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Popeykie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Biełunie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Walungie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Wederańce
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Sznukszty
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Dubury
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Orliszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Napre
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Naprele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Owile
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Jawidzie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Gudele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Juszkie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Wenusow
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bieiedzie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Jakuncie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Gaydele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Zwilbucie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Murliszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Zahorki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Budreny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Sawiczuny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Pożeymie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Inducie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Mierkie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Krowiszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Kuykie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Mazwile
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Kalwele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Mialinie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bołcie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty śaładzie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bruże
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Wartysze
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Szyłeykie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Antolepty
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Podusiacie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Gutowcie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Koniuchy
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Szelimiany
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Staszkuniszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Daugiele
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Drusiany
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Gornie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bojaryszki
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Narwidzie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Neudria
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Osokno
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Zabieżuny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Bikuny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Antadrya
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Deweynie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Puteykie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Weyskuny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Antodeweynie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Ryszkany
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Berniuny
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Weyseykie
Kupiscensis Dusiatensis Dusiaty Wenusow
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Juzynty
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Goczany
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Sołubiszki
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Rukle
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Czypiele
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Radysze
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Dowluny
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Krowiszki
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Dwarciszki
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Darżeniki
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Rakiany
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Kondracie
Kupiscensis Juzynty Filia Dusiatensis Dusiaty Mateiuki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Skopiszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Woyniszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jatkuny
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Tataryszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Wirbaliszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jelisze
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Lebiedzie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szymiszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Miszkance
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Stankuny
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Numiszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szpiegule
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Kądrany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Mitowa
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szołwie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Narbutele
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Woyłonie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Epirubie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Gindwiły
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Kierele
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jodupiany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Neywie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Berżany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Kiepury
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jodele
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Czymiszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Pupiany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Weżele
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Bieluny
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Wieluny
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Płundoki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Kurklany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Boiaryszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Woyniszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jurkupie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jakszie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Stankuny
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szlegie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Tatkany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Dawgiszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Goyżyszki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Gieczuny
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szeteczna
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Krepsze
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szeyminele
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Szyłeyki
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Stokiany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Jurany
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Łoycie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Kudzie
Kupiscensis Skopiscensis Skopiszki Girwałaki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Uciana
Kupiscensis Ucianensis Uciana Grybele
Kupiscensis Ucianensis Uciana Sirutany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Juszkiany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Nodegule
Kupiscensis Ucianensis Uciana Taukiele
Kupiscensis Ucianensis Uciana Darżynie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Radeykie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Radziuny
Kupiscensis Ucianensis Uciana Pluszy
Kupiscensis Ucianensis Uciana Naliszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Jatowcie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Weykutany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Draniczany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Garnele
Kupiscensis Ucianensis Uciana Wieykie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Elle
Kupiscensis Ucianensis Uciana Dyczuny
Kupiscensis Ucianensis Uciana Kławinie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Szeyminiszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Mackany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Nameykście
Kupiscensis Ucianensis Uciana Kotlary
Kupiscensis Ucianensis Uciana Poniewirż
Kupiscensis Ucianensis Uciana Podzie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Gimszyszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Lepiniszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Szmaryszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Seyłekie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Kaskiszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Wieszynty
Kupiscensis Ucianensis Uciana Packieniszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Kimiance
Kupiscensis Ucianensis Uciana Naliszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Kwikle
Kupiscensis Ucianensis Uciana Mamicionce
Kupiscensis Ucianensis Uciana Popiszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Antadokcie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Staniance
Kupiscensis Ucianensis Uciana Gayżuny
Kupiscensis Ucianensis Uciana Możeyki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Budreyki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Bylinsk
Kupiscensis Ucianensis Uciana Łałuycie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Wielbiszki
Kupiscensis Ucianensis Uciana Wiełeykie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Pokalnie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Kwaselle
Kupiscensis Ucianensis Uciana Miluny
Kupiscensis Ucianensis Uciana Wiskiany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Szłapie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Degule
Kupiscensis Ucianensis Uciana Wozgiele
Kupiscensis Ucianensis Uciana Ucianka
Kupiscensis Ucianensis Uciana Antalgie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Mirkiany
Kupiscensis Ucianensis Uciana Awiżenie
Kupiscensis Ucianensis Uciana Jasanny
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Wiżuny
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Biguszki
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Oknista
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Sterkance
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Jenańce
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Sawinskie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Puzyny praedia
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Surwiliszki
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Sadkiewicze
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Gieczany
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Gierkance
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Wiłkobrukie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Hlinsk
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Gaygole
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Tałeykie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Kalekie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Antokolnie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Antaigile
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Janczarowki
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Azugirie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Komorowszczyzna
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Leluny
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Soboczuny
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Kiławiszki
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Bobordzie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Syndry
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Debeykie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Szyleykie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Kurtynce
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Szudynie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Dusinie
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Kowale
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Wizunki
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Aułele
Kupiscensis Wizunensis Wiżuny Narbucie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Uszpole
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Szcyminiszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Degiesie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Ilczuki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Likuncie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Pilkiańce
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Szyksznie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Swientorzecz
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Rymowidziszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Musteykie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Ubogie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Trumpole
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Gayleszuny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Bojary
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Koniuchy
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Zeybiszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Traydziuny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Kupre
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Mazany
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Grumbiny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Paszkanie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Lele
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Szarkie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Rymiszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Antokolnie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Narwoysze
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Romeykie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Naswaycie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Martynczuny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Wigiale
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Kiszuny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Wanagiszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Miszkinie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Terwidzie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Butyszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Kirwele
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Wiłucie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Mikiany
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Kuszle
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Kayminy
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Szaduykie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Nietyszki
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Mikniuny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Punkśnie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Łapienie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Narbucie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Miłeykie
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Miczuny
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Samoniew
Kupiscensis Uszpole olim Filia Ucianensis Uszpole Pilkiance
Kupiscensis Komayscensis Komaje Komaje
Kupiscensis Komayscensis Komaje Szetekszna
Kupiscensis Komayscensis Komaje Miesteliszki
Kupiscensis Komayscensis Komaje Kudzie
Kupiscensis Komayscensis Komaje Święta Szetekszna
Kupiscensis Komayscensis Komaje Klisze
Kupiscensis Komayscensis Komaje Galinis
Kupiscensis Komayscensis Komaje Gireyszy
Kupiscensis Komayscensis Komaje Matiaszy
Kupiscensis Komayscensis Komaje Skiry
Kupiscensis Komayscensis Komaje Kroszty
Kupiscensis Komayscensis Komaje Olseta
Kupiscensis Komayscensis Komaje Beycie
Kupiscensis Komayscensis Komaje Puruszki
Kupiscensis Komayscensis Komaje Raysze
Kupiscensis Komayscensis Komaje Miczuny
Kupiscensis Komayscensis Komaje Kule
Kupiscensis Komayscensis Komaje Gaczany
Kupiscensis Komayscensis Komaje Jużynty
Kupiscensis Komayscensis Komaje Dautuny
Kupiscensis Komayscensis Komaje Możeykiszki
Kupiscensis Komayscensis Komaje Praczki
Kupiscensis Komayscensis Komaje Wigieli
Kupiscensis Komayscensis Komaje Nieczany
Kupiscensis Komayscensis Komaje Woyneyki
Kupiscensis Komayscensis Komaje Mikniuny
Kupiscensis Komayscensis Komaje Kalwie
Kupiscensis Komayscensis Komaje Auzubale
Kupiscensis Komayscensis Komaje Werkśniany
Kupiscensis Komayscensis Komaje Toroldzie
Kupiscensis Komayscensis Komaje Nauiaulicia
Kupiscensis Komayscensis Komaje Guczuny
Kupiscensis Komayscensis Komaje Jurkupie
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Brasław
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Krasna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Puzyry
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Suzonowicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Goylewicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Kasperowszczyzna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Zybki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Bielany
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Giriatowszczyzna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Zaielenka
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Pancieleyki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Szakury
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Jeysy
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Samowolce
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Gaylesze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Przemierce
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Łapienicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Zasnudzie
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Plusa
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Swiła
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Sokołowszczyzna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Zarzecze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Bosinicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Obabie
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Kamionka
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Muraza
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Plebance
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Racina
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Mackiewicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Szawury
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Agonisz
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Mizerowszczyzna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Kniażyna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Kizykowszczyzna
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Zwirble
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Dziechciary
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Miłasze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Dowiała
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Purwiniszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Asramowce
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Ostaniewicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Rudawa
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Niszcze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Miłasze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Junkuny
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Użarciszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Kuksiszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Podruksze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Murmiszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Oszaniszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Staurowo
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Bohiń
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Sipowocze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Chosty
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Daubory
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Arcimowicze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Szarkiszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Pelikany
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Mielunce
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Woyniuny
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Obolikszty
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Szałnokundzie
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Dworzyszcze
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Szauliszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Macieliszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Juciszki
Braslaviensis Braslaviensis Brasław Podruksze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Opsa
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Uhor
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Puży
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Skuriaty
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Bołądzie
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Łukowszczyzna
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Ołbieniow
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Łuka
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Dundziowszczyzna
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Eysaie
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Dubrowka
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Bohinia
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Kucelowszczyzna
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Drusiewicze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Bieluny
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Łanince
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Zaborniki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Narucie
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Dalekie
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Maciesze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Aywidowicze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Rymasze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Jurewicze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Miedziuki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Jakowicze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Ogrodniki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Kiemiany
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Kupczele
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Ratkuny
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Jurginiszki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Wielikiany
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Komorowszczyzna
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Plikiszki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Zwiryna
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Masiule
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Dukiele
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Szołtenie
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Borowiki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Olochny
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Kumpinie
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Aydymany
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Pużewicze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Pietkunowszczyzna
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Bortkuny
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Rozowo
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Doble
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Domasze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Ausiuciewicze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Poszcze
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Chrusta
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Zwirble
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Usiany
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Mackiany
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Kruki
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Buża
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Miekiany
Braslaviensis Opsa Filia Braslaviensis Brasław Iłany
Braslaviensis Vidzensis Widze Widze
Braslaviensis Vidzensis Widze Macelewicze
Braslaviensis Vidzensis Widze Stołpowszczyzna
Braslaviensis Vidzensis Widze Jursze
Braslaviensis Vidzensis Widze Buczany
Braslaviensis Vidzensis Widze Podruksze
Braslaviensis Vidzensis Widze Podzisna
Braslaviensis Vidzensis Widze Janow
Braslaviensis Vidzensis Widze Mekszty
Braslaviensis Vidzensis Widze Hryszkowszczyzna
Braslaviensis Vidzensis Widze Nowydwor
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Hoduciszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Lechowocze
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Zaścianki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Mieszkinie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Milkuszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Antoczyny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Wiłeyki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Gałaciszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Maciszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Untany
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Miedziny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Łuzdzinie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Łosie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Łozdziniele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Jakiele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Gudele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Pociszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Swiłany
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Narele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Droztele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Wasiuny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Giluty
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Swiła
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Kiryszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Malkowszczyzna
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Buckany
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Siekieliszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Swirki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Milkuży
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Girdiany
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Kochany
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Dowoysie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Siwickie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Stuki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Romaniuny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Trokiele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Grodzie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Dąbrowiszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Gayłusze
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Hatowki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Buczele
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Heybowicze
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Grażule
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Dziauguny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Kuklany
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Siwce
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Piotrowicze
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Dziegieliszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Grodzie
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Sakuny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Bogdziuny
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Stoięciszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Minkliszki
Braslaviensis Hoduciscensis Hoduciszki Greycie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Swinta praedia & villas
Braslaviensis Svincianensis Święciany Konciażyn
Braslaviensis Svincianensis Święciany Mile
Braslaviensis Svincianensis Święciany Cyrkliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kasperyszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Sory
Braslaviensis Svincianensis Święciany Antesory
Braslaviensis Svincianensis Święciany Swincianki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Swinciany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Raczkowszczyzna
Braslaviensis Svincianensis Święciany Miedziuyszany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kochanowka
Braslaviensis Svincianensis Święciany Komarow
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kraszona
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jodziszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Strunoycie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Symoniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Widziankiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jodziszkańce
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jukiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Bohdaniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Czyżyszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Zabłociszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Rudziany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Masliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Merkmiany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Czyrymiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Woyckuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Bryndziszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Błakiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Popiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Ruszeliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szutancy
Braslaviensis Svincianensis Święciany Podgrzyby
Braslaviensis Svincianensis Święciany Stugle
Braslaviensis Svincianensis Święciany Girdziuliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Podkasperyszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szyłeykowszczyzna
Braslaviensis Svincianensis Święciany Zamadzuncy
Braslaviensis Svincianensis Święciany Płouszkiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Trabucie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Zołoby
Braslaviensis Svincianensis Święciany Zadworniki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Czynożyki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Maslikiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Misuyny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Boiary
Braslaviensis Svincianensis Święciany Sałeły
Braslaviensis Svincianensis Święciany Hayduki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Raksztele
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jurszany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Młynary
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szutany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Wielka wieś
Braslaviensis Svincianensis Święciany Sawule
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szyłeykiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Naliwayki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Busiły
Braslaviensis Svincianensis Święciany Czułancy
Braslaviensis Svincianensis Święciany Grazule
Braslaviensis Svincianensis Święciany Weykucie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Munczele
Braslaviensis Svincianensis Święciany Sałeła
Braslaviensis Svincianensis Święciany Wiele
Braslaviensis Svincianensis Święciany Purwiany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Rawiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Meszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Meszymas
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szlichta
Braslaviensis Svincianensis Święciany Daukszys
Braslaviensis Svincianensis Święciany Urbanas
Braslaviensis Svincianensis Święciany Maciuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Janiancy
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kirkucie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Staszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szakiany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Mamczyce
