Mapa regionu augustowskiego - www.pgsa.org
Mapa regionu sejneńskiego - www.pgsa.org
Mapa regionu suwalskiego - www.pgsa.org
Mapa regionu grodzienskiego - Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski - opr. Jan Jakubowski