Profesor Jerzy Wiśniewski

 

Wikipedia

Dziecionline

 

Linki regionalne

 

Dawna Suwalszczyzna

Moja Suwalszczyzna

Suwalszczyzna

Suwalszczyzna

Suwalszczyzna

Wigierski Park Narodowy

Augustowsko-suwalskie towarzystwo naukowe

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

A. Połujański "Wędrówki po guberni augustowskiej.."

Ekspedycja Jaćwieska 1959-1980

 

Linki przydatne w genealogii

 

Genpol

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Regionalne towarzystwa genealogiczne

Archiwa państwowe

Family search (mormoni)

Archiwa kościelne w Polsce

Biblioteki cyfrowe

Wyszukiwarki naukowe

Jewish Gen

Rękopisy polskie w zbiorach wileńskich

Archiwa Ukrainy

Archiwa Białorusi

Archiwa Litwy

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
Ellis Island
Skorowidz miejscowości RP