Braslaviensis Svincianensis Święciany Niewersis
Braslaviensis Svincianensis Święciany Tebaryszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jasiuyny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szeteykowszczyzna
Braslaviensis Svincianensis Święciany Marciuszkany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Abeliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kraszona
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szyłynie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Traczuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jodeliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Łabince
Braslaviensis Svincianensis Święciany Secile
Braslaviensis Svincianensis Święciany Girdziuliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jaciuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Czepuykany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Pogireyki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Rymkiany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Markuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kaptaruny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kobylniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Janczuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kluki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Undryszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Andreyki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Bilściuki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kałweli
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jachimy
Braslaviensis Svincianensis Święciany Poykszcie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szylinie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Dzibaliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kaściuki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kuśliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Doymiły
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szuty
Braslaviensis Svincianensis Święciany Sory
Braslaviensis Svincianensis Święciany Łauki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Niemenczyniany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Woyckuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Skinderyszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Gudeliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Bojary
Braslaviensis Svincianensis Święciany Łaużeniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Dworciszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Pokarminie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Milagiany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Gryby
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kirdeyki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Rymkuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Ausztowarniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Lunina
Braslaviensis Svincianensis Święciany Sudata
Braslaviensis Svincianensis Święciany Papinigi
Braslaviensis Svincianensis Święciany Meżany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Datyniany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Chwiedoryszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Słobodziszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Burby
Braslaviensis Svincianensis Święciany Drukstany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Dzioukszty
Braslaviensis Svincianensis Święciany Paszkany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Rawiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Pietruszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Wenaciszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kunigiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szyłynie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Bubele
Braslaviensis Svincianensis Święciany Madziuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Woyszkuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Milkuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Warkale
Braslaviensis Svincianensis Święciany Pleukszie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szwintele
Braslaviensis Svincianensis Święciany Zwirble
Braslaviensis Svincianensis Święciany Gramackie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Pimpele
Braslaviensis Svincianensis Święciany Białuny
Braslaviensis Svincianensis Święciany Widziankiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kucie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Doukszy
Braslaviensis Svincianensis Święciany Munkuszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Bohdzienicze
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kulniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Wieliczki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Stugle
Braslaviensis Svincianensis Święciany Dworzyszcze
Braslaviensis Svincianensis Święciany Czyżyszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Błaziszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Biworniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kikiszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Szyrokie
Braslaviensis Svincianensis Święciany Owczyna
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jurszany
Braslaviensis Svincianensis Święciany Gineliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Jurgieliszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Biwoyniszki
Braslaviensis Svincianensis Święciany Kaczaniszki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Daugieliszki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Iwonance
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Maximance
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Kalwesele
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Łaurynczuki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Haducie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Poryngie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Ozany
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Giedziuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Grzybiany
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Garszwinie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Kiniuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Szułeny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Trybucie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Kaczergiszki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Praciuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Lekie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Ożany
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Towiany
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Dudy
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Unatkmienie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Bojary
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Łabunce
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Kiniuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Widziszki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Piotrowo
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Rudakie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Girniuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Biciuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Poryngie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Czeykinie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Gilinie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Szauły
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Kieysy
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Czyżyszki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Rymszany
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Mazany
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Medeysze
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Gierwiały
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Panawy
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Pachołki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Wełuny
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Grymunty
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Wigunty
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Podziśnie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Nowiki
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Jonance
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Ostrow
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Daylidzie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Zuykie
Braslaviensis Daugieliscensis Daugieliszki Daniuny
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Łyngmiany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Syderiszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Tykmiany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Rukszany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Szyszkinie
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Meyrany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Rypaycie
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Kirdeykie
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Mineyszany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Ginutany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Untydryngis
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Woyszniuny
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Kowale
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Pełenie
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Ołtuksznie
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Antagowie
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Krywesioło
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Rynteliszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Wasiliszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Pałusze
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Garbszyszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Rukiszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Cyany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Witkowiszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Kimbaryszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Ginutany
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Pobołosze
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Smieldziliszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Kindury
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Łowczyszki
Braslaviensis Łyngmianensis Łyngmiany Ozwinty
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Kołtyniany
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Szakaliszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Kukle
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Berniuny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Oszkince
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Linkiszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Kurynie
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Stagulany
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Macuciszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Narusze
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Dorotuny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Macieiuny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Atkaczuny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Pagawiszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Pierwoniszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Rewkucie
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Reszkuteny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Wanagele
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Maszkiany
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Garbuny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Zydele
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Lileyki górne y dolne
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Werszaki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Swinteła
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Poszumienie
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Wieykuny
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Jusie
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Boywidy
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Strygieliszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Białoniszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Szuszki
Braslaviensis Kołtynianensis Kołtyniany Leleyki
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Kukuciszki
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Koczuny
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Boreysze
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Grucie
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Osmoty
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Miłeykiszki
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Papełeki
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Bielakiemie
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Podzie
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Buytuny
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Pagiłbas
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Ażustrupis
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Pawiżyntys
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Andreykiany
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Widziuny
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Galinis
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Szakie
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Mintowtyszki
Braslaviensis Kukuciscensis Kukuciszki Antodole
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Łabonary
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Ażubale
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Gadakiemie
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Strakinie
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Pietkuniszki
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Rubeykiszki
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Płauciszki
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Styrpeykie
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Wiże
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Downary
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Antołomieście
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Janokalnie
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Trynkuny
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Poniewież
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Gimżyszki
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Worniszki
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Drabiszki
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Łamestgalis
Braslaviensis Łabonary Filia Kukuciscensis Kukuciszki Kustoszyszki
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Taurogi
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Dawnary
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Strypeyki
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Strakinie
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Alżurany
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Kiemiesz
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Pruszakiewicze
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Papircie
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Ryliszki
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Worle
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Szaduykie
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Klikie
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Widziuny
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Rukszany
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Kubile
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Juchniany
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Antylgie
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Gotele
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Nieczany
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Antobolce
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Juszka
Braslaviensis Tauroginensis Taurogi Szeymoty
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Sołok
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Kiemiany
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Draby
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Trynkuszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Zabłociszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Poberże
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Pikczuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Sażynie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Szlepzcie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Baybie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Daneykie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Blakie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Galminie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Skiełdy
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Rakiecie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Degucie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Bikiany
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Berzuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Gitenie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Puśle
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Gałele
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Łodzie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Jakiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Teterwinie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Sadziuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Ausztokalnie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Połodzie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Płoweie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Treygie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Dukszty
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Wielka wieś
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Sakiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Uzukarklinie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Pozemiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Degutele
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Berżeniki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Kieyzy
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Wederynie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Gierkany
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Magunki małe
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Kuzmiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Bikiany
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Kaniuki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Dryszkuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Wilkiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Atkaczuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Hubiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Czepeiuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Reynie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Wardzikie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Liguny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Grykopele
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Kozaczyzna
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Gudziszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Soboliszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Wezany
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Bojary
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Akremie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Zeymy
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Jurgiany
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Sugardy
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Tarłakiszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Podudzie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Rypinskie
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Meyłuny
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Sklimuntyszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Symaniszki
Braslaviensis Sołocensis Sołoki Naruny
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Jeziorosy
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Rusteykie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Szawle
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Dyrsie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Nadunie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Samawy
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Smołwy
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Debeyki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Karaczuny
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Podruksze
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Studziany
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Budymie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Subatenie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Ostrowszczyzna
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Wielka wieś
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Kompole
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Aiacie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Uliczeła
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Komoryszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Suwiany
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Suwiek
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Milgiecie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Klewaniszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Goie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Jodagaluszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Połozdynie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Rudańce
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Krohrody
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Hołubiszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Łauczuniszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Kimborczyszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Naynie
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Kundtaciszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Linkiany
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Ciżeliszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Borkiszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Jakiszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Gudy
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Kumpole
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Kamaryszki
Braslaviensis Jeziorosensis Jeziorosy Ilgie
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Dryświaty
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Kudzie n Dryświacicą
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Staniance
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Czepukany
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Jenełańce
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Maguny
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Laudzie
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Iliszki
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Wiszniow
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Kiemerczy
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Szaszki
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Paszewicze
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Miałka
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Misztołcie
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Tylża Karczma
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Skirna
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Wiazy
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Misiunce
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Gebuśki
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Skorobohaci
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Krywasele
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Mikołaiuncy
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Anisimowicze
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Antosicie
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Wiazy
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Niezany
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Zwirynie
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Girczany
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Iłgaycie
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Niekrasze
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Mesoiedy
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Tołoczki
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Rymaszany
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Trabsze
Braslaviensis Drysviatensis Dryświaty Hołowacze
Braslaviensis Druiensis Druja Druja
Braslaviensis Druiensis Druja Kisielewce
Braslaviensis Druiensis Druja Krzywosielce
Braslaviensis Druiensis Druja Tołoiowce
Braslaviensis Druiensis Druja Cyrmanowo
Braslaviensis Druiensis Druja Wołkowo
Braslaviensis Druiensis Druja Wołkowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Filipowo
Braslaviensis Druiensis Druja Zyzowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Pielsze
Braslaviensis Druiensis Druja Augule
Braslaviensis Druiensis Druja Kuźmiany
Braslaviensis Druiensis Druja Czapliszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Kikiszki
Braslaviensis Druiensis Druja Surmaczow
Braslaviensis Druiensis Druja Czerepowo
Braslaviensis Druiensis Druja Dukieliszki
Braslaviensis Druiensis Druja Pustynia
Braslaviensis Druiensis Druja Skadzinow
Braslaviensis Druiensis Druja Krupowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Giłucie
Braslaviensis Druiensis Druja Stara Litwa seu Trzeciaki
Braslaviensis Druiensis Druja Prochownik
Braslaviensis Druiensis Druja Iłgie
Braslaviensis Druiensis Druja Kołpaciszki
Braslaviensis Druiensis Druja Ałduniow
Braslaviensis Druiensis Druja Podlaszkow
Braslaviensis Druiensis Druja Pimpiszow
Braslaviensis Druiensis Druja Krumany
Braslaviensis Druiensis Druja Armia
Braslaviensis Druiensis Druja Kowrele
Braslaviensis Druiensis Druja Karcienki
Braslaviensis Druiensis Druja Newlany
Braslaviensis Druiensis Druja Hramyki
Braslaviensis Druiensis Druja Kuchty
Braslaviensis Druiensis Druja Sucharuki
Braslaviensis Druiensis Druja Rymki
Braslaviensis Druiensis Druja Nikszany
Braslaviensis Druiensis Druja Pizanow
Braslaviensis Druiensis Druja Sapieżyn
Braslaviensis Druiensis Druja Rosice
Braslaviensis Druiensis Druja Kałuzow
Braslaviensis Druiensis Druja Lipowki
Braslaviensis Druiensis Druja Piotrowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Oświey
Braslaviensis Druiensis Druja Zamosze
Braslaviensis Druiensis Druja Kałuty
Braslaviensis Druiensis Druja Raxnie
Braslaviensis Druiensis Druja Sarya
Braslaviensis Druiensis Druja Dzierki
Braslaviensis Druiensis Druja Uście
Braslaviensis Druiensis Druja Uściowkonczany
Braslaviensis Druiensis Druja Szatrowo
Braslaviensis Druiensis Druja Nowiki
Braslaviensis Druiensis Druja Ciekowcy
Braslaviensis Druiensis Druja Skamorochy
Braslaviensis Druiensis Druja Czyryłowce
Braslaviensis Druiensis Druja Nowosioło
Braslaviensis Druiensis Druja Polenowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Koskowce
Braslaviensis Druiensis Druja Harbaczow
Braslaviensis Druiensis Druja Barczanie
Braslaviensis Druiensis Druja Łupandy
Braslaviensis Druiensis Druja Strymki
Braslaviensis Druiensis Druja Stayki
Braslaviensis Druiensis Druja Germałowo
Braslaviensis Druiensis Druja Bobaryki
Braslaviensis Druiensis Druja Prudniki
Braslaviensis Druiensis Druja Wiata
Braslaviensis Druiensis Druja Czemiery
Braslaviensis Druiensis Druja Czuryłowo
Braslaviensis Druiensis Druja Czuryłowicze
Braslaviensis Druiensis Druja Pucinow
Braslaviensis Druiensis Druja Skakuny
Braslaviensis Druiensis Druja Lilki
Braslaviensis Druiensis Druja Hrudzinowo
Braslaviensis Druiensis Druja Wurzle
Braslaviensis Druiensis Druja Bredziowo
Braslaviensis Druiensis Druja Putry
Braslaviensis Druiensis Druja Zmiony
Braslaviensis Druiensis Druja Drysa
Braslaviensis Druiensis Druja Dzisna
Braslaviensis Druiensis Druja Łaurynowo
Braslaviensis Druiensis Druja Obręb Łysogórski
Braslaviensis Druiensis Druja Obręb Łotyszow
Braslaviensis Druiensis Druja Socznowo
Braslaviensis Druiensis Druja Orce
Braslaviensis Druiensis Druja Girwiaty
Braslaviensis Druiensis Druja Błaszki
Braslaviensis Druiensis Druja Pieczonki
Braslaviensis Druiensis Druja Marcinowce
Braslaviensis Druiensis Druja Zuczki
Braslaviensis Druiensis Druja Bukowce
Braslaviensis Druiensis Druja Szczołno
Braslaviensis Druiensis Druja Kryczewo
Braslaviensis Druiensis Druja Dzidzinko
Braslaviensis Druiensis Druja Lebiedziowo
Braslaviensis Druiensis Druja Zapołosie
Braslaviensis Druiensis Druja Bubnielow
Braslaviensis Druiensis Druja Mineyty
Braslaviensis Druiensis Druja Alwinowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Radkuny
Braslaviensis Druiensis Druja Sawiłowszczyzna
Braslaviensis Druiensis Druja Werdy
Braslaviensis Druiensis Druja Druyka
Braslaviensis Druiensis Druja Jajo
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Ikaźń
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zaprudzie
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Buczewicze
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Widziany
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Łopiany
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Sudniki
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zamosze
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Nowa wieś
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Niewierowce
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zaborze
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Okolsk
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Mielowce
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Rudawy
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Ruxie
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Podhayce
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Maciesze
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zawiersk
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Kowale
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Czerniowce
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Petkuny
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Baranowszczyzna
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Rodziewszczyzna
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Jaucerowszczyzna
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Niwniki
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Gaydziele
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Kapśnie
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Korzenniki
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Ratkuny
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Swiderszczyzna
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Dziedzinko
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Dziedzino
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Podziawy
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zatyszki
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Smułki
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Ukle
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zianowo
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Zaynowo
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Szewlany
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Jody
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Rysiewicze
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Lewankowicze
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Petkuny
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Wisiaty
Braslaviensis Ikaznensis Ikaźń Isakowce
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Pohost
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Czackowszczyzna
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Wuszowce
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Kupczelowo
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Holeniszewo
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Surowce
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Szarkow
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Dzikcieiewki
Braslaviensis Pohost filia Ikaznensis Ikaźń Dwór Kaczanowski
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Twerecz
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Koncypole
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Wieś wielka
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Poświle
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kiakszty
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kaczanowszczyzna
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Swirki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kurciszki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Wilaki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Ginamaia
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Saple
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Piwowary
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Łazinki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Karaliczow
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kukucie
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Pastuchow
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Wasiewicze
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Ostrowiec
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Pieczurki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kluki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kiełpucie
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Paszuny
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Szakieliszki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Orzwieta
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Doktory
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Babiany
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Pietraszuny
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Giełuty
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Raściuny
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Gontowniki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Parszeliszki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Dzieczkowszczyzna
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Szulgi
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Mieciany
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Weyksze
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Ryzyszki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Polesia
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Juszkancy
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Mieszncy
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Paceliszki
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Wiegielany
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Krekiany
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Jodagale
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Mielagiany
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Tumełancy
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Bernaty
Braslaviensis Tvereczensis Twerecz Kalminy
Braslaviensis Miorensis Miory Miory
Braslaviensis Miorensis Miory Sieliszcze
Braslaviensis Miorensis Miory Podhaycze
Braslaviensis Miorensis Miory Osinowka
Braslaviensis Miorensis Miory Szandukowo
Braslaviensis Miorensis Miory Marcinowce
Braslaviensis Miorensis Miory Bukowce
Braslaviensis Miorensis Miory Zahore
Braslaviensis Miorensis Miory Zubrowo
Braslaviensis Miorensis Miory Roże
Braslaviensis Miorensis Miory Popkow
Braslaviensis Miorensis Miory Gierwiaty
Braslaviensis Miorensis Miory Błaszki
Braslaviensis Miorensis Miory Psiczkowszczyzna
Braslaviensis Miorensis Miory Masiowce
Braslaviensis Miorensis Miory Maciuki
Braslaviensis Miorensis Miory Podielce
Braslaviensis Miorensis Miory Perszele
Braslaviensis Miorensis Miory Pleyki
Braslaviensis Miorensis Miory Pietraciki
Braslaviensis Miorensis Miory Moskalanki
Braslaviensis Miorensis Miory Rusaczki
Braslaviensis Miorensis Miory Szczołno
Braslaviensis Miorensis Miory Krzyczewicze
Braslaviensis Miorensis Miory Dziedzinek
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Nowogródek
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Pucewicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Droszyłowo
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Ihnatow
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Niehrymow
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Mukinicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Izwa
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Rusiłowka
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Nowosiołki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Wołkonosza
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Zaścianek
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kamionka
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Wiłłabayki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Łowczyce
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Peresieka
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Brycianka mała y wielka
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Sonczyce
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Basiny
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Klukowicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kurowicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Niesutycze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Sieliszcze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Małe siołko
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Okołowicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kraucewicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Sulatycze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Mocza
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Horodeczno
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Horodziłowka
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Mogilnica
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Studzionki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kamionka
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Radziuki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Koszelow
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kuściny
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Sieciewin
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Gniewoszowszczyzna
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Płockow
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Zubkowo
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Rotłowo
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Mondzin
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Czemrowo
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Rudniki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Mołodow
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Łahotki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kraiewicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Maczoszyce
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Sienieżycze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Moszwicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Wołca
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Monastyr
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Maluszyce
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Serwecz
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Połuże
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Kadczyce
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Przecieniewicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Rudkiewicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Smolczyce
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Tupały
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Leonowszczyzna
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Ruta
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Horowicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Ogrodniki
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Wołkowicze
Novogrodensis Novogrodensis Nowogródek Rudka
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Wsielub
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Girdowka
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Szkiliszcze
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Mościszcze
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Basiny
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Klukowicze
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Bordziacz
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Półbrzeg
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Wieraśkow
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Sonica
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Rochowiec
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Koletycze
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Bierniczow
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Bienin
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Ossoki
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Berdowka
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Mołoczki
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Giniusze
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Leszcanka
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Mieźniki
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Kramuszowka
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Wasilowicze
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Huta
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Naliboki
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Krywonohowo
Novogrodensis Vsielubensis Wsielub Wielemowo
Novogrodensis Mirensis Mir Mir
Novogrodensis Mirensis Mir Wielka wieś
Novogrodensis Mirensis Mir Oziersko
Novogrodensis Mirensis Mir Osipowszczyzna
Novogrodensis Mirensis Mir Chorki
Novogrodensis Mirensis Mir Korycin
Novogrodensis Mirensis Mir Worotyszcze
Novogrodensis Mirensis Mir Podlesie
Novogrodensis Mirensis Mir Horodziey
Novogrodensis Mirensis Mir Nowa wieś
Novogrodensis Mirensis Mir Horodziey stary
Novogrodensis Mirensis Mir Ostrowki wielkie y małe
Novogrodensis Mirensis Mir Niedźwiatka
Novogrodensis Mirensis Mir Juczewicze
Novogrodensis Mirensis Mir Bereścianka
Novogrodensis Mirensis Mir Sielec
Novogrodensis Mirensis Mir Zbycin
Novogrodensis Mirensis Mir Zuchowice wielkie
Novogrodensis Mirensis Mir Dołmatowszczyzna
Novogrodensis Mirensis Mir Kryszyłowszczyzna
Novogrodensis Mirensis Mir Ostaszyn
Novogrodensis Mirensis Mir Kaszubki
Novogrodensis Mirensis Mir Cetra
Novogrodensis Mirensis Mir Skiepiciow
Novogrodensis Mirensis Mir Berezowiec
Novogrodensis Mirensis Mir Krynki
Novogrodensis Mirensis Mir Słoboda
Novogrodensis Mirensis Mir Podzieniewicze
Novogrodensis Mirensis Mir Wielatow
Novogrodensis Mirensis Mir Nieruszow
Novogrodensis Mirensis Mir Rzepiow
Novogrodensis Mirensis Mir Turzec
Novogrodensis Mirensis Mir Cecełowka
Novogrodensis Mirensis Mir Ubrynki
Novogrodensis Mirensis Mir Uciecha
Novogrodensis Mirensis Mir Miranka
Novogrodensis Mirensis Mir Zalesie
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Nieświż
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Andrusze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Sieyłowicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Buzuny
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Mosiewicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Rudniki
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Krutybrzeg
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Kaczanowicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Sławkow
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Lipnica
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Kuczynszczyzna
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Juszewicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Hresnowszczyzna
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Sudniki
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Lukowszczyzna
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Howiezienka
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Pohoreło
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Masiewicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Sieyłowicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Hały
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Rakowicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Myśliwo
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Zaturya
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Dubieyki wielkie y małe
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Kabruny
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Plaszewicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Jazwiny
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Radkow
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Zausze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Strycharowszczyzna
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Liba
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Howiezna
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Krzemiec
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Zarzecze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Krzywa
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Ochremowicze
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Więzowiec
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Howiczna
Novogrodensis Nesvisiensis Nieśwież Użanka
Novogrodensis Klecensis Kleck Kleck
Novogrodensis Klecensis Kleck Przeorowszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Łukawiec
Novogrodensis Klecensis Kleck Szczepowszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Wiazowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Hrybowszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Zadworze
Novogrodensis Klecensis Kleck Jakszyce
Novogrodensis Klecensis Kleck Orda
Novogrodensis Klecensis Kleck Chodotowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Siewkowo
Novogrodensis Klecensis Kleck Narucewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Tareyki
Novogrodensis Klecensis Kleck Kozły
Novogrodensis Klecensis Kleck Kamionka
Novogrodensis Klecensis Kleck Lachi
Novogrodensis Klecensis Kleck Onuszkiewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Olchowka
Novogrodensis Klecensis Kleck Malew
Novogrodensis Klecensis Kleck Korcewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Jaskiewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Korcewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Swicicz
Novogrodensis Klecensis Kleck Kurlandia
Novogrodensis Klecensis Kleck Kosmowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Puklewszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Osmołow
Novogrodensis Klecensis Kleck Szuchlicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Cepra
Novogrodensis Klecensis Kleck Korzeniewszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Ciecierowiec
Novogrodensis Klecensis Kleck Radziwiłmont
Novogrodensis Klecensis Kleck Ostrowczyce
Novogrodensis Klecensis Kleck Zaielna
Novogrodensis Klecensis Kleck Krasnystaw
Novogrodensis Klecensis Kleck Mostwiłowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Hrycewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Blaczyn
Novogrodensis Klecensis Kleck Kirkowszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Brykowszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Ogrodniki
Novogrodensis Klecensis Kleck Lachi
Novogrodensis Klecensis Kleck Pawołkiewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Zubki
Novogrodensis Klecensis Kleck Pieczenin
Novogrodensis Klecensis Kleck Sokolatycze
Novogrodensis Klecensis Kleck Przechody
Novogrodensis Klecensis Kleck Plaskowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Nacza
Novogrodensis Klecensis Kleck Kruhowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Harawicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Ostrow
Novogrodensis Klecensis Kleck Hołynka
Novogrodensis Klecensis Kleck Bobki
Novogrodensis Klecensis Kleck Korack mnieyszy
Novogrodensis Klecensis Kleck Krzysztołowice
Novogrodensis Klecensis Kleck Matoniłki
Novogrodensis Klecensis Kleck Czasza
Novogrodensis Klecensis Kleck Janowicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Hancewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Tucza
Novogrodensis Klecensis Kleck Dunayczyce
Novogrodensis Klecensis Kleck Kiernożyce
Novogrodensis Klecensis Kleck Kłapatycze
Novogrodensis Klecensis Kleck Hulicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Nowodworki
Novogrodensis Klecensis Kleck Minkiewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Husaki
Novogrodensis Klecensis Kleck Kiłbaziki
Novogrodensis Klecensis Kleck Mickiewicze
Novogrodensis Klecensis Kleck Bychowszczyzna
Novogrodensis Klecensis Kleck Lubieszow
Novogrodensis Klecensis Kleck Bobryk
Novogrodensis Klecensis Kleck Łachwa
Novogrodensis Klecensis Kleck Kożangrodek
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Niedźwiedzicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Łoweyki
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Łopatycze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Hayniniec
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Haynin
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Minicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Kulenie
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Kurszynowicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Cierpicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Smoleniki
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Biereśniewicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Cyhań
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Mielechi
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Małysze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Saleiowicna
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Mazurki
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Rusinowicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Zarskie
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Pawlukowszczyzna
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Tełminowicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Horodyszcze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Lubaszew
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Horewicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Hancewicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Chotynicze
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Bobryk
Novogrodensis Niedzviedzicensis Niedźwiedzica Kożangrodek
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Lachowicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Stare Lachowicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Zerebkowicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Zubielewicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Ozewicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Hołdowicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Potapowicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Koniuchy
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Misłowosz
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Kamionka
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Litwa
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Łotwa wielka
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Łotwa mała
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Podlesie
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Kowale
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Wiedźma
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Hruszowka
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Skora
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Paszkowce
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Reczkany
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Gosławszczyzna
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Nacza
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Perechreście
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Szczasnowicze
Novogrodensis Lachovicensis Lachowicze Burakowce
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Swojatycze
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Słobodka
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Zankiewicze
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Jatwież
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Szabańszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Podlesie
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Pohorelce
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Duryćkowszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Sielawicze
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Ciszkowce
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Sągayłowszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Hryce
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Maćkowszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Kamionka
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Lachi
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Sankowszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Zukowszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Ostreyki
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Wołosacze
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Wiedźma
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Pirsztuki
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Więckowszczyzna
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Zaprudzie
Novogrodensis Svoiatyczensis Swojatycze Maculowszczyzna
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Iskołdź
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Pietkiewicze
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Makasze
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Janczyce
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Studzian
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Zuchowicze
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Wosicy
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Dołmatowicze
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Ostaszyn
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Usaki
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Połonka
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Dudzicze
Novogrodensis Iskołdensis Iszkołdź Łysica
Novogrodensis Snovensis Snów Snów
Novogrodensis Snovensis Snów Hruckow
Novogrodensis Snovensis Snów Mikuciewicze
Novogrodensis Snovensis Snów Choiew
Novogrodensis Snovensis Snów Klepackowszczyzna
Novogrodensis Snovensis Snów Poniutycze
Novogrodensis Snovensis Snów Ogrodniki
Novogrodensis Snovensis Snów Puciatowszczyzna
Novogrodensis Snovensis Snów Amielaniec
Novogrodensis Snovensis Snów Lipa
Novogrodensis Snovensis Snów Kamionka
Novogrodensis Snovensis Snów Dołginty
Novogrodensis Snovensis Snów Nanuszewicze
Novogrodensis Snovensis Snów Małoiedy
Novogrodensis Snovensis Snów Onuszkiewicze
Novogrodensis Svierzensis Świerżeń Świerżeń
Novogrodensis Svierzensis Świerżeń Załuży
Novogrodensis Svierzensis Świerżeń Birbasze
Novogrodensis Svierzensis Świerżeń Oceda
Novogrodensis Svierzensis Świerżeń Zacierzew
Novogrodensis Svierzensis Świerżeń Raiowszczyzna
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Rusatowicze
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Swiranow
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Prusinow
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Hodunowszczyzna
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Puchowszczyzna
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Miziniowka
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Rakoszczyzce
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Mohylno
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Święty dwor
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Hołownie
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Zubrowicze
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Pohoreło
Novogrodensis Mikołajewszczyzna Mikołajewszczyzna Sudniki
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Niehniewicze
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Oralicze
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Miłaszew
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Boracin
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Kolczyce
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Zopole
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Eustochow
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Szczorsy
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Łauryszew
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Hnieżyce
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Łydczyce
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Bołotce
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Połonna
Novogrodensis Niehnievicensis Niehniewicze Ostaszyn
Słonimensis Słonimensis Słonim Słonim
Słonimensis Słonimensis Słonim Isowicze
Słonimensis Słonimensis Słonim Derewna
Słonimensis Słonimensis Słonim Hominowicze
Słonimensis Słonimensis Słonim Dziewiątkowicze
Słonimensis Słonimensis Słonim Chmielnica
Słonimensis Słonimensis Słonim Dobromyśl
Słonimensis Słonimensis Słonim Okuniew
Słonimensis Słonimensis Słonim Sienkowicze
Słonimensis Słonimensis Słonim Porzecze
Słonimensis Darevensis Darewo Darewo
Słonimensis Darevensis Darewo Odachowszczyzna
Słonimensis Darevensis Darewo Wiedźma
Słonimensis Darevensis Darewo Darow
Słonimensis Darevensis Darewo Łuki
Słonimensis Darevensis Darewo Dubow
Słonimensis Darevensis Darewo Jakimowicze
Słonimensis Darevensis Darewo Rusiny
Słonimensis Darevensis Darewo Hrabowiec
Słonimensis Darevensis Darewo Horbacze
Słonimensis Darevensis Darewo Krehli
Słonimensis Darevensis Darewo Litwa
Słonimensis Darevensis Darewo Podlesieyko
Słonimensis Darevensis Darewo Dreki
Słonimensis Myszensis Mysza Mysza
Słonimensis Myszensis Mysza Jastrzębl
Słonimensis Myszensis Mysza Haykowcy
Słonimensis Myszensis Mysza Nowosady
Słonimensis Myszensis Mysza Połonka
Słonimensis Myszensis Mysza Wozginty
Słonimensis Myszensis Mysza Podstarzynie
Słonimensis Myszensis Mysza Wołochna
Słonimensis Myszensis Mysza Darewna
Słonimensis Myszensis Mysza Lebiezany
Słonimensis Myszensis Mysza Domaszewicze Myskie
Słonimensis Kroszynensis Kroszyn Kroszyn
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Stwołowicze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Kołpienica
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Domaszewicze Stwołowickie
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Poleniczyce
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Ciukontowicze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Slużewicze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Dorohobyl
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Zeleznica
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Krasiewicze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Haciszcze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Bereśnie
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Zapole
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Skuraty
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Kołdyczew
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Arabowszczyzna
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Zaosie
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Woytkiewicze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Mielechowicze
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Torczyce
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Szocewki
Słonimensis Stvołowicensis Stwołowicze Krasiewicze
Słonimensis Zadzwieiensis Zadwieja Zadwija
Słonimensis Zadzwieiensis Zadwieja Bohusz
Słonimensis Zadzwieiensis Zadwieja Sawicze
Słonimensis Zadzwieiensis Zadwieja Rodkiewicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Horodyszcze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Antowil
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Bohoniowka
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Bubnowka
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Buyniewicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Burdukowszczyzna
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Dorohow
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Daszki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Gutowszczyzna
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Haraynowszczyzna
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Horbatowicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Hreczychi
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Howniewicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Hubicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Jasieniec
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Kayszowki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Kisiele
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Korosna
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Kudowicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Kuniewicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Kuroczyce
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Krzywesioło
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Lnianiki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Łozowce
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Maluszyce
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Mondzin
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Mostycze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Minaki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Mikulucze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Miratycze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Nacieyki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Poruczyn
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Penczyn
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Płużyny
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Purniewicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Przewłoka
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Rayca
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Rowiny
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Starzynki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Strużenniki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Saplice
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Szantyry
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Skrobow
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Trudnow
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Trosieyki
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Tracewicze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Walowka
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Wierzbnowo
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Wolca
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Woroncze
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Wolna
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Zazierse
Słonimensis Horodyscensis Horodyszcze Połonka
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Starojelna
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Jelonka
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kruciłowicze
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Daniłowicze
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kozuchowce
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Zaroy
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Nowosiołki
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kosicze
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Tuliczowo
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Hanczary
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Pazdzierow
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Rentowszczyzna
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Komlowszczyzna
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kudowicze
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Jaroszyce
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Horyń
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Jatry
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Miłowce
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Zapole
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kobylniki
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Wołoki
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Poczapow
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Sworotwy
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Koryc
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Morozowicze
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Łopuszna
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Czombrow
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Boryszyn
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Szolkowicze
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kościuki
Słonimensis Staroielnensis Starojelna Kuźmicze
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Zdzięcioł
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Więzowiec
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Jawor
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Zukowszczyzna
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Zybartowszczyzna
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Janowszczyzna
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Mirowszczyzna
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Wesoły Dwor
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Nakryszki
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Gierniki
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Piaskowce
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Korytnica
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Nowohorodowicze
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Giezgały
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Korszaki
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Ochonowo
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Boćkiewicze
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Hołowle
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Narbutowicze
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Wołowniki
Słonimensis Zdzięciołensis Zdzięcioł Ruda
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Dworzec
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Oziorany
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Kołodzieżniki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Nowoielna
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Połonka
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Ciecieyki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Litaworce
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Wiedrowicze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Pronikowszczyzna
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Rybołowy
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Siemionowicze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Krzemienica
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Obelkowicze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Piaskowszczyzna
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Kuliki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Tarasowicze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Połubeczki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Sudzki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Repki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Borowiki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Piotrasze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Zychowicze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Słowikowszczyzna
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Korniewicze
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Ciecieyki
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Krzemienica
Słonimensis Dworzecensis Dworzec Pronkowszczyzna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Rohotna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Horka
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Ładzinki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Szostaki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Senniki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Borki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Iwież
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Rohotenka
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Terlikowszczyzna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Ładzinki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Spasiuki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Uzłowce
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Juchnowszczyzna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Sowozdziaki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Siolinowszczyzna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Kibinie
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Dudzicze
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Pużewicze
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Statkowszczyzna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Jatwież
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Zykiewicze
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Nowosiołki
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Mayłowszcyzna
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Sierplewicze
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Miłaszewicze
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Chorobrowicze
Słonimensis Rohotnensis Rohotna Horodki
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Mołczadź
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Białogórna
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Białodolna
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Białozowa
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Songayłowszczyzna
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Swerotwa
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Andrzeiowce
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Poczapow
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Hołynka
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Jaroszew
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Cikniewicze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Łuszniew
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Swiranie
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Serebryszcze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Chaniewicze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Iwankowicze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Pierzchowicze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Wysock
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Wiszow
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Saiewicze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Studzierowszczyzna
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Miechow
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Dukrow
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Plechow
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Borki
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Iwież
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Sworotwa
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Sawcewicze
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Jaroszow
Słonimensis Mołczadensis Mołczadź Kozłowicze
Polocensis Polocensis Połock Połock
Polocensis Polocensis Połock Haliczyn
Polocensis Polocensis Połock Macherow
Polocensis Polocensis Połock Zwane
Polocensis Polocensis Połock Białe
Polocensis Polocensis Połock Arcinkowicze
Polocensis Polocensis Połock Zacharewicze
Polocensis Polocensis Połock Stołpce
Polocensis Polocensis Połock Zamszany
Polocensis Polocensis Połock Sokoliszcze
Polocensis Polocensis Połock Hołowczyce
Polocensis Polocensis Połock Wielle
Polocensis Polocensis Połock Czerepieta
Polocensis Polocensis Połock Miezowo
Polocensis Polocensis Połock Iholnica
Polocensis Polocensis Połock Kraszuty
Polocensis Polocensis Połock Trodziewicze
Polocensis Polocensis Połock Dworzyszcze
Polocensis Polocensis Połock Stayki
Polocensis Polocensis Połock Turyczyno
Polocensis Polocensis Połock Horsple
Polocensis Polocensis Połock Prychaby
Polocensis Polocensis Połock Strunie
Polocensis Polocensis Połock Sośnica
Polocensis Polocensis Połock Domniki
Polocensis Polocensis Połock Horany
Polocensis Polocensis Połock Szaciłowo
Polocensis Polocensis Połock Szmatowo
Polocensis Polocensis Połock Ostrowlany
Polocensis Polocensis Połock Zalesie
Polocensis Polocensis Połock Obola
Polocensis Polocensis Połock Wietrzyn
Polocensis Polocensis Połock Kurowicze
Polocensis Polocensis Połock Bykowszczyzna
Polocensis Polocensis Połock Nawlicze
Polocensis Polocensis Połock Bołotnica
Polocensis Polocensis Połock Daniewo
Polocensis Polocensis Połock Szulhowo
Polocensis Polocensis Połock Horoszczynki
Polocensis Polocensis Połock Dubrowki
Polocensis Polocensis Połock Wołczkowo
Polocensis Polocensis Połock Molino
Polocensis Polocensis Połock Bezdziedowicze
Polocensis Polocensis Połock Hercykowo
Polocensis Polocensis Połock Druczany
Polocensis Polocensis Połock Jurkowszczyzna
Polocensis Polocensis Połock Bononia
Polocensis Polocensis Połock Utta
Polocensis Polocensis Połock Uszsiey
Polocensis Polocensis Połock Rukszenice
Polocensis Polocensis Połock Turoś
Polocensis Polocensis Połock Kosowszczyzna
Polocensis Polocensis Połock Mosarz
Polocensis Polocensis Połock Czerstwiaty
Polocensis Polocensis Połock Białe
Polocensis Polocensis Połock Hubino
Polocensis Polocensis Połock Lipowka
Polocensis Polocensis Połock Wołcza
Polocensis Polocensis Połock Koszczyn
Polocensis Polocensis Połock Horodek
Polocensis Polocensis Połock Łotowo
Polocensis Polocensis Połock Orzechowo
Polocensis Polocensis Połock Stayki
Polocensis Polocensis Połock Czykowszczyzna
Polocensis Polocensis Połock Turzec
Polocensis Polocensis Połock Turowla
Polocensis Polocensis Połock Homel
Polocensis Polocensis Połock Szostowo
Polocensis Polocensis Połock Kazimierzow
Polocensis Polocensis Połock Zaskorki
Polocensis Polocensis Połock Walkowszczyzna
Polocensis Polocensis Połock Woronecz
Polocensis Polocensis Połock Krupnica
Polocensis Polocensis Połock Zahacie
Polocensis Polocensis Połock Babynicze
Polocensis Polocensis Połock Wolszczyzna
Polocensis Polocensis Połock Paludowicze
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Dołhinów
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Koralin
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Milicz
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Zary
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Serwecz
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Wardomicze
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Szymkowszczyzna
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Pohost
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Dziemitki
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Wołkoładka
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Borowe
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Stanki
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Suchibor
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Dobrowicze
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Onożki
Polocensis Dołhinoviensis Dołhinów Judziowszczyzna
Polocensis Dokszycensis Dokszyce Dokszyce
Polocensis Dokszycensis Dokszyce Słobodka
Polocensis Dokszycensis Dokszyce Zamosze
Polocensis Dokszycensis Dokszyce Hrebienie
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Parafianowo
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Szwirki
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Ożarce
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Janowicze
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Moskale
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Czelesze
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Strunki
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Nieściewka
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Nerewki
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Hryniewszczyzna
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Zabarce
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Nowy zaścianek
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Sitcza
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Horodyszczo
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Szyntarowszczyzna
Polocensis Parafianovensis Parafianowo Buda
Polocensis Głębocensis Głębokie Głębokie
Polocensis Głębocensis Głębokie Szrabaie
Polocensis Głębocensis Głębokie Zurowuiowo
Polocensis Głębocensis Głębokie Łowce
Polocensis Głębocensis Głębokie Strockie
Polocensis Głębocensis Głębokie Szuniewicze
Polocensis Głębocensis Głębokie Butwiłowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Zuki
Polocensis Głębocensis Głębokie Soroki
Polocensis Głębocensis Głębokie Wołkowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Kowalewszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Hołubicze
Polocensis Głębocensis Głębokie Iwanowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Zołnierzewszczyza
Polocensis Głębocensis Głębokie Zaborze
Polocensis Głębocensis Głębokie Kołątaiowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Samowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Dzierkowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Koraby
Polocensis Głębocensis Głębokie Udział
Polocensis Głębocensis Głębokie Michalce
Polocensis Głębocensis Głębokie Litowszczyzna
Polocensis Głębocensis Głębokie Dziechciary
Polocensis Głębocensis Głębokie Sudniki
Polocensis Głębocensis Głębokie Mereckie
Polocensis Głębocensis Głębokie Piotrowskie
Polocensis Głębocensis Głębokie Zalesie
Polocensis Głębocensis Głębokie Jezierce
Polocensis Głębocensis Głębokie Ginki
Polocensis Głębocensis Głębokie Kasztelanowszczyzna
Polocensis Leplensis Lepel Lepl
Polocensis Leplensis Lepel Woroń
Polocensis Leplensis Lepel Zary
Polocensis Leplensis Lepel Kamień
Polocensis Leplensis Lepel Hubin
Polocensis Leplensis Lepel Babcz
Polocensis Leplensis Lepel Ładośno
Polocensis Leplensis Lepel Zezin
Polocensis Leplensis Lepel Porzecze
Polocensis Leplensis Lepel Ostrowno
Polocensis Leplensis Lepel Czeresowo
Polocensis Leplensis Lepel Niesin
Polocensis Leplensis Lepel Kościanka
Polocensis Leplensis Lepel Paule
Polocensis Leplensis Lepel Ciapin
Polocensis Leplensis Lepel Czerce
Polocensis Leplensis Lepel Horeczewicze
Polocensis Leplensis Lepel Swada
Polocensis Leplensis Lepel Anoszki
Polocensis Leplensis Lepel Hory
Polocensis Leplensis Lepel Dolce
Polocensis Leplensis Lepel Korewicze
Polocensis Leplensis Lepel Horodzieniec
Polocensis Leplensis Lepel Okolnik
Polocensis Leplensis Lepel Wiszenki
Polocensis Leplensis Lepel Zaiezierze
Polocensis Leplensis Lepel Białe
Polocensis Leplensis Lepel Uroda
Polocensis Leplensis Lepel Susza
Polocensis Leplensis Lepel Nizhołow
Polocensis Leplensis Lepel Szleszczenica
Polocensis Leplensis Lepel Zalesie
Polocensis Leplensis Lepel Korobaiewszczyzna
Polocensis Leplensis Lepel Raduń
Polocensis Leplensis Lepel Motyryn
Polocensis Leplensis Lepel Bielaki
Polocensis Leplensis Lepel Rudnia
Polocensis Leplensis Lepel Werebki
Polocensis Leplensis Lepel Niedźwiadowka
Polocensis Leplensis Lepel Zakaliwie
Polocensis Leplensis Lepel Puciłkowicze
Polocensis Leplensis Lepel Dąbzerzece
Polocensis Leplensis Lepel Starzynki
Polocensis Leplensis Lepel Zabłocie
Polocensis Leplensis Lepel Zawidzicze
Polocensis Leplensis Lepel Starobin
Polocensis Kubliczensis Kublicze Kublicze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Szostowo
Polocensis Kubliczensis Kublicze Prozorki
Polocensis Kubliczensis Kublicze Plino
Polocensis Kubliczensis Kublicze Psuja
Polocensis Kubliczensis Kublicze Faszczowo
Polocensis Kubliczensis Kublicze Starosiele
Polocensis Kubliczensis Kublicze Dziwniki
Polocensis Kubliczensis Kublicze Peredoły
Polocensis Kubliczensis Kublicze Suszyn
Polocensis Kubliczensis Kublicze Swiło
Polocensis Kubliczensis Kublicze Błoszniki
Polocensis Kubliczensis Kublicze Janow
Polocensis Kubliczensis Kublicze Zerszczenicze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Korowayno
Polocensis Kubliczensis Kublicze Robynicze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Sołoniewicze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Nacza
Polocensis Kubliczensis Kublicze Orzechowno
Polocensis Kubliczensis Kublicze Sieliszcze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Bielakowszczyzna
Polocensis Kubliczensis Kublicze Plino
Polocensis Kubliczensis Kublicze Suszyn
Polocensis Kubliczensis Kublicze Uchwiszcze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Mienica
Polocensis Kubliczensis Kublicze Czorcze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Poule
Polocensis Kubliczensis Kublicze Sorzowo
Polocensis Kubliczensis Kublicze Komorowszczyzna
Polocensis Kubliczensis Kublicze Newelszczyzna
Polocensis Kubliczensis Kublicze Dowmontowszczyzna
Polocensis Kubliczensis Kublicze Szudziłowicze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Czerepowszczyzna
Polocensis Kubliczensis Kublicze Dolce
Polocensis Kubliczensis Kublicze Pyszno
Polocensis Kubliczensis Kublicze Osieciszcze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Domzerzycze
Polocensis Kubliczensis Kublicze Berezyna
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Wołkołata
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Januki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Rokicizna
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Glinskie
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Janczuki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Hayduki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Marcinielewicze
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Horanowszczyzna
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Gigały
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Macieyki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Owsianiki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Sienkowszczyzna
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Zaulicze
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Zahacie
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Wirży
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Zośno nowe y stare
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Zawrotki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Konstantyn
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Leyce
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Kuźmicze
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Słobodka
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Bakacze
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Iłowo
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Wierebie
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Polesie
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Komarowszczyzna
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Franuszow
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Dubowki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Kapuścicze
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Pużyry
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Jelnica
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Nowydwor
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Osowo
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Niewiery
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Oleszki
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Olchowka
Polocensis Vołkołatensis Wołkołata Haby
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Duniłowicze
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Jasieniewicze
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Łuczany
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Oleszyn
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Łuczay
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Hołdbiey
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Połów
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Kozłowsk
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Mosarz
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Wierzchnia
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Kowalewszczyzna
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Dzierkowszczyzna
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Darowo
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Narzyca
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Zareza
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Soroki
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Pachowszczyzna
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Siemaszki
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Zakonowsk
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Rutka
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Zelazkowszczyzna
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Chodkowszczyzna
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Mazuryn
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Hubin
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Wierecieyki
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Hulidow
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Kukisze
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Woropaiew
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Białła
Polocensis Duniłovicensis Duniłowicze Czabanow
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Zadoroże
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Walerianow
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Łużki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Ulino
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Tupiczyn
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Czerniewicze
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Błoszniki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Mohiłki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Prozorki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Zarębkowo
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Starosiele
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Dołha
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Borowe
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Pliso
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Hatowszczyzna
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Sawickie
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Porzecze
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Wołkowo
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Choniakowo
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Starzynki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Sanniki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Dużki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Horki
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Bohuszewicze
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Nurkowszczyzna
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Sieleżnowo
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Szepielow
Polocensis Zadorozensis Zadoroże Mniuta
Polocensis Dzisnensis Dzisna Dzisna
Polocensis Dzisnensis Dzisna Horki
Polocensis Dzisnensis Dzisna Hołomyśl
Polocensis Dzisnensis Dzisna Podźwinie
Polocensis Dzisnensis Dzisna Wianuza
Polocensis Dzisnensis Dzisna Doroszkowicze
Polocensis Dzisnensis Dzisna Kamionka
Polocensis Dzisnensis Dzisna Bardziłowicze
Polocensis Dzisnensis Dzisna Pohost
Polocensis Dzisnensis Dzisna Tabołki
Polocensis Dzisnensis Dzisna Czmiony
Polocensis Dzisnensis Dzisna Ostry koniec
Polocensis Dzisnensis Dzisna Borkowicze
Polocensis Dzisnensis Dzisna Ziabki
Polocensis Dzisnensis Dzisna Dziernowicze
Polocensis Dzisnensis Dzisna Zabiały
Polocensis Dzisnensis Dzisna Ostrow
Polocensis Dzisnensis Dzisna Kotowicze
Polocensis Dzisnensis Dzisna Ist
Polocensis Dzisnensis Dzisna Cwiecin
Polocensis Dzisnensis Dzisna Ostrowno
Polocensis Dzisnensis Dzisna Jazno
Polocensis Dzisnensis Dzisna Kuryłowicze
Polocensis Dzisnensis Dzisna Paciacin
Polocensis Dzisnensis Dzisna Prudzianki
Polocensis Dzisnensis Dzisna Uście
Polocensis Serveczensis Serwecz Serwecz
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Witebsk
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Andronowicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Buiew
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Babinowicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Białynicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Budziaki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Chomiakow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Chocimsk
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Carobobyl
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Chotol
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Dobryń
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Dąbrowa
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Dobreyka
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Drukow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Halkowicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Hościłow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Horodniki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Alozomicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Hrelewo
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Horodnia
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Krotowsza
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Kobylniki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Krynki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Krasyny
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Korwki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Kuryn
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Kosow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Łużyn
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Łoswida
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Lelco
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Osmierz
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Ostupicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Pohiścicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Puciłow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Pyszniki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Podupie
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Pohościszcze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Pięknowicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Raniony
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Rudzki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Ryzin
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Suchodorowie
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Skurałow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Sidorowszczyzna
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Sokolniki
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Sieluy
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Tutow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Turiew
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Terespole
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Użłacin
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Wydreia
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Wieleszkowicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Wymno
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Wieszniak
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Zaiezierze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Zaczarnicze
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Zabołocie
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Zaronow
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Zabarwinie
Vitebscensis Vitebscensis Witebsk Psiarcy
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Borysów
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Kryczyn
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Wesołow
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Nieżyce
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Sielce
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Rudne sioło
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Bohdanow
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Masiowszczyzna
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Chociucow
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Szaury
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Nacza
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Łosznica
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Lubotowszczyzna
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Draży
Vitebscensis Borysoviensis Borysów Brodowka
Vitebscensis Czereiensis Czereje Czereje
Vitebscensis Czereiensis Czereje Mieleszkowicze
Vitebscensis Czereiensis Czereje Stefanow
Vitebscensis Czereiensis Czereje Gawory
Vitebscensis Czereiensis Czereje Kułaki
Vitebscensis Czereiensis Czereje Szarniewicze
Vitebscensis Czereiensis Czereje Prudziny
Vitebscensis Czereiensis Czereje Zuczki
Vitebscensis Czereiensis Czereje Lipowicze
Vitebscensis Czereiensis Czereje Wiacior
Vitebscensis Czereiensis Czereje Rakowszczyzna
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Łukomla
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Hurzec
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Kołki
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Krasnołuki
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Stayki
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Stowpce
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Szlidziec
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Poczeiewicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Smolance
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Rotnica
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Romanowo
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Wiadzice
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Ozierako
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Krasnogóra
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Mieleszkowce
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Szczaury
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Wiacior
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zuki
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Lipowicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zgraiewszczyzna
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Truchonowicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Przewłocze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Lisiczyn
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Lachowicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Naszczyn
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Sledniewicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Turzyca
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Radziec
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Hołownia
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Podhaje
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zeren
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Sarniew
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Prudziny
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Torunkowicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Wołozewicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Kułaki
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Gawory
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Rafałow
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zaborze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zazierzyca
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Korewicze
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Dudary
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Bolen
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Gile
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Szczydut
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zahliniki
Vitebscensis Łukomlensis Łukomla Zamosze
Vitebscensis Rudne Sioło in P. Borysoviensi Rudne Soło Rudne Soło
Vitebscensis Siennensis Sienno Sienno
Vitebscensis Siennensis Sienno Rusinowo
Vitebscensis Siennensis Sienno Pożauki
Vitebscensis Siennensis Sienno Wodopie
Vitebscensis Siennensis Sienno Jeziemce
Vitebscensis Siennensis Sienno Pieskunow
Vitebscensis Siennensis Sienno Łubinicze
Vitebscensis Siennensis Sienno Hrada
Vitebscensis Siennensis Sienno Adamowo
Vitebscensis Siennensis Sienno Obole
Vitebscensis Siennensis Sienno Osowiec
Vitebscensis Siennensis Sienno Turiewo
Vitebscensis Siennensis Sienno Borek
Vitebscensis Siennensis Sienno Utryłow
Vitebscensis Siennensis Sienno Niemoyta
Vitebscensis Siennensis Sienno Domaszowo
Vitebscensis Siennensis Sienno Osinowka
Vitebscensis Siennensis Sienno Willanowicze
Vitebscensis Bielicensis Bielica Bielica
Vitebscensis Ostrownensis Ostrowna Ostrowna
Vitebscensis Sorzycensis Sorzyca Sorzyca
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Biesienkowicze?
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Boczeykow
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Starzynki
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Dawidkowicze
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Swiecza
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Dzienisionki
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Strzyżewo
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Dołosce
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Słoszczenica
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Buia
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Lachowszczyzna
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Puhacze
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Pleskunowo
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Swicin
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Osowiec
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Wierzchow
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Swiatowka
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Komki
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Zabole
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Sanniki
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Krzywin
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Budniki
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Łuhinowicze
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Zaharadzie
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Roszczynin
Vitebscensis Biesienkowicensis Biczenkowicze Rubież
Vitebscensis Nieporota Nieporota Nieporota
Vitebscensis Nieporota Nieporota Andromowicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Polkowicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Audziewicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Mitkiewicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Olszaniki
Vitebscensis Nieporota Nieporota Sośnin
Vitebscensis Nieporota Nieporota Ziemkowo
Vitebscensis Nieporota Nieporota Czeszołowicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Horki
Vitebscensis Nieporota Nieporota Leszkowicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Nieporoty Niemierowskie
Vitebscensis Nieporota Nieporota Ambrosewicze
Vitebscensis Nieporota Nieporota Chomincow
Vitebscensis Nieporota Nieporota Horodno
Vitebscensis Nieporota Nieporota Iwaynie
Vitebscensis Nieporota Nieporota Duchorowicze
Vitebscensis Mikulin Mikulin Mikulin
Vitebscensis Mikulin Mikulin Serebrynka
Vitebscensis Mikulin Mikulin Zaolsze
Vitebscensis Mikulin Mikulin Stanisławow
Vitebscensis Mikulin Mikulin Czarnorucze
Vitebscensis Mikulin Mikulin Łożno
Vitebscensis Mikulin Mikulin Uno
Vitebscensis Mikulin Mikulin Wieloszkowicze
Vitebscensis Mikulin Mikulin Warszawa
Vitebscensis Mikulin Mikulin Rudnia
Vitebscensis Mikulin Mikulin Leszno
Vitebscensis Mikulin Mikulin Lubawicze
Vitebscensis Bobr Bobr Bobr
Vitebscensis Bobr Bobr Krupka
Vitebscensis Bobr Bobr Szerniewicze
Vitebscensis Bobr Bobr Szczawry
Vitebscensis Bobr Bobr Chociuchow
Vitebscensis Bobr Bobr Chołopienicze
Vitebscensis Bobr Bobr Hapanowicze
Vitebscensis Bobr Bobr Panskie
Vitebscensis Bobr Bobr Szerniewo
Vitebscensis Bobr Bobr Prudziny
Vitebscensis Bobr Bobr Trościanka
Vitebscensis Bobr Bobr Wieczerzanka
Vitebscensis Bobr Bobr Leszczanka
Vitebscensis Bobr Bobr Hlinik
Vitebscensis Bobr Bobr Polesie
Vitebscensis Bobr Bobr Awchuty
Vitebscensis Bobr Bobr Pelany
Vitebscensis Bobr Bobr Moczuliszcze
Vitebscensis Bobr Bobr Pysacz
Orsanensis Orsanensis Orsza Orsa
Orsanensis Orsanensis Orsza Sielec
Orsanensis Orsanensis Orsza Kruchinicze
Orsanensis Orsanensis Orsza Mieżow
Orsanensis Orsanensis Orsza Czuwatow
Orsanensis Orsanensis Orsza Rahozin
Orsanensis Orsanensis Orsza Hrazin
Orsanensis Orsanensis Orsza Rudnia
Orsanensis Orsanensis Orsza Michayłowicze
Orsanensis Orsanensis Orsza Kopyś
Orsanensis Orsanensis Orsza Jakowlicze
Orsanensis Orsanensis Orsza Czeżynki
Orsanensis Orsanensis Orsza Chołchowsk
Orsanensis Orsanensis Orsza Białunsk
Orsanensis Orsanensis Orsza Lubawicze
Orsanensis Orsanensis Orsza Zachody
Orsanensis Faszczowka Filia Orsanensis Faszczówka Faszczowka
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Horyhorki
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Szamow
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Nieścierow
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Bereżytna
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Kopciowka
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Kułaki
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Cimochowka
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Churkowka
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Skokowszczyzna
Orsanensis Horensis & Horscensis Hory-Horki Romanow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Mścisław
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Bielszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kurowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Gimbuntowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Krutaia
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Radziwonowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Woynia
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Słoboda
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Sławnowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Buda
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Piasecznia
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kisłowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Manasterczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Dwor
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Padziernia
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szyszko
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Baczonki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Wierowna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kościszew
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Chwastow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Raiowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Wałbowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Tyklim
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kondratowsk
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Buduchoszcz
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Romanowsk
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Dzisnakita
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Dubasna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Ray
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Otoki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Łuszki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Nieściorow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szamow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Osrzanaia
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Dworzyszcze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kopciowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kocielniki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Staresioło
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szumiakin
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Hermanow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kulikow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szudowszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Daniłowsk
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Osmołowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Łupiszyce
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kokotow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Bystrzyca
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szczołkany
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Baszary
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Sapatow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Mazatowszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Nowe sioło
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kuczakowszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Sutoki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Michałowsk
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Strumiłow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Myszkin
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Zekrecin
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Pirohow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Złoczow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Podłuża
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Miekowszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Ryłowszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Łaszczezanka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kudrycze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Siemienicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Ziecina
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kouszow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Larganow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kołtow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kałkowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Babinicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Piaczkowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Suprynowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Wichrehany
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Paszernaki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Alexin
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Koskow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Koniuchow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Miluty
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Ryki
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Zankowszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szumiakin
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Suduwszczyzna
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Byszyca
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Szapałow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kamiengrod
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Pniowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Hryniow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Chaleiowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Babylicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Słunka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Pawłowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Osmołowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Krasowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Jelana
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Biała
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Użes
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Pieczary
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Tryścina
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Rodnia
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kuleszowka
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Klimowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Kanicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Sumiacz
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Piotrowicze
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Jurginow
Orsanensis Mscislaviensis Mścisław Sośn
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Mazyki
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Jurkowszczyzna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Woronowa
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Stachowczyzna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Choynowszczyzna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Trypucin
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Pieczarka
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Hasłowicze
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Peturlanda
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Zurawka
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Raiewszczyzna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Klukin
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Koleśniki
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Konarszczyzna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Plosłakowszczyzna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Tocza
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Piaseczna
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Mikszyn
Orsanensis Mazyki Filia Mścisław Zukow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Packow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Olizarow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Danielowsk
Orsanensis Packow Filia Mścisław Irciszow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Pocaltow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Horany
Orsanensis Packow Filia Mścisław Mordelisow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Puciaty
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kniażyczow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Homolin
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kosmynicze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Sudowszczyzna
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kopacze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kokotow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kulikow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Bezwodzicze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Mitkowszczyzna
Orsanensis Packow Filia Mścisław Nowosiołki
Orsanensis Packow Filia Mścisław Dołhowicze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Giaczkowicze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Szczotkany
Orsanensis Packow Filia Mścisław Wołymierz
Orsanensis Packow Filia Mścisław Dworzec
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kurmanow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Rozdział
Orsanensis Packow Filia Mścisław Wyszow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Berezetnie
Orsanensis Packow Filia Mścisław Nieścierow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Łuszki
Orsanensis Packow Filia Mścisław Otoki
Orsanensis Packow Filia Mścisław Czarnowcy
Orsanensis Packow Filia Mścisław Rekszyn
Orsanensis Packow Filia Mścisław Horłow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Rasna
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kozino
Orsanensis Packow Filia Mścisław Krasnorucze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Szczypiły
Orsanensis Packow Filia Mścisław Baszany
Orsanensis Packow Filia Mścisław Komorowka
Orsanensis Packow Filia Mścisław Bobrowo
Orsanensis Packow Filia Mścisław Horodek
Orsanensis Packow Filia Mścisław Pachnow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Cimoszkowe
Orsanensis Packow Filia Mścisław Wierzba
Orsanensis Packow Filia Mścisław Pokucie
Orsanensis Packow Filia Mścisław Drybin
Orsanensis Packow Filia Mścisław Popow
Orsanensis Packow Filia Mścisław Paniecze
Orsanensis Packow Filia Mścisław Łaskowka
Orsanensis Packow Filia Mścisław Hlina
Orsanensis Packow Filia Mścisław Kopciowka
Orsanensis Czauszensis Czausy Czausze
Orsanensis Czauszensis Czausy Szepierow
Orsanensis Czauszensis Czausy Wysokie
Orsanensis Czauszensis Czausy Kuzmienicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Duzewszczyzna
Orsanensis Czauszensis Czausy Ułukie
Orsanensis Czauszensis Czausy Hrabowicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Ozarycze
Orsanensis Czauszensis Czausy Koroniowka
Orsanensis Czauszensis Czausy Chomianki
Orsanensis Czauszensis Czausy Uście
Orsanensis Czauszensis Czausy Pniowka
Orsanensis Czauszensis Czausy Juszkiewicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Nowosiołki
Orsanensis Czauszensis Czausy Hoławienczyce
Orsanensis Czauszensis Czausy Łapienie
Orsanensis Czauszensis Czausy Sudowszczyzna
Orsanensis Czauszensis Czausy Zalesie
Orsanensis Czauszensis Czausy Słobodka
Orsanensis Czauszensis Czausy Wiłeyka
Orsanensis Czauszensis Czausy Wołożynka
Orsanensis Czauszensis Czausy Otraże
Orsanensis Czauszensis Czausy Osheni
Orsanensis Czauszensis Czausy Woyniły
Orsanensis Czauszensis Czausy Troskiwiec
Orsanensis Czauszensis Czausy Waskowicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Słobodka
Orsanensis Czauszensis Czausy Bordziły
Orsanensis Czauszensis Czausy Brakowiec
Orsanensis Czauszensis Czausy Dzieniszki
Orsanensis Czauszensis Czausy Korowczyn
Orsanensis Czauszensis Czausy Pawłowka
Orsanensis Czauszensis Czausy Pilewszczyzna
Orsanensis Czauszensis Czausy Zabłocie
Orsanensis Czauszensis Czausy Kamionka
Orsanensis Czauszensis Czausy Cimochowka
Orsanensis Czauszensis Czausy Cimowicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Mokrec
Orsanensis Czauszensis Czausy Chroziwiec
Orsanensis Czauszensis Czausy Moszki
Orsanensis Czauszensis Czausy Blachowicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Kraśnica
Orsanensis Czauszensis Czausy Anchinicze
Orsanensis Czauszensis Czausy Hładkow
Orsanensis Czauszensis Czausy Achimki
Orsanensis Czauszensis Czausy Bielice
Orsanensis Czauszensis Czausy Zeliwle
Orsanensis Czauszensis Czausy Skwarsk
Orsanensis Czauszensis Czausy Pucki
Orsanensis Czauszensis Czausy Bynow
Orsanensis Czauszensis Czausy Cyrynowka
Orsanensis Czauszensis Czausy Zachody
Orsanensis Czauszensis Czausy Lachi
Orsanensis Czauszensis Czausy Huta
Orsanensis Czauszensis Czausy Swiętoiezierze
Orsanensis Czauszensis Czausy Propoysk
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Szkłów
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Ułanowicze
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Trośnia
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Błaszczyn
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Owczynianki
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Staryszkłow
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Bobreyka
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Kamienne Ławy
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Czeczulinka
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Karasie
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Zaroce
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Trośna
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Hołowczyn
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Zakrzewsk
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Gutowsk
Orsanensis Szkłoviensis Szkłów Kopyś
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Mohylew
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Paszkow
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Pieczersk
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Buynicze
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Daszkowka
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Zadnieprzanie
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Połuykiewicze
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Kirkorowka
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Chociatow
Orsanensis Mohiloviensis Mohylew Chaćkowicze
Orsanensis Bychoviensis Bychów Bychow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Nowy Buchow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Chomicze
Orsanensis Bychoviensis Bychów Szmaki
Orsanensis Bychoviensis Bychów Jazwa
Orsanensis Bychoviensis Bychów Jamna
Orsanensis Bychoviensis Bychów Kletno
Orsanensis Bychoviensis Bychów Wiony
Orsanensis Bychoviensis Bychów Worodziec
Orsanensis Bychoviensis Bychów Łubianka
Orsanensis Bychoviensis Bychów Turki
Orsanensis Bychoviensis Bychów Sielec
Orsanensis Bychoviensis Bychów Hłucki
Orsanensis Bychoviensis Bychów Kamionka
Orsanensis Bychoviensis Bychów Nizowka
Orsanensis Bychoviensis Bychów Honow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Lutkow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Haustow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Suszczow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Studzianka
Orsanensis Bychoviensis Bychów Mostok
Orsanensis Bychoviensis Bychów Barkałabow
Orsanensis Bychoviensis Bychów Niakanowicze
Orsanensis Bychoviensis Bychów Zbuszyn
Orsanensis Bychoviensis Bychów Łuczyce
Orsanensis Bychoviensis Bychów Taymanow
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Białynicze
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Bułary
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Swieciełowicze
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Podczopek
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Druczany
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Bachary
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Ułuża
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Krotnica
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Dziewoszyce
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Giermonka
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Pupsa
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Szepellewicze
Orsanensis Białyniczensis Białynicze Ciecierzyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Starosiele
Orsanensis Starosielensis Starosiele Braszczyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Popowce
Orsanensis Starosielensis Starosiele Jeziora
Orsanensis Starosielensis Starosiele Ramszyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Babczyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Szupienie
Orsanensis Starosielensis Starosiele Kruhła
Orsanensis Starosielensis Starosiele Tuliszki
Orsanensis Starosielensis Starosiele Zaczeranki
Orsanensis Starosielensis Starosiele Litowski
Orsanensis Starosielensis Starosiele Kudrycz
Orsanensis Starosielensis Starosiele Michow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Ciemne
Orsanensis Starosielensis Starosiele Woroncewicze
Orsanensis Starosielensis Starosiele Ostosinow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Rzeczki
Orsanensis Starosielensis Starosiele Zuprosin
Orsanensis Starosielensis Starosiele Paludow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Hołoszow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Nieranki
Orsanensis Starosielensis Starosiele Widzienicze
Orsanensis Starosielensis Starosiele Saszczyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Jarki
Orsanensis Starosielensis Starosiele Podkniażyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Jakowlicze
Orsanensis Starosielensis Starosiele Sisieniow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Smolance
Orsanensis Starosielensis Starosiele Dymow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Wierzhow
Orsanensis Starosielensis Starosiele Czyrczyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Harasino
Orsanensis Starosielensis Starosiele Kuwiczyn
Orsanensis Starosielensis Starosiele Kalinowka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Tołoczyn
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zahorodzie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Ozierce
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Czereska
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Isaykowka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Łachwa
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Niećwiecka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zabłocie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zurawle
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Przewłoczne
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Kamionka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Stayki
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Podberezie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Siwiec
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Krzywa
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Powścikow
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Bahrynow
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Woroncewicze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Wołkowicze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zaykowszczyzna
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Chałupinka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Okławpow
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Rozboyne
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Lesne
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Kruhła
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Koziebrodzie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Orawka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Orawa
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Druck
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Pankiewicze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Choroliszcze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zalesie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Monastyry
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Koczewicze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Słuwienie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Daukuty
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Jelany
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Malawka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Trześcianka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Hostynicze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Jewłachy
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Budowka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Płoskie
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Hawaryszki
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Chmielowka
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Borsuczyn
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Kostki
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Suszcze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Nowosiołki
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zamosze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Czarnorusze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Zapole
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Sielec
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Suchaczewo
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Porzecze
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Prudziec
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Niemiry
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Skawiszki
Orsanensis Tołoczynensis Tołoczyn Konopielczyce
Orsanensis Kniazycensis Kniażyce Kniażyce
Orsanensis Obolecensis Obolce Obolce
Orsanensis Obolecensis Obolce Niekłudow
Orsanensis Obolecensis Obolce Janowo
Orsanensis Obolecensis Obolce Wieyno
Orsanensis Obolecensis Obolce Boboiedowo
Orsanensis Obolecensis Obolce Bohdanow
Orsanensis Obolecensis Obolce Komorowo
Orsanensis Obolecensis Obolce Purplew
Orsanensis Obolecensis Obolce Waśniwo
Orsanensis Obolecensis Obolce Dziemiękow
Orsanensis Obolecensis Obolce Mieciukow
Orsanensis Obolecensis Obolce Wielkiesioło
Orsanensis Obolecensis Obolce Owsieiow
Orsanensis Obolecensis Obolce Brunki
Orsanensis Obolecensis Obolce Papin
Orsanensis Obolecensis Obolce Borek
Orsanensis Obolecensis Obolce Ziemkowicze
Orsanensis Obolecensis Obolce Horodek
Orsanensis Obolecensis Obolce Horbaczow
Orsanensis Obolecensis Obolce Leszowo
Orsanensis Obolecensis Obolce Widzinicze
Orsanensis Obolecensis Obolce Budźki
Orsanensis Obolecensis Obolce Uświeyka
Orsanensis Obolecensis Obolce Sokolnia
Orsanensis Obolecensis Obolce Miezowo
Orsanensis Obolecensis Obolce Poźniakow
Orsanensis Obolecensis Obolce Siekierzyn
Orsanensis Obolecensis Obolce Lemnica
Orsanensis Obolecensis Obolce Rasno
Orsanensis Obolecensis Obolce Woronin
Orsanensis Obolecensis Obolce Malinniki
Orsanensis Obolecensis Obolce Szepietowo
Orsanensis Obolecensis Obolce Kuźmin
Orsanensis Obolecensis Obolce Maciuki
Orsanensis Smolanensis Smolany Smolany
Orsanensis Smolanensis Smolany Chawryłkow
Orsanensis Smolanensis Smolany Janow
Orsanensis Smolanensis Smolany Kurałow
Orsanensis Smolanensis Smolany Komorow
Orsanensis Smolanensis Smolany Niekraszow
Orsanensis Smolanensis Smolany Kimin
Orsanensis Smolanensis Smolany Bielikow
Orsanensis Smolanensis Smolany Dzieciłow
Orsanensis Smolanensis Smolany Turłajow
Orsanensis Smolanensis Smolany Psyhaby
Orsanensis Smolanensis Smolany Maczany
Orsanensis Dąbrovnensis Dąbrowna Dąbrowna
Orsanensis Dąbrovnensis Dąbrowna Swatoszyce
Orsanensis Dąbrovnensis Dąbrowna Zgarda
Orsanensis Kadzynensis Kadzyń Kadzyń
Orsanensis Vorockoviensis Worockow Worockow
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Malatycze
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Słabuty
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Storoźnia
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Petryhy
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Krasno
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Chodosow
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Wołowniki
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Łopacin
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Złocze
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Dobre
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Koszny
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Myszkiewicze
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Połonica
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Biel
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Horoniow
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Horbatka
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Krzyczew
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Swatkowicze
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Cimonow
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Sokolniki
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Zabołocie
Orsanensis Malatyczensis Malatycze Uspole
Minscensis Minscensis Mińsk Mińsk
Minscensis Minscensis Mińsk Troscieniec
Minscensis Minscensis Mińsk Smolewicze
Minscensis Minscensis Mińsk Citwa
Minscensis Minscensis Mińsk Koreliszczewicze
Minscensis Minscensis Mińsk Leśnica
Minscensis Minscensis Mińsk Nowydwor
Minscensis Minscensis Mińsk Łoszyca
Minscensis Minscensis Mińsk Piotrowszczyzna
Minscensis Minscensis Mińsk Dworzyszcze
Minscensis Minscensis Mińsk Horodyszcze
Minscensis Minscensis Mińsk Siennica
Minscensis Minscensis Mińsk Przyłuki
Minscensis Minscensis Mińsk Piaciowszczyzna
Minscensis Minscensis Mińsk Samuelow
Minscensis Minscensis Mińsk Dudzicze
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Wiwieniec
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Starzynki
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Wasiszki Ruckie
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Beskowszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Wołma
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Naborowszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Dudka
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Dziakowszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Oycieniow
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Szerniewszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Abramowszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Szalewszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Mikłaszewszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Kijowiec
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Moskalewszczyzna
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Starzynki Sołłohubowskie
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Podgórze
Minscensis Vivieniecensis Iwieniec Pokucie
Minscensis Vołmensis Wołma Wołma
Minscensis Vołmensis Wołma Bortniki
Minscensis Vołmensis Wołma Wołmeczka
Minscensis Vołmensis Wołma Ratyńsk
Minscensis Vołmensis Wołma Chwiecowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Skibowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Bobrowniki
Minscensis Vołmensis Wołma Woyciniew
Minscensis Vołmensis Wołma Szalewszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Kniahicze
Minscensis Vołmensis Wołma Skirmontowo
Minscensis Vołmensis Wołma Wiortniki
Minscensis Vołmensis Wołma Pudzierzycze
Minscensis Vołmensis Wołma Milwicze
Minscensis Vołmensis Wołma Butrymowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Ciszkowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Suła
Minscensis Vołmensis Wołma Pierchurow
Minscensis Vołmensis Wołma Płaszczew
Minscensis Vołmensis Wołma Jawtory
Minscensis Vołmensis Wołma Łasiczkowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Chwięckowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Starzynki
Minscensis Vołmensis Wołma Zebrowszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Zaniewszczyzna
Minscensis Vołmensis Wołma Michalewszczyzna
Minscensis Chołchłensis Chołchło Chołchła
Minscensis Chołchłensis Chołchło Chmarzyszki
Minscensis Chołchłensis Chołchło Dory
Minscensis Chołchłensis Chołchło Czerniew
Minscensis Chołchłensis Chołchło Raćkowszczyzna
Minscensis Chołchłensis Chołchło Horbowszczyzna
Minscensis Chołchłensis Chołchło Łuzany
Minscensis Chołchłensis Chołchło Korable
Minscensis Chołchłensis Chołchło Czuraie
Minscensis Chołchłensis Chołchło Ciabuły
Minscensis Chołchłensis Chołchło Czerepy
Minscensis Chołchłensis Chołchło Grodek
Minscensis Chołchłensis Chołchło Nieluby
Minscensis Chołchłensis Chołchło Czerniewszczyzna
Minscensis Chołchłensis Chołchło Kudowszczyzna
Minscensis Chołchłensis Chołchło Bakszty
Minscensis Chołchłensis Chołchło Dorochy
Minscensis Nalibocensis Naliboki Naliboki
Minscensis Nalibocensis Naliboki Ogrodniki
Minscensis Nalibocensis Naliboki Nestorowicze
Minscensis Nalibocensis Naliboki Jankowicze
Minscensis Nalibocensis Naliboki Prud
Minscensis Nalibocensis Naliboki Cierebieyka
Minscensis Derevnensis Derewna Derewna
Minscensis Derevnensis Derewna Zabrodzie
Minscensis Derevnensis Derewna Bzruchacze
Minscensis Derevnensis Derewna Białomosze
Minscensis Derevnensis Derewna Humienowszczyzna
Minscensis Derevnensis Derewna Charytonow
Minscensis Derevnensis Derewna Otmyca
Minscensis Derevnensis Derewna Ruhaiec
Minscensis Derevnensis Derewna Starzyna
Minscensis Derevnensis Derewna Suporosna
Minscensis Derevnensis Derewna Dzierażna
Minscensis Derevnensis Derewna Skrockie
Minscensis Derevnensis Derewna Bielica
Minscensis Derevnensis Derewna Ogrodniki Derewieńskie
Minscensis Derevnensis Derewna Niwno
Minscensis Derevnensis Derewna Zarzecze
Minscensis Derevnensis Derewna Borki
Minscensis Derevnensis Derewna Chotowa
Minscensis Derevnensis Derewna Nowiki
Minscensis Derevnensis Derewna Słoboda Ciechanowa
Minscensis Kamienensis Kamień Kamień
Minscensis Kamienensis Kamień Sierkule
Minscensis Kamienensis Kamień Sidziewicze
Minscensis Kamienensis Kamień Ciosnowy
Minscensis Kamienensis Kamień Dzienise
Minscensis Kamienensis Kamień Ciosnowa Wielka
Minscensis Kamienensis Kamień Ciosnowa Milkowska
Minscensis Kamienensis Kamień Kul
Minscensis Kamienensis Kamień Sierkulewszczyzna
Minscensis Kamienensis Kamień Hołowa
Minscensis Kamienensis Kamień Lubienie
Minscensis Kamienensis Kamień Chotowa Czarna
Minscensis Kamienensis Kamień Miszycze
Minscensis Kamienensis Kamień Pilnica
Minscensis Kamienensis Kamień Krzeczoty
Minscensis Kamienensis Kamień Zieniewicze
Minscensis Kamienensis Kamień Zamianka
Minscensis Kamienensis Kamień Pietrzyłowicze
Minscensis Kamienensis Kamień Zaborze
Minscensis Kamienensis Kamień Łowczyce
Minscensis Kamienensis Kamień Deynowa
Minscensis Kamienensis Kamień Daylidowicze
Minscensis Kamienensis Kamień Sudziewicze
Minscensis Kamienensis Kamień Skirporowszczyzna
Minscensis Kamienensis Kamień Siwica
Minscensis Kamienensis Kamień Adamki
Minscensis Kamienensis Kamień Słoboda
Minscensis Kamienensis Kamień Drozdowszczyzna
Minscensis Kamienensis Kamień Sapuczewicze
Minscensis Kamienensis Kamień Litwa
Minscensis Kamienensis Kamień Zapole
Minscensis Kamienensis Kamień Mienki
Minscensis Kamienensis Kamień Tonwy
Minscensis Kamienensis Kamień Lewkowszczyzna
Minscensis Kamienensis Kamień Jarosiewicze
Minscensis Kamienensis Kamień Woytachowszczyzna
Minscensis Kamienensis Kamień Kreczki seu Dołnary
Minscensis Kamienensis Kamień Szalkiewicze
Minscensis Kamienensis Kamień Dziołgi
Minscensis Kamienensis Kamień Osowo
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Pierszaie
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Czechowszczyzna
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Dowbienie
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Pulaki
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Wiadzierniki
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Komorowszczyzna
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Zachaczewo
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Miczenki
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Łosokin alias Iłkowszczyzna
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Obuchowszczyzna
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Dory
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Słoboda
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Wielkie Pole
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Leśniki
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Mniszany
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Zadorozce
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Dubowcy
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Nieluby
Minscensis Pierszaiensis Pierszaje Kijowiec
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Wiszniew
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Podbrzezie
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Berezyna
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Szkadorwy
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Dudy
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Wolanow
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Gierwinięty
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Banitki
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Woysłowicze
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Rudnia
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Huta
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Klimy
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Czernieiewicze
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Nowosiołki
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Bombały
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Bunie
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Nierowy
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Woronie
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Sawicze
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Jukowicze
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Goydzie
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Milkinięta
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Łostoiance
Minscensis Visznieviensis Wiszniew Zapurie
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Zabrzezie
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Skrzyplew
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Uzbłocie
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Doynow
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Dubina
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Wołożyn
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Sakowszczyzna
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Doynowka
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Słowieńsk
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Krażyn
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Dolewicze
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Roukowicze
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Filipinięta
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Zomoycie
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Ławski brod
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Moszki
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Kobylczyce
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Boiary
Minscensis Zabrzezensis Zabrzezie Dziemidowicze
Minscensis Rakoviensis Raków Raków
Minscensis Rakoviensis Raków Wychonicze
Minscensis Rakoviensis Raków Trypucie
Minscensis Rakoviensis Raków Krupszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Pomorszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Buzuny
Minscensis Rakoviensis Raków Markowszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Perezyry
Minscensis Rakoviensis Raków Wazginiszki
Minscensis Rakoviensis Raków Kzrywicze
Minscensis Rakoviensis Raków Starzynki
Minscensis Rakoviensis Raków Duszkow
Minscensis Rakoviensis Raków Wieitniki
Minscensis Rakoviensis Raków Borsuki
Minscensis Rakoviensis Raków Mikuliczyn
Minscensis Rakoviensis Raków Krasnesioło
Minscensis Rakoviensis Raków Dźwiniacz
Minscensis Rakoviensis Raków Zalesie
Minscensis Rakoviensis Raków Nowydwor
Minscensis Rakoviensis Raków Jarszewicze
Minscensis Rakoviensis Raków Niedobylszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Laskowka
Minscensis Rakoviensis Raków Zatyczyn
Minscensis Rakoviensis Raków Stary Rakow
Minscensis Rakoviensis Raków Perczyry
Minscensis Rakoviensis Raków Duszkiewicze
Minscensis Rakoviensis Raków Laskowka
Minscensis Rakoviensis Raków Hermeniszki
Minscensis Rakoviensis Raków Kasparowszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Tatarszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Isłocz
Minscensis Rakoviensis Raków Głuszynce
Minscensis Rakoviensis Raków Kozielszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Orłowszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Trzaskowszczyzna
Minscensis Rakoviensis Raków Czaczkow
Minscensis Rakoviensis Raków Borzdynie
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Koydanow
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Wiazyn
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Wielawki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Krzysowki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Starzynki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Rudziki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Starkow
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Rubieżew
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Płoska
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Ludniki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Nowosiady
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Pawlucie
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Wąsoszoży
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Wiekow
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Szpilki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Kruczkow
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Szykutow
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Wołoćki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Sukowcy
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Markowcy
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Łowiszow
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Komyła
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Szykuty
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Borowiki
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Januszowice
Minscensis Koydanoviensis Kojdanów Rudnia
Minscensis Uzdensis Uzda Uzda
Minscensis Uzdensis Uzda Sokolszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Kamionka
Minscensis Uzdensis Uzda Usa
Minscensis Uzdensis Uzda Makowicze
Minscensis Uzdensis Uzda Litwiany
Minscensis Uzdensis Uzda Lisowszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Lowiszcze
Minscensis Uzdensis Uzda Małasowszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Hodunowszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Koza
Minscensis Uzdensis Uzda Budnikowszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Daniłowicze
Minscensis Uzdensis Uzda Słobodka
Minscensis Uzdensis Uzda Zienkowicze
Minscensis Uzdensis Uzda Czuryłow
Minscensis Uzdensis Uzda Szymonczyce
Minscensis Uzdensis Uzda Borki
Minscensis Uzdensis Uzda Cidakow
Minscensis Uzdensis Uzda Lutawice
Minscensis Uzdensis Uzda Jałowka
Minscensis Uzdensis Uzda Samuelow
Minscensis Uzdensis Uzda Woronicze
Minscensis Uzdensis Uzda Citwa
Minscensis Uzdensis Uzda Rusakowicze
Minscensis Uzdensis Uzda Sierkieiewicze
Minscensis Uzdensis Uzda Kowalewicze
Minscensis Uzdensis Uzda Zabłocie
Minscensis Uzdensis Uzda Dołhinicze
Minscensis Uzdensis Uzda Chotlany
Minscensis Uzdensis Uzda Szack
Minscensis Uzdensis Uzda Prysynek
Minscensis Uzdensis Uzda Choromickie
Minscensis Uzdensis Uzda Świtayłowka
Minscensis Uzdensis Uzda Zahorze
Minscensis Uzdensis Uzda Peraszow
Minscensis Uzdensis Uzda Krywale
Minscensis Uzdensis Uzda Słoboda
Minscensis Uzdensis Uzda Bierwisze
Minscensis Uzdensis Uzda Jurkiewicze
Minscensis Uzdensis Uzda Siemionowicze
Minscensis Uzdensis Uzda Ostrowek
Minscensis Uzdensis Uzda Podsadzie
Minscensis Uzdensis Uzda Lastowszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Ciekowszczyzna
Minscensis Uzdensis Uzda Kuchcice
Minscensis Uzdensis Uzda Pryśmow
Minscensis Uzdensis Uzda Rakoszyce
Minscensis Uzdensis Uzda Zubrewicze
Minscensis Stołpcensis Stołpce Stołpce
Minscensis Stołpcensis Stołpce Kowalewsczyzna seu Zadwory
Minscensis Stołpcensis Stołpce Otceda
Minscensis Stołpcensis Stołpce Kuczkuny
Minscensis Stołpcensis Stołpce Poznielowszczyzna
Minscensis Stołpcensis Stołpce Bochony
Minscensis Stołpcensis Stołpce Jaczna Wielka
Minscensis Stołpcensis Stołpce Jaczonka
Minscensis Stołpcensis Stołpce Nowopole
Minscensis Stołpcensis Stołpce Opeczki
Minscensis Stołpcensis Stołpce Łapki
Minscensis Stołpcensis Stołpce Zaiamna
Minscensis Stołpcensis Stołpce Steczki
Minscensis Stołpcensis Stołpce Okienczyce
Minscensis Stołpcensis Stołpce Orciuchy
Minscensis Stołpcensis Stołpce Zasule
Minscensis Stołpcensis Stołpce Niechacze
Minscensis Stołpcensis Stołpce Niemira
Minscensis Stołpcensis Stołpce Tulonka
Minscensis Stołpcensis Stołpce Siemienczyce
Minscensis Puchovicensis Puchowicze Puchowicze
Minscensis Puchovicensis Puchowicze Błoń
Minscensis Puchovicensis Puchowicze Błuża
Minscensis Puchovicensis Puchowicze Sucin
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Radoszkowice
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Bucewicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Nowydwor
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Huta
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Dexniany
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Koziekow
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Woysnarowszczyzna
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Masłowicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Zalesie
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Woytele
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Migowka
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Bakszty
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Bućki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Zaborze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Buytow
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Daszki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Dołhorow
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Manuyły
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Biesiady
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Wieprzata
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Łowcewicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Szerszuny
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Grudziwszczyzna
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Trusewicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Koleśnikow
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Bachmatowka
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Sknarowicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Maćki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Kosacze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Lisce
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Hłuszany
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Wiazyn
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Wołoćki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Zalesie
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Jurowlany
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Puytow
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Dołborow
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Hrynie
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Ołowacze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Szczok
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Weremieyki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Powiazyn
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Wazgiły
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Pieciule
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Chocianowszczyzna
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Kamki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Zuki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Szczerbiny
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Czaykowszczyzna
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Włoki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Hryczeniata
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Putniki
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Syczewicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Bachatowka
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Kamieniec
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Mirowszczyzna
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Szczodrowszczyzna
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Rekucewicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Pietkiewicze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Dworzyszcze
Radoszkovicensis Radoszkovicensis Radoszkowicze Tanielow
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Zasław
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Horoszki
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Kryczki
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Szubniki
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Krzywa wieś
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Łasarowicze
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Zacharycze
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Dzieżki
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Zborowicze
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Deynarowicze
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Łomszyn
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Maćki
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Bouble
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Taraszow
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Siembow
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Załyczyn
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Borzdynka
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Ptych
Radoszkovicensis Zasłaviensis Zasław Tarusow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Łohoysk
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Łosowszczyzna
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Zaozierze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Secewicze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Ponizow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Maczuzycze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Kosin
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Parchow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Lada
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Juriew
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Chocianow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Przylepy
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Smolewicze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Plisa
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Jasionka
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Zabłocie
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Łohy
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Czereszowicze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Michałow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Kudrewszczyzna
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Sereiewszczyzna
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Mieduchow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Kondratowicze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Wiśnin
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Dąbrowa
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Siliszcze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Lubunszczyzna
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Cudzienicze
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Ostroszyce
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Manczaki
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Zykow
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Grodek
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Szereiewszczyzna
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Niwki
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Sławohuszcz
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Dobrzyniew
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Starzynki
Radoszkovicensis Łohoyscensis Łohojsk Karpiłowka
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Hayna
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Januszkiewicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Sliżyn
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Jakubowicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Bobry
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Kołacze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Wieprzata
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Ponysze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Łohowce
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Łukawiec
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Oynarowicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Rowiaczyn
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Słoboda
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Sołdzieniewicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Zwierzynicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Rodziewicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Zabołocie
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Kuziewicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Łohoza
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Sielec
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Zajelnik
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Koszyce
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Sieliszcze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Bohusławicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Zadoroże
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Zylicze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Raćkowszczyzna
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Starydwor
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Prusowszczyzna
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Karpiłowka
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Choryżynce
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Białorucze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Oskrzyszyn
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Barszczewnik
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Boryski
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Bochmatowka
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Kozlewszczyzna
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Suchinki
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Myszyce
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Biesiady
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Rohacze
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Hubienicze seu Kozaryny
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Słobodka
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Jacowszczyzna
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Korszew
Radoszkovicensis Haynensis Hajna Domasze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Korzeń
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Zabłocie
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Ukropowicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Kamień
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Harawiec
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Hrybowicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Kraysk
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Chodaki
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Zapole
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Moniakow
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Nestanowicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Szuszkowo
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Chotaiewicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Dryła
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Metlicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Stanowiszcze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Omliszewo
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Dźwinosa
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Dziedziełowicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Domaszkiewicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Dalkiewicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Zabrze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Rahozin
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Juncewicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Posadziec
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Kuna
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Czupry
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Hłyboczany
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Michałkowicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Liszczyce
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Prudki
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Zirble
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Czerechy
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Czerniwo
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Hromnica
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Haniewicze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Mołodź
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Moszczyszcze
Radoszkovicensis Korzenensis Korzeń Berezyna
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Ziembin
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Szkuplin
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Korsakowicze
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Zamość
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Budzienicze
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Mściż
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Chelmowka
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Brod
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Otrub
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Hancewicze
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Czmielewicze
Radoszkovicensis Ziembinensis Ziembin Zacień
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Chotajewicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Obołocie
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Pleszczenice
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Klin
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Okołow
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Swirydowszczyzna
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Metlicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Stanowiszcze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Prusewicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Dalkiewicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Dziedziełowicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Damaszkiewicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Osowina
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Szklance
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Dubowik
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Biehomle
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Terespole
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Czupry
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Wieleyka
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Zadorże
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Omnisiew
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Niestanowicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Biała
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Zapole
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Olkowicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Juncewicze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Czarnorucze
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Derewnia
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Osince
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Dźwinosa
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Chodaki
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Owrupow
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Horawiec
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Kociele
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Puciłow
Radoszkovicensis Chotaievicensis Chotajewicze Dryła
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Illa
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Ościukow
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Zaborze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Obadewszczyzna
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kowale
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Stayki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Starzynki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Dunaie
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Borki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Wiazyn
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Lewkow
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Ciapin
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Sieliszcza
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Karpowicze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Szynki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kozły
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kowszewicze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Babin
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Zaborze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kątnica
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Bieziudna
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kowale
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Chodasy
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Joraszy
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Maćkowie
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Zawimienie
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kusice
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Tokary
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Luksza
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Władyki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Malewicze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Szymany
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Wiazynie
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Boiary
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Malinowki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Borsuki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Czechy
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Odućki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Falki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kozuszki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Buyle
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Zahorze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Osmanow
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Łatyhol
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Trynużce
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Sudniki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kuczki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Jarmolicze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kobuzie
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Rackiewicze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Durewicze
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Kuraki
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Łaniewszczyzna
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Pochmocie
Radoszkovicensis Jllensis Ilija Rybczyn
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Lebiedziow
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Morozki
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Usza
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Słobodka
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Malinowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Borkowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Leszna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Nosiłowo
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Domasze
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Karasy
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Horowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Wierzchowka
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Wisokie
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Ogrodniki
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Ciurle
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Saki
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Polany
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Głuchowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Pużele
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Stackowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Maślikowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Signatowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Koskowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Woytkowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Wielkie sioło
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Małyszki
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Mamony
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Wytropowszczyzna
Radoszkovicensis Lebiedzioviensis Lebiedziów Chilmonowszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Horodziłów
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Biała
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Porzecze
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Konichy
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Zurowicze
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Diemiesze
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Sołtany
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Szypulicze
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Piekany
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Brylewszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Soułow
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Trzaski
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Kiziłow
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Łużek
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Opoleie
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Widawszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Lenkowszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Łastowszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Dzitrykowszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Litwa
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Domanszczyzna
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Raczkow
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Rożewicze
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Byki
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Cielatki
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Ukropow
Radoszkovicensis Horodziłoviensis Horodziłów Mosznina
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Hruzdow
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Połoczany
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Czerepy
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Łapince
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Kobyłki
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Dobkowszczyzna
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Oborek
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Błudy
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Sieczki
Radoszkovicensis Hruzdoviensis Hruzdów Kopacze
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Chożow
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Moysicze
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Brzuszkowszczyzna
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Drenie
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Kulowszczyzna
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Raiewszczyzna
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Myślewicze
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Wyhorki
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Miniutki alias Wierzch
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Ciurle alias Ciapciukowszczyzna
Radoszkovicensis Chozoviensis Chożów Słobodka
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Krasnesioło
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Kościuszki
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Osowiec Naumowski
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Osowiec Naumowski
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Czorty
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Mozole
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Hranicze
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Pieciule
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Korsakowicze
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Usza
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Usza Podekśniany
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Chaleckowszczyzna
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Kukiele
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Kolnickie
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Piotrowszczyzna
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Staki
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Ilcewicze
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Giedwiły
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Pozaryszcze
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Goyżew
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Bielow
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Lalkowszczyzna
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Kruszynszczyzna
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Rydy
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Kramowszczyzna
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Koszeniki małe y wielkie
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Krynica
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Wołki
Radoszkovicensis Krasnosiolensis Krasnesioło Gierduciszki
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Markow
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Chatucicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Hotkiewicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Wiażycze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Markow
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Chatucicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Hotkiewicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Wiażycze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Skowrodki
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Olsieie
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Tałuie
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Bienica
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Zaskiewicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Siwica
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Hajowce
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Recki
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Nielitki
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Jakowicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Ponizie
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Turzec
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Harbacze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Zapalaki
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Prudy
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Konnowicze
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Siekuny
Radoszkovicensis Markoviensis Marków Hory
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Bobroysk
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Kisielewicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Osow
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Baranowicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Durynicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Hołynka
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Paniuszkiewicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Niesieta
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Bacewicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Lubonicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Ochocicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Dziemianowszczyzna
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Jasny las
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Rynia
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Michalew
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Bortniki
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Doboszna
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Zylicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Charłapowicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Filipkowicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Nadzieykowicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Ciehinicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Dworzec
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Popowce
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Krasny brzeg
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Stepy
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Bielcz
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Słoboda Kazimierzowska
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Omelna
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Turki
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Bircza
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Piotrowicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Horbaczewicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Chołuy
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Wiaz
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Wiazownica
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Lady
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Kamienicze
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Zarnowki
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Hrauka
Bobroyscensis Bobroyscensis Bobrujsk Łapicze
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Hłusk
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Kościeysk
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Iwanoszczewicze
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Rudobielka
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Porzecze
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Kosarzyce
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk ŁaskowiczeStawkowicze
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Kolczyce
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Wolnica
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Krynki
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Korytno
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Dorohy
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Minkowicze
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Dworzec
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Hłusza
Bobroyscensis Hłuscensis Hłusk Horodek
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Karpiłowka
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Strzeszyn
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Horwol
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Złobin
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Rohaczew
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Pobołow
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Wirnia
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Deniskowicze
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Kozłowicze
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Łubań
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Łuki
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Swięte
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Szaciłki
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Plusowicze
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Ciercież
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Sianożętki
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Słobodki
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Zabłocie
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Stręki
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Strzałkowszczyzna
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Wierzbiczow
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Wysokie
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Cerkowie
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Rohin
Bobroyscensis Karpiłowcensis Karpiłówka Rudnia
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Zurowicze
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Cyczmań
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Bołotnia
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Zadubie
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Chiżow
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Strokaczow
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Miarkołowicze
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Hołowacze
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Łozow
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Rohiń
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Rudnia
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Dzierbicze
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Rosochy
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Łużek
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Chłusy
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Korma
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Nowosiołki
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Rekta
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Iskań
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Choczynka
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Bachań
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Kulszyce
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Chlewno
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Bousk
Bobroyscensis Zurovicensis Żurowicze Wołosewicze
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Rzeczyca
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Chełmecz
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Czobołowicze
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Hłybowo
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Demechi
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Horywody
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Swiridowicze
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Zaspa
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Berezowka
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Hościwil
Bobroyscensis Rzeczycensis Rzeczyca Lewosze
Bobroyscensis Homelensis Homel Homel
Bobroyscensis Homelensis Homel Czeczersk
Bobroyscensis Homelensis Homel Małynicze
Bobroyscensis Homelensis Homel Bordysz
Bobroyscensis Homelensis Homel Chalcz
Bobroyscensis Homelensis Homel Niemkowicze
Bobroyscensis Homelensis Homel Szerścin
Bobroyscensis Homelensis Homel Nowosiołki
Bobroyscensis Homelensis Homel Łoiow
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Mozyr
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Jurewicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Prudek
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Chomiczki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Mosiciowka
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Zahorzany
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Zimowiszcze wielkie y małe
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Skryhołow
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Słoboda wielka
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Lesznia
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Kościukowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Michnowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Jakimowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Siekierycze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Peretrutowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Hrabie
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Worszyce
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Niestaniszki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Azarycze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Wiazek
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Joutuszkiewicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Korzenie
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Krotow
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Kaplicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Koszyce
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Szyicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Domanowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Suchowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Horbowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Dudzicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Litwinowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Zamoście
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Oycuciewicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Kalenkowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Sedelniki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Strzelsk
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Narowla
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Werbkowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Dobryń
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Jelsk
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Koczyszcze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Remezy
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Mieleszkowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Bokow wielki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Michałki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Saniuki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Mirki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Kustownica
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Jasienszczyzna
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Pienki
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Boryskowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Wodowicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Oleksicze
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Zahal
Bobroyscensis Mozyrensis Mozyrz Nastole
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Petrykow
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Białonowicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Laskowicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Rudnia
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Doroszewicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Bryniew
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Komorowicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Chwastowicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Bobryk
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Nowosiołki
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Łuczyce
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Kopciewicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Czeluszczewicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Kopatkiewicze
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Uborć
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Lelczyce
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Smedyn
Bobroyscensis Babicze Filia Mozyrensis Babicze Hrabow
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Cimkowicze
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Bystrzyca
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Suchowczyce
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Januszki
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Nowosiołki
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Buczacin
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Siemieżow
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Kijowicze
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Molerany
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Urwiec
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Jodczyce
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Ilewicze
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Puzow
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Sawicze
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Łozowicze
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Radkow
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Skiepiowo
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Raiowka
Bobroyscensis Cimkowiczensis Cimkowicze Rudna
Bobroyscensis Słucensis Słuck Słuck
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jwanki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sieliszcze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bałotycze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Czaplice
Bobroyscensis Słucensis Słuck Beświerszkowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Ispaskie
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kwasienicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Ogrodniki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Klepczany
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bednarze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pruski
Bobroyscensis Słucensis Słuck Prusy
Bobroyscensis Słucensis Słuck Cupiele
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bielewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Ledno
Bobroyscensis Słucensis Słuck Starczyce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Rusaki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bodzicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jeusiewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Dziekowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pisarzewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Roh
Bobroyscensis Słucensis Słuck Osow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Domanowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kuźmicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Ubibaki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Skowyszyn
Bobroyscensis Słucensis Słuck Lenin
Bobroyscensis Słucensis Słuck Zbliwicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Połuchościewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jahowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Cimoszewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Łozuki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Iwansowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Zalatycze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sukaczewo
Bobroyscensis Słucensis Słuck Marszczynowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jelno
Bobroyscensis Słucensis Słuck Hrabow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pohost
Bobroyscensis Słucensis Słuck Ciesow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sielce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bykow wielki y mały
Bobroyscensis Słucensis Słuck Iserna
Bobroyscensis Słucensis Słuck Gracewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Wisiewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Biereźniki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Urzecz
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sienikow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kościesze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pasieka
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pustynia
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jazyn
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sałon
Bobroyscensis Słucensis Słuck Nowy Dwor
Bobroyscensis Słucensis Słuck Carowce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kozłowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sliwa mała y wielka
Bobroyscensis Słucensis Słuck Ogrodniki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Amhowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Horki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Hledka
Bobroyscensis Słucensis Słuck Nowodworcy
Bobroyscensis Słucensis Słuck Wasilinki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jeremicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Hresk
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pukow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Truchonowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Starosiele
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sciepkow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Niesiewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bielica
Bobroyscensis Słucensis Słuck Radzkiewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Matysiewicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Sadowicze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Dasznow
Bobroyscensis Słucensis Słuck Czaplice
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kowali
Bobroyscensis Słucensis Słuck Piatnicy
Bobroyscensis Słucensis Słuck Tonieżycze
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kruki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Kowierżyce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Czayczyce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Siennica
Bobroyscensis Słucensis Słuck Wieysica
Bobroyscensis Słucensis Słuck Borki małe y wielkie
Bobroyscensis Słucensis Słuck Basłowcy
Bobroyscensis Słucensis Słuck Drazna
Bobroyscensis Słucensis Słuck Godansie
Bobroyscensis Słucensis Słuck Zycin
Bobroyscensis Słucensis Słuck Lewki
Bobroyscensis Słucensis Słuck Mochorty
Bobroyscensis Słucensis Słuck Bohczyce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Zamość
Bobroyscensis Słucensis Słuck Branczyce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Czarniewo
Bobroyscensis Słucensis Słuck Maszczyce
Bobroyscensis Słucensis Słuck Jaczew
Bobroyscensis Słucensis Słuck Czabusy
Bobroyscensis Słucensis Słuck Płaslek
Bobroyscensis Słucensis Słuck Pieklice
Bobroyscensis Słucensis Słuck Łuczniki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kopyl
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Doktorowicze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Ugły
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Stanki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Rżawka
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Dorohowicze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Adamowicze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kopce
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Swinka
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Ludziny
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Tatarowszczyzna
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Rymosze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kożuszki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Puciaty
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Romanow
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Starzyck
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Rymie
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Woszkaty
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Wieleszyn
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Siowruki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kokorycze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Stary Kopyl
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Piaseczno
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Anoszki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Niskowicze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Ciżewicze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kobylczyce
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Szostaki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Skabin
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kiela
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Mozole
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Hrozow
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Hrozowek
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Pocieyki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Duszew
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Krzywesioło
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Lewcze
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Bobrownia
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Kocielniki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Maza
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Zaścianki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Zawołki
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Resnowszczyzna
Bobroyscensis Kopylensis Kopyl Słobodka
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Berezyna
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Klubcze
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Kropiwna
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Kapłance
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Kałużyce
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Zieremiec
Bobroyscensis Berezynensis Berezyna Łohy
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Bohuszewicze
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Boratycze
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Lady
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Horki
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Ihumen
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Jurewicze
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Hanuta
Bobroyscensis Bohuszevicensis Bohuszewicze Anuta
Vilnensis Par. S. Joannis Par. Św. Jana Wilno
Vilnensis Ecclesia S. Stephani Kościół S. Stefana Wilno
Vilnensis Ecclesia SS. Josephi & Nikodemi Kościół SS. Józefa i Nikodema Wilno
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Wilno
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Rakanciszki
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Wikuciany
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Florany
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Szcieniki
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Kiwiszki
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Hayduny
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Szkoystery
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Mackany
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Koriany
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Gutderki
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Antowile
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Wiszupy
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Antokole Suburbium
Vilnensis Ecclesia SS. Petri&Pauli Apostolorum Kościół SS.Piotra i Pawła Apostołow Snipiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Niemenczyn
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Akawiciszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Ażułowki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Beniszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Bekiepury
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Bezdany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Bilkiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Bityny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Borunele
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Botwiniszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Brataniszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Błuźniance
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Balince
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Czapkowszczyzna
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Czakiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Czerwony Dwor
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Daniliszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Dawksze
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Deylidany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Dubuniszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Gawksztany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Giciany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Girnakale
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Gryciuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Giedroytele
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Grzybiany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Jęczmieniszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Jauciawary
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Kabiszzki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Karweliszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Kuna
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Kunka
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Kiełnobrydzie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Kreywaraty
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Kunciszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Lubow
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Łapeykie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Łakie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Łuciszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Miszkinie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Martyszuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Maykuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Mielany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Minkiele
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Maciuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Magierkiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Miszkince
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Nauiasiedzie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Ponasy
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Paszkaycie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Panele
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Piłakoynie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Posedniki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Podziuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Poiuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Podkrzyże
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Purnuszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Punzany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Papunzany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Pokrayczyna
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Paszanagały
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Raguny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Rezy
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Rudowsie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Rychałowszczyzna
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Stragielina
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Sakiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Szklaryszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Sudenie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Strypuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Swiątniki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Sobolewskie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Smagury
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Sużany
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Czarkiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Stagale
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Stakinie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Sklaruny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Szakaliszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Tałeykie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Tatarance
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Traszkuny
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Taraykance
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Tuszczawliszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Wilniszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Udziaciszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Waszkance
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Wapsiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Waszkiszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Woywodziszki
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Weyna
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Załosa
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Zukance
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Zardynie
Vilnensis Niemenczynensis Niemenczyn Zygmunty
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Korkożyszki
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Miłeykaycy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Berzy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Skirlany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Kasperyszki
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Bołosza
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Preny
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Maguny
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Puyżany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Czerany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Nasilancy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Bryży
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Drużyli
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Weyżeli
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Kłoczany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Kiegszany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Muraszki
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Kocielniki
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Guzy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Merancy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Zułow
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Aszkroyście
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Miciany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Oboliny
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Powiewiorka
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Boierele
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Podbrodzie
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Mieczancy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Jasina
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Blizneli
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Podubinki
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Worniany
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Wyłkomuszy
Vilnensis Korkozyscensis Korkożyszki Trebacia
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Ławaryszki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Mickuny
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Dziedaniszki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Słobodka
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Ławaryszki wieś
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Jazow
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Szylniki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Sacharki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Dubniczki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Rubienka
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Dziekaniszki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Pontuzy
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Łabince
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Cyrele
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Puścienicze
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Rubno
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Nowosiołki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Iszeryszki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Podieziorki
Vilnensis Ławaryscensis Ławaryszki Koniuchy
Vilnensis Rykonensis Rykonie Rykonie
Vilnensis Rykonensis Rykonie Zakience
Vilnensis Rykonensis Rykonie Kiena
Vilnensis Rykonensis Rykonie Arklany
Vilnensis Rykonensis Rykonie Motusaczka
Vilnensis Rykonensis Rykonie Zadworce
Vilnensis Rykonensis Rykonie Kisielewszczyzna
Vilnensis Rykonensis Rykonie Swierany
Vilnensis Rykonensis Rykonie Kule
Vilnensis Rykonensis Rykonie Zadorosce
Vilnensis Rykonensis Rykonie Junkszany
Vilnensis Rykonensis Rykonie Sawiczuny
Vilnensis Rykonensis Rykonie Trybiły
Vilnensis Rykonensis Rykonie Czupunniszki
Vilnensis Rykonensis Rykonie Woyczany
Vilnensis Rykonensis Rykonie Zbrozkowszczyzna
Vilnensis Rykonensis Rykonie Kiena Monialium
Vilnensis Rykonensis Rykonie Zepance
Vilnensis Rykonensis Rykonie Pułbeczki
Vilnensis Rykonensis Rykonie Kijany
Vilnensis Rykonensis Rykonie Czarna
Vilnensis Rykonensis Rykonie Wierzbuszki
Vilnensis Rykonensis Rykonie Lipki
Vilnensis Miednicensis Miedniki Miedniki
Vilnensis Miednicensis Miedniki Ancule
Vilnensis Miednicensis Miedniki Grygy
Vilnensis Miednicensis Miedniki Skuie
Vilnensis Miednicensis Miedniki Popsen
Vilnensis Miednicensis Miedniki Biena
Vilnensis Miednicensis Miedniki Bigirdy
Vilnensis Miednicensis Miedniki Słoboda
Vilnensis Miednicensis Miedniki Kowale
Vilnensis Miednicensis Miedniki Tumasy
Vilnensis Miednicensis Miedniki Wolkagole
Vilnensis Miednicensis Miedniki Zemły
Vilnensis Miednicensis Miedniki Zemeytele
Vilnensis Miednicensis Miedniki Wołkorabiszki
Vilnensis Miednicensis Miedniki Zyburtany
Vilnensis Miednicensis Miedniki Zadoroscy
Vilnensis Miednicensis Miedniki Kule
Vilnensis Miednicensis Miedniki Sawiczuny
Vilnensis Miednicensis Miedniki Gudzie
Vilnensis Miednicensis Miedniki Sirwidy
Vilnensis Miednicensis Miedniki Swirany
Vilnensis Miednicensis Miedniki Słoboszka
Vilnensis Miednicensis Miedniki Hupie
Vilnensis Miednicensis Miedniki Kamienny Łoh Olechnowski
Vilnensis Miednicensis Miedniki Chowryłance
Vilnensis Miednicensis Miedniki Golginiszki
Vilnensis Miednicensis Miedniki Naskance
Vilnensis Miednicensis Miedniki Haraburdziszki
Vilnensis Szumscensis Szumsk Szumsk
Vilnensis Szumscensis Szumsk Polany
Vilnensis Szumscensis Szumsk Mizniuny
Vilnensis Szumscensis Szumsk Polanki
Vilnensis Szumscensis Szumsk Gieybele
Vilnensis Szumscensis Szumsk Działuny
Vilnensis Szumscensis Szumsk Szule
Vilnensis Szumscensis Szumsk Kosina mała y wielka
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Cudzeniszki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Miedniki Aula
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Windziuny
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Barwaniszki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Kiemiany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Rymuny
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Rykszany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Naramowszczyzna
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Łosza
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Deynow
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Baykany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Bezlepy
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Szarki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Polany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Kiekżduny
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Daniusze
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Ramieyki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Mokrzyckie
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Bryndziszki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Polany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Grodzie alias Dziadowszczyzna
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Radziuny
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Suchodoły
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Cielezyszki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Słoboda
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Rowne Pole
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Wisztoki
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Wiesiełoycie
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Pieślewszczyzna
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Jurszany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Buchowszczyzna
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Pogiry
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Klimance
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Jenkance
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Kamienny Łog
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Bieniany
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Haniew
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Kulpiny
Vilnensis Cudzeniscensis Cudzeniszki Raczki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Turgiele
Vilnensis Turgielensis Turgiele Ażewicze
Vilnensis Turgielensis Turgiele Anczorowszczyzna
Vilnensis Turgielensis Turgiele Rutkowszczyzna
Vilnensis Turgielensis Turgiele Stara Wieś
Vilnensis Turgielensis Turgiele Jacuny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Merecz
Vilnensis Turgielensis Turgiele Kiwance
Vilnensis Turgielensis Turgiele Podstawki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Taboryszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Widrance
Vilnensis Turgielensis Turgiele Gierdzieiowce
Vilnensis Turgielensis Turgiele Turowszczyzna
Vilnensis Turgielensis Turgiele Zodow
Vilnensis Turgielensis Turgiele Naruny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Kurmelany
Vilnensis Turgielensis Turgiele Jankuny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Niegibuny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Sciurciszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Bahdziule
Vilnensis Turgielensis Turgiele Zołtuny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Puzyryszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Pomieruczanie
Vilnensis Turgielensis Turgiele Konwaliszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Szostaki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Boiary
Vilnensis Turgielensis Turgiele Krosza
Vilnensis Turgielensis Turgiele Wołokiniki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Kunigiszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Czynumszczyzna
Vilnensis Turgielensis Turgiele Kamionka
Vilnensis Turgielensis Turgiele Złowkty
Vilnensis Turgielensis Turgiele Durnie
Vilnensis Turgielensis Turgiele Buyki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Nowosiołki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Jaszuny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Czotyrki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Zacharyszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Tołokańce
Vilnensis Turgielensis Turgiele Rukance
Vilnensis Turgielensis Turgiele Swirance
Vilnensis Turgielensis Turgiele Merecz
Vilnensis Turgielensis Turgiele Misiuczany
Vilnensis Turgielensis Turgiele Barkuszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Zemoytuszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Woycieszuny
Vilnensis Turgielensis Turgiele Williszki
Vilnensis Turgielensis Turgiele Karole
Vilnensis Turgielensis Turgiele Gołembszczyzna
Vilnensis Rudominensis Rudomino Rudomino
Vilnensis Rudominensis Rudomino Niemieża
Vilnensis Rudominensis Rudomino Ogrodniki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Jezierszczyzna
Vilnensis Rudominensis Rudomino Petesza
Vilnensis Rudominensis Rudomino Czekany
Vilnensis Rudominensis Rudomino Kotki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Niedźwiedzie
Vilnensis Rudominensis Rudomino Dołobiany
Vilnensis Rudominensis Rudomino Tatarka
Vilnensis Rudominensis Rudomino Ciundzie
Vilnensis Rudominensis Rudomino Dowbiny
Vilnensis Rudominensis Rudomino Korzyść
Vilnensis Rudominensis Rudomino Zarzeczany
Vilnensis Rudominensis Rudomino Piktakieny
Vilnensis Rudominensis Rudomino Slepa Korzyść
Vilnensis Rudominensis Rudomino Wołkowszczyzna
Vilnensis Rudominensis Rudomino Okmianiszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Haydukaycie
Vilnensis Rudominensis Rudomino Szkodziszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Tabernis.
Vilnensis Rudominensis Rudomino Tataryszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Czerniekieydzie
Vilnensis Rudominensis Rudomino Morozy
Vilnensis Rudominensis Rudomino Tereszyszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Rownepole
Vilnensis Rudominensis Rudomino Halina
Vilnensis Rudominensis Rudomino Porudominie
Vilnensis Rudominensis Rudomino Halina
Vilnensis Rudominensis Rudomino Kowale
Vilnensis Rudominensis Rudomino Prudziszcze
Vilnensis Rudominensis Rudomino Prydany
Vilnensis Rudominensis Rudomino Szkodziszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Mikuciszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Dusieniaty
Vilnensis Rudominensis Rudomino Popowszczyzna
Vilnensis Rudominensis Rudomino Jarmoliszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Mikuciszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Boreykowszczyzna
Vilnensis Rudominensis Rudomino Jodziszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Ciundzie
Vilnensis Rudominensis Rudomino Zyburtany
Vilnensis Rudominensis Rudomino Miguny
Vilnensis Rudominensis Rudomino Skibiszki
Vilnensis Rudominensis Rudomino Ześciuny
Vilnensis Rudominensis Rudomino Dukiele
Vilnensis Rudominensis Rudomino Okołoty
Vilnensis Rudominensis Rudomino Tatary
Vilnensis Rudominensis Rudomino Mereślany
Vilnensis Rudniki Rudniki Rudniki
Vilnensis Rudniki Rudniki Popiszki
Vilnensis Rudniki Rudniki Mikaszuny
Vilnensis Rudniki Rudniki Rudnia
Vilnensis Rudniki Rudniki Macele
Vilnensis Rudniki Rudniki Sokołow
Vilnensis Rudniki Rudniki Rudniki Dwór
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Kiernow
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Siemieniszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Kiernowka
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Grabiały
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Wolaniszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Dyrżany
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Alexandryszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Mitkiszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Szeszany
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Nawryszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Maszeliszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Kmity
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Lemuciany
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Tarwoniszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Krapiliszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Luliszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Kunigiszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Kaukiszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Wiciuny
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Wierszuliszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Posperze
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Derkuszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Plikiszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Meyłuny
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Drawcze
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Szylina
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Poiodzie
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Zołotoruny
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Czyrki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Piworuny
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Sutkuszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Pokoliszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Gieyszyszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Mołduniszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Balciuliszki
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Maluny
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Dukszty
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Buywidy
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Purwwy
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Wierkszany
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Ponary
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Oryany
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Oleiany
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Europa
Vilnensis Kiernoviensis Kiernów Komorowszczyzna
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Podbrzezie
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Kataniszki
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Miktuszki
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Wingis
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Pomusze małe y wielkie
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Poreyście
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Łynkance
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Okmiana
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Wisołowka
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Warniszki
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Daściance
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Grasztele
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Radziuki
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Pieleniszki
Vilnensis Podbrzesensis Podbrzezie Pikieliszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Mejszagoła
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Grycuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Mieszluki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Pacuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Pomusie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Jaceniuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Pawaserele
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Antoniuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Eycuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Szaule
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Gaie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Kwoksze
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Stepary
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Miegucie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Uliczela
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Musa
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Antokole
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Paciunele
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Łaukiele
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Miedzuki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Kubyliszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Lewoniszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Barskuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Zybany
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Białkuny
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Kramiszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Skruzdany
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Korwie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Ławrynaycie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Pietrowszczyzna
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Uzdelce
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Krywie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Masiance
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Powidakumie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Puczyniszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Wabalce
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Gładkiszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Razumyszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Brzeczewszczyszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Paszkiewicze
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Brynkiszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Bosakiszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Lawidance
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Jurkiszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Szepetyszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Antakole
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Dukszty
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Szauliszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Gienie
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Bydliszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Trzeciaki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Kaczergiszki
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Kiemiele
Vilnensis Meyszagolensis Mejszagoła Zyłance
Vilnensis Werkoviensis Werki Werki
Vilnensis Werkoviensis Werki Bołtupie
Vilnensis Werkoviensis Werki Werki
Vilnensis Werkoviensis Werki Jerusalem
Vilnensis Werkoviensis Werki Oszkienie
Vilnensis Werkoviensis Werki Gulbiny
Vilnensis Werkoviensis Werki Szuksztule
Vilnensis Werkoviensis Werki Krekieliszki
Vilnensis Werkoviensis Werki Babiny
Vilnensis Werkoviensis Werki Rzesza
Vilnensis Werkoviensis Werki Bednary
Vilnensis Werkoviens